Министарство правде
Републике Србије
Презиме и име Место рођења Место пребивалишта

Почетна >> ЈУЖНО-БАЧКИ ОКРУГ >> Бачки Петровац

Редни број Број Презиме и име Име родитеља Година рођења Место рођења Место пребивалишта
1 РКТГ-3788 Кучера Фрања 1887 Бач Кулпин детаљније информације
2 РКТГ-4397 Јелчо Јакоб 1886 Маглић Маглић детаљније информације
3 РКТГ-5135 Салма Дезидер Карло 1907 Суботица Кулпин детаљније информације
4 РКТГ-5554 Бауер Каролина Јован 1874 Кулпин Кулпин детаљније информације
5 РКТГ-5567 Туро Катарина Петар 1867 Кулпин Кулпин детаљније информације
6 РКТГ-5576 Туро Ирене Фридрих 1930 Кулпин Кулпин детаљније информације
7 РКТГ-5974 Гертнер Магдалена Јакоб 1861 Кулпин Кулпин детаљније информације
8 РКТГ-7007 Рап Терезија Валентин 1855 Маглић Маглић детаљније информације
9 РКТГ-7298 Екхард Јосиф 1889 Булкес Булкес детаљније информације
10 РКТГ-7323 Бауер Доротеја Хенрик 1865 Кулпин Кулпин детаљније информације
11 РКТГ-7333 Кох Хајнрих Карло 1875 Булкес Булкес детаљније информације
12 РКТГ-7335 Јелго Јелисавета Никола 1857 Булкес Булкес детаљније информације
13 РКТГ-7413 Бибер Јован Никола 1873 Булкес Булкес детаљније информације
14 РКТГ-7424 Ланг Јелисавета Фридрих 1876 Булкес Булкес детаљније информације
15 РКТГ-7427 Рус Карло Адам 1942 Булкес Булкес детаљније информације
16 РКТГ-7429 Бек Јелисавета Петар 1866 Булкес Булкес детаљније информације
17 РКТГ-7430 Кистер Магдалена Карло 1872 Булкес Булкес детаљније информације
18 РКТГ-7434 Биндер Марија Филип 1856 Булкес Булкес детаљније информације
19 РКТГ-7435 Вол Марија Јован 1869 Булкес Булкес детаљније информације
20 РКТГ-7436 Кулман Катарина Хајнрих 1877 Булкес Булкес детаљније информације
21 РКТГ-7438 Бернхард Катарина Јован 1852 Маглић Маглић детаљније информације
22 РКТГ-7455 Баудерер Марија 1861 Маглић Маглић детаљније информације
23 РКТГ-7460 Јунг Петар Филип 1859 Маглић Маглић детаљније информације
24 РКТГ-7461 Томас Сузана Јакоб 1868 Булкес Булкес детаљније информације
25 РКТГ-11950 Шрајнер Јелисавета Карло 1863 Булкес Булкес детаљније информације
26 РКТГ-11951 Шрајнер Макс Никола 1860 Булкес Булкес детаљније информације
27 РКТГ-11963 Киршнер Катарина Андрија 1862 Булкес Булкес детаљније информације
28 РКТГ-12589 Шерман Доротеја Карло 1858 Булкес Булкес детаљније информације
29 РКТГ-12925 Бауер Катарина Петар 1887 Булкес Булкес детаљније информације
30 РКТГ-12926 Малер Хајнрих Јован 1862 Булкес Булкес детаљније информације
31 РКТГ-12928 Хедрих Кристина Петар 1858 Булкес Булкес детаљније информације
32 РКТГ-12929 Умштат Мартин Филип 1861 Булкес Булкес детаљније информације
33 РКТГ-12930 Клајн Марија Никола 1864 Булкес Булкес детаљније информације
34 РКТГ-12952 Вебер Ева Јакоб 1878 Булкес Булкес детаљније информације
35 РКТГ-12954 Јунг Катарина 1883 Булкес Булкес детаљније информације
36 РКТГ-12955 Енсмингер Маргарета Јакоб 1868 Булкес Булкес детаљније информације
37 РКТГ-12958 Хауг Михајло Михајло 1860 Маглић Маглић детаљније информације
38 РКТГ-13024 Шмид Јосип Јосип 1867 Бачки Петровац Бачки Петровац детаљније информације
39 РКТГ-13104 Кулман Фрања Хајнрих 1868 Булкес Булкес детаљније информације
40 РКТГ-13107 Вебер Јелисавета Јакоб 1870 Булкес Булкес детаљније информације
41 РКТГ-13108 Клајн Јован Андрија 1866 Булкес Булкес детаљније информације
42 РКТГ-13111 Кох Магдалена Хајнрих 1864 Булкес Булкес детаљније информације
43 РКТГ-13114 Бернхард Јован Јован 1866 Маглић Маглић детаљније информације
44 РКТГ-13420 Малер Катарина Јован 1875 Маглић Маглић детаљније информације
45 РКТГ-13421 Кремер Никола Јосиф 1880 Маглић Маглић детаљније информације
46 РКТГ-13426 Енгел Катарина Вилхелм 1866 Маглић Маглић детаљније информације
47 РКТГ-13427 Кетенбах Јелисавета Јосиф 1862 Маглић Маглић детаљније информације
48 РКТГ-13437 Мајер Кристина 1861 Маглић Маглић детаљније информације
49 РКТГ-13438 Грајфенштајн Магдалена Јакоб 1878 Маглић Маглић детаљније информације
50 РКТГ-13441 Јунг Терезија Карло 1869 Маглић Маглић детаљније информације
51 РКТГ-13443 Рицман Софиа Јован 1865 Маглић Маглић детаљније информације
52 РКТГ-15057 Балаж Павел 1914 Бачки Петровац Бачки Петровац детаљније информације
53 РКТГ-15059 Бенко Геза Бачки Петровац Бачки Петровац детаљније информације
54 РКТГ-15061 Данко Самуило Бачки Петровац Бачки Петровац детаљније информације
55 РКТГ-15062 Ференци Стеван Бачки Петровац Бачки Петровац детаљније информације
56 РКТГ-15063 Мајера Павле Јован 1890 Бачки Петровац Бачки Петровац детаљније информације
57 РКТГ-15065 Новак Зузана мл. Бачки Петровац Бачки Петровац детаљније информације
58 РКТГ-15066 Новак Зузана ст. Бачки Петровац Бачки Петровац детаљније информације
59 РКТГ-15067 Орос Јован 1883 Бачки Петровац Бачки Петровац детаљније информације
60 РКТГ-15068 Павлов Павле 1904 Бачки Петровац Бачки Петровац детаљније информације
61 РКТГ-15069 Торјаи Ференц Бачки Петровац Бачки Петровац детаљније информације
62 РКТГ-15690 Шмит Каролина Адам 1860 Маглић Маглић детаљније информације
63 РКТГ-15702 Грумбах Софија Фридрих 1863 Маглић Маглић детаљније информације
64 РКТГ-15703 Рап Катарина Јакоб 1863 Маглић Маглић детаљније информације
65 РКТГ-16162 Кадић Јулиана 1869 Маглић Маглић детаљније информације
66 РКТГ-16169 Бауер Барбара Мартин 1870 Маглић Маглић детаљније информације
67 РКТГ-16173 Кендел Хајнрих Хајнрих 1894 Маглић Маглић детаљније информације
68 РКТГ-16177 Еликер Јелисавета Андрија 1886 Маглић Маглић детаљније информације
69 РКТГ-16179 Швалм Јелисавета Макс 1882 Маглић Маглић детаљније информације
70 РКТГ-16194 Кундер Терезија Валентин 1869 Маглић Маглић детаљније информације
71 РКТГ-16200 Блајх Рајнхард Петар 1942 Маглић Маглић детаљније информације
72 РКТГ-16485 Рап Јосиф Јован 1860 Маглић Маглић детаљније информације
73 РКТГ-16487 Герхолд Маргарета Макс 1888 Маглић Маглић детаљније информације
74 РКТГ-16488 Сандер Маргарета Јован 1875 Маглић Маглић детаљније информације
75 РКТГ-16571 Бауер Кристина Кристијан 1865 Бачки Петровац Бачки Петровац детаљније информације
76 РКТГ-16575 Шмит Катарина Јакоб 1863 Маглић Маглић детаљније информације
77 РКТГ-16576 Глас Маргарета Кристијан 1861 Маглић Маглић детаљније информације
78 РКТГ-16577 Глас Марија Филип 1879 Маглић Маглић детаљније информације
79 РКТГ-16582 Вебер Јован Јован 1855 Маглић Маглић детаљније информације
80 РКТГ-16586 Клаус Катарина Михајло 1891 Маглић Маглић детаљније информације
81 РКТГ-16674 Шмит Барбара Фрања 1866 Маглић Маглић детаљније информације
82 РКТГ-17397 Игл Сава Хенри 1891 Кулпин Кулпин детаљније информације
83 РКТГ-17399 Илг Себастијан 1894 Кулпин Кулпин детаљније информације
84 РКТГ-17401 Кртински Павле 1899 Кулпин Кулпин детаљније информације
85 РКТГ-17403 Туро Фриђеш 1898 Кулпин Кулпин детаљније информације
86 РКТГ-17406 Сигети Јошка 1891 Моношторсег Кулпин детаљније информације
87 РКТГ-17553 Молнар Марија Ђорђе 1876 Кулпин Кулпин детаљније информације
88 РКТГ-17783 Грас Карло Хајнрих 1861 Маглић Маглић детаљније информације
89 РКТГ-17784 Хофман Кристина Валентин 1887 Маглић Маглић детаљније информације
90 РКТГ-17791 Глас Јулијана Карло 1880 Маглић Маглић детаљније информације
91 РКТГ-17794 Херман Катарина Јован 1887 Маглић Маглић детаљније информације
92 РКТГ-17799 Браун Кристина Фридрих 1862 Маглић Маглић детаљније информације
93 РКТГ-17810 Кадерле Магдалена Јован 1868 Маглић Маглић детаљније информације
94 РКТГ-17911 Кремер Филип Јосип 1882 Маглић Маглић детаљније информације
95 РКТГ-17912 Еликер Рајнвалд Ђорђе 1944 Маглић Маглић детаљније информације
96 РКТГ-17913 Вак Јакоб Јакоб 1874 Маглић Маглић детаљније информације
97 РКТГ-17915 Најдхефер Катарина Матија 1869 Маглић Маглић детаљније информације
98 РКТГ-17951 Бек Кристина Петар 1865 Маглић Маглић детаљније информације
99 РКТГ-17954 Бауер Јован Илија 1870 Маглић Маглић детаљније информације
100 РКТГ-17955 Бернхарт Алберт Јован 1944 Маглић Маглић детаљније информације
101 РКТГ-18224 Брикер Хајнрих 1884 Маглић Маглић детаљније информације
102 РКТГ-18226 Валих Јован 1892 Маглић Маглић детаљније информације
103 РКТГ-18228 Валф Филип 1893 Маглић Маглић детаљније информације
104 РКТГ-18230 Вебер Јован 1883 Маглић Маглић детаљније информације
105 РКТГ-18233 Вебер Никола 1905 Маглић Маглић детаљније информације
106 РКТГ-18234 Вебер Филип 1892 Маглић Маглић детаљније информације
107 РКТГ-18235 Верле Маргарета 1897 Маглић Маглић детаљније информације
108 РКТГ-18237 Герхолц Фридрих 1888 Маглић Маглић детаљније информације
109 РКТГ-18238 Грифенштајн Хајнрих 1880 Маглић Маглић детаљније информације
110 РКТГ-18242 Грумбах Никола 1891 Маглић Маглић детаљније информације
111 РКТГ-18245 Јунг Карло 1891 Маглић Маглић детаљније информације
112 РКТГ-18246 Карм Никола 1908 Маглић Маглић детаљније информације
113 РКТГ-18247 Кох Фриц 1886 Маглић Маглић детаљније информације
114 РКТГ-18248 Крумбах Филип 1897 Маглић Маглић детаљније информације
115 РКТГ-18249 Ланг Валентин 1895 Маглић Маглић детаљније информације
116 РКТГ-18251 Ланг Петар 1924 Маглић Маглић детаљније информације
117 РКТГ-18252 Ланг Фриц 1909 Маглић Маглић детаљније информације
118 РКТГ-18253 Малер Хајнрих 1884 Маглић Маглић детаљније информације
119 РКТГ-18254 Натдурф Филип 1892 Маглић Маглић детаљније информације
120 РКТГ-18255 Пап Јакоб 1887 Маглић Маглић детаљније информације
121 РКТГ-18256 Рус Ева 1907 Маглић Маглић детаљније информације
122 РКТГ-18257 Сандер Алексанар Др. 1903 Маглић Маглић детаљније информације
123 РКТГ-18259 Хартман Петар 1916 Маглић Маглић детаљније информације
124 РКТГ-18260 Харфман Катарина 1910 Маглић Маглић детаљније информације
125 РКТГ-18261 Хенел Филип 1887 Маглић Маглић детаљније информације
126 РКТГ-18262 Хојзер Фридрих 1893 Маглић Маглић детаљније информације
127 РКТГ-18264 Хофман Карло 1891 Маглић Маглић детаљније информације
128 РКТГ-18266 Шнајдер Јакоб 1897 Маглић Маглић детаљније информације
129 РКТГ-18365 Вајсенбах Фридрих Мартин 1861 Маглић Маглић детаљније информације
130 РКТГ-18375 Хетцл Катарина 1864 Змајево Маглић детаљније информације
131 РКТГ-18568 Кремер Ђорђе Јакоб 1877 Маглић Маглић детаљније информације
132 РКТГ-18577 Еликер Хелга Карло 1943 Маглић Маглић детаљније информације
133 РКТГ-18620 Шад Магдалена Јакоб 1908 Маглић Маглић детаљније информације
134 РКТГ-20028 Бек Гертруд Јован 1945 Маглић Маглић детаљније информације
135 РКТГ-20039 Вал Кристина Ђорђе 1862 Маглић Маглић детаљније информације
136 РКТГ-20182 Петри Хелга Хајнрих 1943 Маглић Маглић детаљније информације
137 РКТГ-20759 Кол Хелга Карло 1945 Маглић Маглић детаљније информације
138 РКТГ-20766 Малер Маргарета Петар 1880 Маглић Маглић детаљније информације
139 РКТГ-20772 Хофман Фрања Јакоб 1880 Маглић Маглић детаљније информације
140 РКТГ-20776 Вебер Катарина Петар 1920 Маглић Маглић детаљније информације
141 РКТГ-20782 Енгл Маргарета Петар 1881 Маглић Маглић детаљније информације
142 РКТГ-20790 Волф Петар Петар 1873 Маглић Маглић детаљније информације
143 РКТГ-20792 Харфман Катарина Петар 1864 Маглић Маглић детаљније информације
144 РКТГ-20896 Рус Маргарета Хајнрих 1943 Маглић Маглић детаљније информације
145 РКТГ-20899 Вебер Петар Петар 1944 Маглић Маглић детаљније информације
146 РКТГ-20900 Вал Катарина Јован 1858 Маглић Маглић детаљније информације
147 РКТГ-20904 Рус Адам Адам 1872 Маглић Маглић детаљније информације
148 РКТГ-20914 Вагнер Јелисавета Вилхелм 1869 Маглић Маглић детаљније информације
149 РКТГ-20924 Бауер Јован Јован 1869 Маглић Маглић детаљније информације
150 РКТГ-20936 Кел Јован Јован 1876 Маглић Маглић детаљније информације
151 РКТГ-20952 Рицман Андрија Филип 1862 Маглић Маглић детаљније информације
152 РКТГ-20956 Шрајнер Јелисавета Филип 1860 Маглић Маглић детаљније информације
153 РКТГ-20957 Суборт Хелмут Лудвиг 1944 Маглић Маглић детаљније информације
154 РКТГ-20961 Герхолд Кристијан Саломон 1883 Маглић Маглић детаљније информације
155 РКТГ-20994 Бауер Марија Јакоб 1882 Маглић Маглић детаљније информације
156 РКТГ-21014 Гетел Магдалена Каспар 1863 Маглић Маглић детаљније информације
157 РКТГ-21022 Бауер Евалд Кристијан 1944 Маглић Маглић детаљније информације
158 РКТГ-21067 Вал Адам Фридрих 1878 Маглић Маглић детаљније информације
159 РКТГ-21068 Вебер Марија Никола 1874 Маглић Маглић детаљније информације
160 РКТГ-21081 Флок Јован Јакоб 1869 Маглић Маглић детаљније информације
161 РКТГ-21083 Клаус Јован Јован 1872 Маглић Маглић детаљније информације
162 РКТГ-21084 Ламек Марија Петар 1864 Маглић Маглић детаљније информације
163 РКТГ-21090 Бек Марија Филип 1867 Маглић Маглић детаљније информације
164 РКТГ-21092 Вагнер Маргарета Филип 1867 Маглић Маглић детаљније информације
165 РКТГ-21095 Вал Марија Филип 1944 Маглић Маглић детаљније информације
166 РКТГ-21102 Југендхајмер Хорст Фрања 1944 Маглић Маглић детаљније информације
167 РКТГ-21218 Мајер Сузана Карло 1944 Маглић Маглић детаљније информације
168 РКТГ-21233 Ланг Јелисавета Фридрих 1945 Маглић Маглић детаљније информације
169 РКТГ-21239 Бернхарт Кристина Јакоб 1869 Маглић Маглић детаљније информације
170 РКТГ-25085 Деген Јован Валентин 1861 Маглић Маглић детаљније информације
171 РКТГ-25967 Кендл Јохана Јован 1944 Маглић Маглић детаљније информације
172 РКТГ-26011 Фрај Јакоб Лудвиг 1869 Маглић Маглић детаљније информације
173 РКТГ-26374 Харфман Марија Ђорђе 1876 Маглић Маглић детаљније информације
174 РКТГ-26375 Хајнц Магдалена Фридрих 1880 Маглић Маглић детаљније информације
175 РКТГ-26380 Киршнер Хајнрих Хајнрих 1876 Маглић Маглић детаљније информације
176 РКТГ-26386 Грас Филипина 1863 Маглић Маглић детаљније информације
177 РКТГ-26399 Вебер Маргарета Карло 1873 Маглић Маглић детаљније информације
178 РКТГ-26401 Вал Алвине Никола 1944 Маглић Маглић детаљније информације
179 РКТГ-27231 Штефан Михајло Јакоб 1869 Маглић Маглић детаљније информације
180 РКТГ-27240 Еликер Бригита Карло 1944 Маглић Маглић детаљније информације
181 РКТГ-27241 Глас Ерна Карло 1943 Маглић Маглић детаљније информације
182 РКТГ-27814 Кендел Хајнрих Хајнрих 1939 Маглић Маглић детаљније информације
183 РКТГ-29662 Бургхарт Катарина Карло 1878 Маглић Маглић детаљније информације
184 РКТГ-29667 Кришнер Кристина Никола 1850 Маглић Маглић детаљније информације
185 РКТГ-29686 Бадер Маргарета Филип 1862 Маглић Маглић детаљније информације
186 РКТГ-29700 Ајзенбајс Катарина 1871 Маглић Маглић детаљније информације
187 РКТГ-29702 Шнек Кристина Јакоб 1882 Маглић Маглић детаљније информације
188 РКТГ-29829 Вебер Кристина Карло 1872 Маглић Маглић детаљније информације
189 РКТГ-29993 Бундус Јелисавета Карло 1868 Маглић Маглић детаљније информације
190 РКТГ-30001 Кулман Катарина Јован 1877 Маглић Маглић детаљније информације
191 РКТГ-30005 Херман Барбара Петар 1877 Маглић Маглић детаљније информације
192 РКТГ-30241 Кулман Ђорђе Ђорђе 1873 Маглић Маглић детаљније информације
193 РКТГ-30246 Деген Софија Јакоб 1872 Маглић Маглић детаљније информације
194 РКТГ-30250 Блајх Вали 1944 Маглић Маглић детаљније информације
195 РКТГ-30509 Валс Фридрих Фридрих 1878 Маглић Маглић детаљније информације
196 РКТГ-30517 Харфман Јакоб Филип 1862 Маглић Маглић детаљније информације
197 РКТГ-30587 Клајн Сузана Јован 1890 Маглић Маглић детаљније информације
198 РКТГ-30661 Рис Магдалена 1859 Маглић Маглић детаљније информације
199 РКТГ-31970 Бек Герда Јован 1944 Маглић Маглић детаљније информације
200 РКТГ-31974 Вебер Катарина Јакоб 1873 Маглић Маглић детаљније информације
201 РКТГ-32303 Дункел Хајнрих Филип 1860 Маглић Маглић детаљније информације
202 РКТГ-32309 Герхолд Маргарета Фридрих 1932 Маглић Маглић детаљније информације
203 РКТГ-32315 Харфман Марија Валентин 1885 Маглић Маглић детаљније информације
204 РКТГ-32416 Биндер Кристина Јован 1892 Маглић Маглић детаљније информације
205 РКТГ-32417 Крон Хилдегард Филип 1943 Маглић Маглић детаљније информације
206 РКТГ-32429 Бибер Маргарета Кристијан 1865 Маглић Маглић детаљније информације
207 РКТГ-32547 Малер Катарина Петар 1867 Маглић Маглић детаљније информације
208 РКТГ-32981 Вебер Терезија Јакоб 1881 Маглић Маглић детаљније информације
209 РКТГ-33347 Берхард Јелисавета Конрад 1871 Маглић Маглић детаљније информације
210 РКТГ-33454 Вал Јелисавета Карл 1932 Маглић Маглић детаљније информације
211 РКТГ-33480 Франк Катарина Саламон 1862 Маглић Маглић детаљније информације
212 РКТГ-33486 Малер Марија Петар 1869 Маглић Маглић детаљније информације
213 РКТГ-33487 Кендел Катарина 1882 Маглић Маглић детаљније информације
214 РКТГ-33531 Кицер Марија Јосип 1936 Маглић Маглић детаљније информације
215 РКТГ-33532 Грумбах Хелма Јакоб 1943 Маглић Маглић детаљније информације
216 РКТГ-33547 Најдхефер Магдалена Конрад 1882 Маглић Маглић детаљније информације
217 РКТГ-33549 Кендел Маргарета Јакоб 1872 Маглић Маглић детаљније информације
218 РКТГ-33565 Кицер Јелисавета Фридрих 1942 Маглић Маглић детаљније информације
219 РКТГ-33572 Вебер Никола Никола 1870 Маглић Маглић детаљније информације
220 РКТГ-33573 Бекер Андрија Петар 1874 Маглић Маглић детаљније информације
221 РКТГ-33590 Грумбах Катарина Валентин 1890 Маглић Маглић детаљније информације
222 РКТГ-33596 Кох Ерика Фридрих 1944 Кулпин Кулпин детаљније информације
223 РКТГ-33597 Вајсенбах Јулијана Фридрих 1945 Маглић Маглић детаљније информације
224 РКТГ-33598 Бауер Ерна Јосип 1944 Маглић Маглић детаљније информације
225 РКТГ-33602 Грос Фридрих Јакоб 1874 Маглић Маглић детаљније информације
226 РКТГ-33603 Валтер Јакоб Јакоб 1877 Маглић Маглић детаљније информације
227 РКТГ-33612 Хауг Херман Петар 1944 Маглић Маглић детаљније информације
228 РКТГ-33617 Кетенбах Јелисавета Петар 1869 Маглић Маглић детаљније информације
229 РКТГ-33623 Грос Терезија Данило 1868 Маглић Маглић детаљније информације
230 РКТГ-33624 Еликер Илзе Петар 1943 Маглић Маглић детаљније информације
231 РКТГ-33675 Хајнц Маргарета Јован 1940 Маглић Маглић детаљније информације
232 РКТГ-33676 Лаутенбах Хорст Фридрих 1942 Маглић Маглић детаљније информације
233 РКТГ-33686 Рап Маргарета Вилхелм 1898 Маглић Маглић детаљније информације
234 РКТГ-33691 Кицер Филипина Јован 1874 Маглић Маглић детаљније информације
235 РКТГ-33697 Глас Херта Фридрих 1944 Маглић Маглић детаљније информације
236 РКТГ-33698 Еликер Јулијана Петар 1941 Маглић Маглић детаљније информације
237 РКТГ-33700 Рус Јован Адам 1869 Маглић Маглић детаљније информације
238 РКТГ-33703 Пошека Бернхард Хелмут 1943 Маглић Маглић детаљније информације
239 РКТГ-33705 Нотдурфт Катарина Јакоб 1892 Маглић Маглић детаљније информације
240 РКТГ-33711 Бауер Филип Карло 1867 Маглић Маглић детаљније информације
241 РКТГ-33751 Грумбах Хилде Филип 1941 Маглић Маглић детаљније информације
242 РКТГ-33753 Кицер Фридлинде Јосип 1942 Маглић Маглић детаљније информације
243 РКТГ-33759 Хенел Магдалена 1870 Маглић Маглић детаљније информације
244 РКТГ-33761 Штајнмец Марија Адам 1870 Маглић Маглић детаљније информације
245 РКТГ-33793 Бек Валентин Јован 1865 Маглић Маглић детаљније информације
246 РКТГ-33848 Луц Марија Фридрих 1945 Маглић Маглић детаљније информације
247 РКТГ-33884 Ланг Шарлоте Карло 1875 Маглић Маглић детаљније информације
248 РКТГ-33886 Валтер Доротеја Јакоб 1875 Маглић Маглић детаљније информације
249 РКТГ-33891 Гертнер Хелена Карло 1900 Кулпин Кулпин детаљније информације
250 РКТГ-34061 Кошиц Лоренц Лоренц 1941 Маглић Маглић детаљније информације
251 РКТГ-34062 Туро Магдалена Карло 1963 Маглић Маглић детаљније информације
252 РКТГ-34069 Верле Катарина Фридрих 1876 Маглић Маглић детаљније информације
253 РКТГ-34070 Валх Марија Јован 1891 Маглић Маглић детаљније информације
254 РКТГ-34071 Бибер Јелисавета Јакоб 1896 Маглић Маглић детаљније информације
255 РКТГ-34083 Деген Маргарета Валентин 1938 Маглић Маглић детаљније информације
256 РКТГ-34086 Вебер Маргарета Јакоб 1945 Маглић Маглић детаљније информације
257 РКТГ-34105 Ајсенбах Фридрих Фридрих 1871 Маглић Маглић детаљније информације
258 РКТГ-34318 Лаутенбах Герда Фридрих 1945 Маглић Маглић детаљније информације
259 РКТГ-34321 Кремер Сузана Јакоб 1866 Маглић Маглић детаљније информације
260 РКТГ-34324 Бауер Јован Јован 1884 Маглић Маглић детаљније информације
261 РКТГ-34336 Грајфенштајн Ерна Хајнрих 1942 Маглић Маглић детаљније информације
262 РКТГ-34438 Фат Катарина Јован 1886 Маглић Маглић детаљније информације
263 РКТГ-34448 Вајсенбах Магдалена Јосип 1886 Маглић Маглић детаљније информације
264 РКТГ-34451 Јунг Катарина Хајнрих 1866 Маглић Маглић детаљније информације
265 РКТГ-34454 Хенел Марија Јакоб 1884 Маглић Маглић детаљније информације
266 РКТГ-34516 Китцер Карло Фридрих 1935 Маглић Маглић детаљније информације
267 РКТГ-34527 Баудерер Марија Никола 1901 Маглић Маглић детаљније информације
268 РКТГ-34529 Бекер Катарина Хајнрих 1884 Маглић Маглић детаљније информације
269 РКТГ-35000 Јунг Јелисавета Карло 1942 Маглић Маглић детаљније информације
270 РКТГ-35014 Ланг Катарина Саломон 1885 Маглић Маглић детаљније информације
271 РКТГ-35020 Верле Маргарета Петар 1867 Маглић Маглић детаљније информације
272 РКТГ-35021 Бек Јелисавета Филип 1855 Маглић Маглић детаљније информације
273 РКТГ-35030 Еликер Фрања Ђорђе 1941 Маглић Маглић детаљније информације
274 РКТГ-35035 Шнајдер Јелисавета Петар 1877 Маглић Маглић детаљније информације
275 РКТГ-35036 Јелхо Лоре Филип 1943 Маглић Маглић детаљније информације
276 РКТГ-35089 Кендел Магдалена Јован 1888 Маглић Маглић детаљније информације
277 РКТГ-35095 Еликер Јелисавета Карло 1914 Маглић Маглић детаљније информације
278 РКТГ-35096 Бек Јелисавета Хајнрих 1943 Маглић Маглић детаљније информације
279 РКТГ-35097 Бибер Магдалена Петар 1937 Маглић Маглић детаљније информације
280 РКТГ-35102 Грајфенштајн Ђорође Ђорђе 1871 Маглић Маглић детаљније информације
281 РКТГ-35168 Грумбах Фрања Петар 1942 Маглић Маглић детаљније информације
282 РКТГ-35175 Јунг Катарина Јован 1876 Маглић Маглић детаљније информације
283 РКТГ-35182 Филипан Катарина Петар 1875 Маглић Маглић детаљније информације
284 РКТГ-35207 Гетел Јелисавета Андрија 1877 Маглић Маглић детаљније информације
285 РКТГ-35216 Швалм Катарина Хајнрих 1861 Маглић Маглић детаљније информације
286 РКТГ-35223 Мишкович Кристина Вилхелм 1877 Маглић Маглић детаљније информације
287 РКТГ-35276 Бибер Јован Јован 1896 Маглић Маглић детаљније информације
288 РКТГ-35278 Кох Катарина Јакоб 1936 Маглић Маглић детаљније информације
289 РКТГ-35279 Бауер Маргарета Јакоб 1869 Маглић Маглић детаљније информације
290 РКТГ-35280 Бибер Маргарета Јакоб 1868 Маглић Маглић детаљније информације
291 РКТГ-35281 Герм Терезија Јован 1867 Маглић Маглић детаљније информације
292 РКТГ-35282 Лаудерер Катарина Филип 1878 Маглић Маглић детаљније информације
293 РКТГ-35293 Гол Јосип Стеван 1870 Бачки Петровац Бачки Петровац детаљније информације
294 РКТГ-35300 Вајсенбах Анамарија Јован 1943 Маглић Маглић детаљније информације
295 РКТГ-35693 Кицер Маргарета Филип 1914 Маглић Маглић детаљније информације
296 РКТГ-35695 Бибер Кристина Петар 1876 Маглић Маглић детаљније информације
297 РКТГ-35700 Ланг Марија Макс 1883 Маглић Маглић детаљније информације
298 РКТГ-35712 Бекер Јулијана Карло 1904 Маглић Маглић детаљније информације
299 РКТГ-35713 Кох Ана Јакоб 1900 Маглић Маглић детаљније информације
300 РКТГ-35722 Вајсенбах Хилдегард Фридрих 1941 Маглић Маглић детаљније информације
301 РКТГ-35723 Волф Фрања Фрања 1944 Маглић Маглић детаљније информације
302 РКТГ-35726 Хофман Михајло Михајло 1871 Маглић Маглић детаљније информације
303 РКТГ-35739 Енгел Катарина Јован 1863 Маглић Маглић детаљније информације
304 РКТГ-35752 Халер Марија Хајнрих 1874 Маглић Маглић детаљније информације
305 РКТГ-35756 Кремер Јелисавета Јован 1873 Маглић Маглић детаљније информације
306 РКТГ-35822 Хенел Хенрик Хенрик 1934 Маглић Маглић детаљније информације
307 РКТГ-35828 Вак Јелисавета Макс 1880 Маглић Маглић детаљније информације
308 РКТГ-35836 Херман Јован Јован 1869 Маглић Маглић детаљније информације
309 РКТГ-35838 Туро Јован Јован 1871 Маглић Маглић детаљније информације
310 РКТГ-35845 Клеменс Маргарета Петар 1868 Маглић Маглић детаљније информације
311 РКТГ-35951 Шаг Јелисавета Карло 1875 Маглић Маглић детаљније информације
312 РКТГ-35952 Штефан Магдалена Стеван 1886 Маглић Маглић детаљније информације
313 РКТГ-35968 Глас Карло Карло 1874 Маглић Маглић детаљније информације
314 РКТГ-35983 Биндер Никола Никола 1935 Маглић Маглић детаљније информације
315 РКТГ-35995 Куман Филип Петар 1945 Маглић Маглић детаљније информације
316 РКТГ-36006 Малер Филип 1875 Маглић Маглић детаљније информације
317 РКТГ-36010 Бургхард Карло Карло 1941 Маглић Маглић детаљније информације
318 РКТГ-36018 Киршнер Кристина Јакоб 1878 Маглић Маглић детаљније информације
319 РКТГ-36074 Бундус Каролина Карло 1882 Маглић Маглић детаљније информације
320 РКТГ-36078 Франк Марија Јован 1874 Маглић Маглић детаљније информације
321 РКТГ-36100 Малер Катарина Филип 1887 Маглић Маглић детаљније информације
322 РКТГ-36103 Рицман Маргарета Јакоб 1866 Маглић Маглић детаљније информације
323 РКТГ-36116 Волф Катарина Филип 1875 Маглић Маглић детаљније информације
324 РКТГ-36119 Јелхо Марија Петар 1871 Маглић Маглић детаљније информације
325 РКТГ-36120 Кох Јелисавета Никола 1887 Маглић Маглић детаљније информације
326 РКТГ-36122 Флок Софија Петар 1860 Маглић Маглић детаљније информације
327 РКТГ-37856 Небер Јелисавета 1886 Маглић Маглић детаљније информације
328 РКТГ-37883 Вајсенбах Катарина Никола 1872 Маглић Маглић детаљније информације
329 РКТГ-37896 Шерц Хелмут Петар 1942 Маглић Маглић детаљније информације
330 РКТГ-37953 Клајн Марија Јакоб 1896 Маглић Маглић детаљније информације
331 РКТГ-37959 Бургхард Катарина Фридрих 1874 Маглић Маглић детаљније информације
332 РКТГ-37968 Мајер Марија Јован 1888 Маглић Маглић детаљније информације
333 РКТГ-37982 Бибер Јован Јован 1926 Маглић Маглић детаљније информације
334 РКТГ-37985 Николаус Јелисавета Филип 1879 Маглић Маглић детаљније информације
335 РКТГ-37986 Бауер Јелисавета Јован 1940 Маглић Маглић детаљније информације
336 РКТГ-37990 Раф Маргарета Јакоб 1870 Маглић Маглић детаљније информације
337 РКТГ-37998 Малер Јелисавета Никола 1876 Маглић Маглић детаљније информације
338 РКТГ-38018 Кремер Маргарета Фридрих 1868 Маглић Маглић детаљније информације
339 РКТГ-38020 Кицер Катарина Валентин 1877 Маглић Маглић детаљније информације
340 РКТГ-38026 Хофман Марија Филип 1882 Маглић Маглић детаљније информације
341 РКТГ-38029 Бибер Петар Петар 1942 Маглић Маглић детаљније информације
342 РКТГ-38055 Куцер Херта Јакоб 1943 Маглић Маглић детаљније информације
343 РКТГ-38073 Вал Марија Јакоб 1876 Маглић Маглић детаљније информације
344 РКТГ-38078 Мајер Хајнрих Хајнрих 1885 Маглић Маглић детаљније информације
345 РКТГ-38087 Шерц Каролина Јован 1866 Маглић Маглић детаљније информације
346 РКТГ-38091 Кендел Јован Јован 1940 Маглић Маглић детаљније информације
347 РКТГ-38095 Шерц Кристина Јакоб 1874 Маглић Маглић детаљније информације
348 РКТГ-38125 Еликер Кристина Матијас 1870 Маглић Маглић детаљније информације
349 РКТГ-38137 Бургхард Хајнрих Петар 1874 Маглић Маглић детаљније информације
350 РКТГ-38152 Вернер Филипина Вилхелм 1880 Маглић Маглић детаљније информације
351 РКТГ-38231 Раф Јакоб Петар 1865 Маглић Маглић детаљније информације
352 РКТГ-38234 Ланг Барбара Георг 1862 Маглић Маглић детаљније информације
353 РКТГ-38239 Мајер Петар Јован 1867 Маглић Маглић детаљније информације
354 РКТГ-38248 Грумбах Кристина Јован 1879 Маглић Маглић детаљније информације
355 РКТГ-38249 Кремер Марија Карл 1878 Маглић Маглић детаљније информације
356 РКТГ-38371 Бек Елизабета 1873 Маглић Маглић детаљније информације
357 РКТГ-38383 Бекер Марија Андрија 1893 Маглић Маглић детаљније информације
358 РКТГ-38384 Аренд Марија Јосип 1865 Маглић Маглић детаљније информације
359 РКТГ-38393 Кох Ана Хајнрих 1875 Маглић Маглић детаљније информације
360 РКТГ-38394 Бибер Елизабета Јован 1877 Маглић Маглић детаљније информације
361 РКТГ-38413 Јунг Катарина Карл 1867 Кулпин Кулпин детаљније информације
362 РКТГ-38501 Бауер Сузана Карл 1878 Маглић Маглић детаљније информације
363 РКТГ-38502 Бекер Кристина Филип 1883 Маглић Маглић детаљније информације
364 РКТГ-38503 Бек Магдалена Петар 1880 Маглић Маглић детаљније информације
365 РКТГ-38518 Вајсенбах Мартин Мартин 1861 Маглић Маглић детаљније информације
366 РКТГ-38519 Еликер Петар Петар 1878 Маглић Маглић детаљније информације
367 РКТГ-38521 Шрајнер Никола Никола 1869 Маглић Маглић детаљније информације
368 РКТГ-39238 Шнајдер Андрија Андрија 1877 Маглић Маглић детаљније информације
369 РКТГ-39241 Франк Јулиана Филип 1874 Маглић Маглић детаљније информације
370 РКТГ-39246 Кицер Катарина Јакоб 1937 Маглић Маглић детаљније информације
371 РКТГ-39259 Хартман Марија Кристијан 1867 Маглић Маглић детаљније информације
372 РКТГ-39263 Кремер Јован Јосип 1866 Маглић Маглић детаљније информације
373 РКТГ-39267 Бекер Јакоб Јакоб 1939 Маглић Маглић детаљније информације
374 РКТГ-39268 Верле Кристијан Кристијан 1942 Маглић Маглић детаљније информације
375 РКТГ-39273 Јунг Јелисавета Јован 1866 Маглић Маглић детаљније информације
376 РКТГ-39274 Еликер Јулијана Јакоб 1884 Маглић Маглић детаљније информације
377 РКТГ-39289 Кулман Петар Петар 1870 Маглић Маглић детаљније информације
378 РКТГ-39308 Грумбах Терезија Петар 1880 Маглић Маглић детаљније информације
379 РКТГ-39311 Бубер Катарина Јакоб 1889 Маглић Маглић детаљније информације
380 РКТГ-39313 Грас Доротеја Јакоб 1939 Маглић Маглић детаљније информације
381 РКТГ-39336 Дункел Марија Карл 1885 Маглић Маглић детаљније информације
382 РКТГ-39338 Штајгеле Терезија 1881 Маглић Маглић детаљније информације
383 РКТГ-39341 Кремер Вилма Вилхелм 1865 Маглић Маглић детаљније информације
384 РКТГ-39342 Клајн Магдалена Валентин 1882 Маглић Маглић детаљније информације
385 РКТГ-39347 Ајземан Ана Гашпар 1880 Маглић Маглић детаљније информације
386 РКТГ-39373 Рап Катарина Карл 1892 Маглић Маглић детаљније информације
387 РКТГ-39377 Волхитер Јелисавета Јакоб 1861 Маглић Маглић детаљније информације
388 РКТГ-39380 Холце Катарина Петар 1942 Маглић Маглић детаљније информације
389 РКТГ-39404 Бауер Магдалена Франц 1870 Кулпин Кулпин детаљније информације
390 РКТГ-39408 Еликер Херта Јован 1940 Маглић Маглић детаљније информације
391 РКТГ-39505 Јунг Магдалена Јован 1890 Маглић Маглић детаљније информације
392 РКТГ-39511 Бек Јелисавета Петар 1892 Маглић Маглић детаљније информације
393 РКТГ-39521 Штефан Херберт Петар 1942 Маглић Маглић детаљније информације
394 РКТГ-39543 Еликер Марија Јован 1875 Маглић Маглић детаљније информације
395 РКТГ-39552 Харфман Катарина Никола 1875 Маглић Маглић детаљније информације
396 РКТГ-39558 Грајфенштајн Катарина Фридрих 1885 Маглић Маглић детаљније информације
397 РКТГ-39568 Герхарт Јелисавета Јакоб 1868 Маглић Маглић детаљније информације
398 РКТГ-39569 Кетенбах Магдалена Никола 1885 Маглић Маглић детаљније информације
399 РКТГ-39821 Клајн Јован Јован 1894 Маглић Маглић детаљније информације
400 РКТГ-39946 Бернхарт Филип Никола 1885 Маглић Маглић детаљније информације
401 РКТГ-40009 Шрајнер Марија Хајнрих 1874 Маглић Маглић детаљније информације
402 РКТГ-40017 Клајн Херберт Данило 1941 Маглић Маглић детаљније информације
403 РКТГ-40021 Најдер Јакоб Јакоб 1944 Маглић Маглић детаљније информације
404 РКТГ-40022 Никлас Јован Јован 1875 Маглић Маглић детаљније информације
405 РКТГ-40060 Груби Марија Јован 1891 Маглић Маглић детаљније информације
406 РКТГ-40061 Бургхарт Јелисавета Фридрих 1934 Маглић Маглић детаљније информације
407 РКТГ-40078 Грумбах Карл Филип 1878 Маглић Маглић детаљније информације
408 РКТГ-40080 Вагнер Јосиф Јован 1876 Маглић Маглић детаљније информације
409 РКТГ-40087 Тајхман Јулија Јакоб 1900 Маглић Маглић детаљније информације
410 РКТГ-40115 Кендел Петар Јован 1933 Маглић Маглић детаљније информације
411 РКТГ-40116 Уршл Јелисавета Јован 1884 Маглић Маглић детаљније информације
412 РКТГ-40128 Мајер Филипина Никола 1887 Маглић Маглић детаљније информације
413 РКТГ-40144 Шмит Ева Филип 1885 Маглић Маглић детаљније информације
414 РКТГ-40149 Клаус Маргарета Јакоб 1882 Маглић Маглић детаљније информације
415 РКТГ-40157 Мајер Јелисавета Јован 1934 Маглић Маглић детаљније информације
416 РКТГ-40169 Вагнер Карл Карл 1897 Маглић Маглић детаљније информације
417 РКТГ-40170 Баудерер Петар Петар 1874 Маглић Маглић детаљније информације
418 РКТГ-40181 Југенхајмер Јелисавета Јован 1884 Маглић Маглић детаљније информације
419 РКТГ-40182 Еликер Марија Карл 1880 Маглић Маглић детаљније информације
420 РКТГ-40186 Малер Јакоб Карло 1873 Маглић Маглић детаљније информације
421 РКТГ-41857 Хартман Хелга Кристијан 1940 Маглић Маглић детаљније информације
422 РКТГ-41868 Бауер Филип Јован 1872 Маглић Маглић детаљније информације
423 РКТГ-41997 Бауер Јулијана 1932 Бачки Петровац Маглић детаљније информације
424 РКТГ-42082 Браун Петар Мартин 1862 Маглић Малгић детаљније информације
425 РКТГ-42083 Бибер Петар Карло 1886 Маглић Маглић детаљније информације
426 РКТГ-42282 Клаус Елиза Михајло 1874 Маглић Маглић детаљније информације
427 РКТГ-42287 Рус Фридрих Хајнрих 1876 Маглић Маглић детаљније информације
428 РКТГ-42292 Блајх Јелисавета Хајнрих 1886 Маглић Маглић детаљније информације
429 РКТГ-42312 Лаутер Филип Филип 1878 Маглић Маглић детаљније информације
430 РКТГ-42314 Киршнер Андрија Андрија 1885 Маглић Маглић детаљније информације
431 РКТГ-42317 Бајлх Фрањо Филип 1943 Маглић Маглић детаљније информације
432 РКТГ-42342 Хофман Катарина Петар 1876 Маглић Маглић детаљније информације
433 РКТГ-42547 Југенхајмер Криста Карло 1914 Маглић Маглић детаљније информације
434 РКТГ-42558 Чакбарн Јелисавета Јосиф 1875 Маглић Маглић детаљније информације
435 РКТГ-42592 Харфман Катарина Александар 1877 Маглић Маглић детаљније информације
436 РКТГ-42858 Шмит Никола Хајнрих 1878 Маглић Маглић детаљније информације
437 РКТГ-42862 Харфман Филип Филип 1888 Маглић Маглић детаљније информације
438 РКТГ-42867 Будерер Данило Хенрик 1879 Маглић Маглић детаљније информације
439 РКТГ-42869 Баудерер Маргарета Соломон 1887 Маглић Маглић детаљније информације
440 РКТГ-42902 Супорт Катарина Лудвиг 1939 Маглић Маглић детаљније информације
441 РКТГ-43412 Бернхард Анамарија Филип 1945 Маглић Маглић детаљније информације
442 РКТГ-43490 Ајзеле Катарина Еве 1910 Бачки Петровац Бачки Петровац детаљније информације
443 РКТГ-44236 Баба Регина Антон 1893 Младеново Младеново детаљније информације
444 РКТГ-44359 Балек Јован Јанош 1942 Младеново Младеново детаљније информације
445 РКТГ-44472 Баудерер Јакоб Петра 1877 Маглић Маглић детаљније информације
446 РКТГ-44489 Бауер Маријана Конрад 1883 Младеново Младеново детаљније информације
447 РКТГ-44490 Бауер Јулија Кристијан 1890 Маглић Маглић детаљније информације
448 РКТГ-44494 Бауер Криштоф Фрања 1873 Младеново Младеново детаљније информације
449 РКТГ-46686 Небер Магдалена Франц 1867 Маглић Маглић детаљније информације
450 РКТГ-46688 Рап Јелисавета Франц 1856 Маглић Маглић детаљније информације
451 РКТГ-46692 Вајсенбах Маргарета 1867 Маглић Маглић детаљније информације
452 РКТГ-46693 Вал Магдалена Антон 1876 Маглић Маглић детаљније информације
453 РКТГ-46704 Петри Марија Андрија 1883 Маглић Маглић детаљније информације
454 РКТГ-46714 Чаквари Петар Стеван 1874 Маглић Маглић детаљније информације
455 РКТГ-46716 Ланг Валентин Јакоб 1870 Маглић Маглић детаљније информације
456 РКТГ-46743 Кулман Катарина Карло 1878 Маглић Маглић детаљније информације
457 РКТГ-46746 Вагнер Катарина Јакоб 1884 Маглић Маглић детаљније информације
458 РКТГ-46747 Вал Елиза Јакоб 1890 Маглић Маглић детаљније информације
459 РКТГ-46760 Хенел Бернхарт Хајнрих 1945 Маглић Маглић детаљније информације
460 РКТГ-46761 Баудерер Норберт Петар 1944 Маглић Маглић детаљније информације
461 РКТГ-46798 Бекер Марија Јакоб 1941 Маглић Маглић детаљније информације
462 РКТГ-46810 Мајер Јелисавета Филип 1881 Маглић Маглић детаљније информације
463 РКТГ-46915 Конрад Марија 1862 Маглић Маглић детаљније информације
464 РКТГ-46945 Баудерер Јован Петар 1882 Маглић Маглић детаљније информације
465 РКТГ-46948 Кох Кристијан Кристијан 1869 Маглић Маглић детаљније информације
466 РКТГ-46957 Вајсенбах Маргарета Петар 1870 Маглић Маглић детаљније информације
467 РКТГ-46968 Франк Катарина Јакоб 1881 Маглић Маглић детаљније информације
468 РКТГ-46978 Петри Ана 1878 Маглић Маглић детаљније информације
469 РКТГ-46983 Кох Јакоб Јакоб 1942 Маглић Маглић детаљније информације
470 РКТГ-46984 Ланг Херберт Фридрих 1940 Маглић Маглић детаљније информације
471 РКТГ-46986 Глас Фридрих Фридрих 1879 Маглић Маглић детаљније информације
472 РКТГ-46996 Бекер Елизабета Михајло 1885 Маглић Маглић детаљније информације
473 РКТГ-46998 Герхолд Елиза Карл 1881 Маглић Маглић детаљније информације
474 РКТГ-47000 Клаус Ана Фрања 1885 Маглић Маглић детаљније информације
475 РКТГ-47007 Хенел Елиза Хајнрих 1875 Маглић Маглић детаљније информације
476 РКТГ-47009 Бургхарт Јован Фридрих 1938 Маглић Маглић детаљније информације
477 РКТГ-47011 Баудерер Јован Филип 1871 Маглић Маглић детаљније информације
478 РКТГ-47014 Ланг Никола Јован 1879 Маглић Маглић детаљније информације
479 РКТГ-47036 Југенхајмер Фрања Фрања 1938 Маглић Маглић детаљније информације
480 РКТГ-47039 Киршнер Хајнрих Саламон 1894 Маглић Маглић детаљније информације
481 РКТГ-47048 Либман Јулијана Хенрик 1887 Маглић Маглић детаљније информације
482 РКТГ-47056 Бек Елиза Јован 1885 Маглић Маглић детаљније информације
483 РКТГ-47086 Кох Елиза Јакоб 1886 Маглић Маглић детаљније информације
484 РКТГ-47096 Умштат Филип Вилхелм 1873 Маглић Маглић детаљније информације
485 РКТГ-47097 Фалк Марија Андрија 1879 Маглић Маглић детаљније информације
486 РКТГ-47109 Холце Јован Георг 1890 Маглић Маглић детаљније информације
487 РКТГ-47114 Туро Хелена Фридрих 1941 Бачки Петровац Бачки Петровац детаљније информације
488 РКТГ-47117 Бернхарт Магдалена Кристијан 1881 Маглић Маглић детаљније информације
489 РКТГ-47138 Ланг Маргарета Никола 1935 Маглић Маглић детаљније информације
490 РКТГ-48828 Клаус Јакоб 1880 Маглић Маглић детаљније информације
491 РКТГ-48880 Еликер Јован 1930 Бачки Петровац Бачки Петровац детаљније информације
492 РКТГ-48887 Елкер Михајло 1882 Бачки Петровац Бачки Петровац детаљније информације
493 РКТГ-49190 Југендхајмер Јакоб јакоб 1885 Маглић Маглић детаљније информације
494 РКТГ-49197 Мајер Марија Кристиан 1884 Маглић Маглић детаљније информације
495 РКТГ-49199 Бек Елизабета Јован 1889 Маглић Маглић детаљније информације
496 РКТГ-49202 Ретел Јосип Јосип 1875 Маглић Маглић детаљније информације
497 РКТГ-49240 Раф Јован Петар 1874 Маглић Маглић детаљније информације
498 РКТГ-49254 Вагнер Сигфрид 1944 Маглић Маглић детаљније информације
499 РКТГ-49255 Вагнер Рајнхарт Јакоб 1941 Маглић Маглић детаљније информације
500 РКТГ-49300 Биндер Елизабета Хајнрих 1905 Маглић Маглић детаљније информације
501 РКТГ-49308 Рап Марија Јакоб 1887 Маглић Маглић детаљније информације
502 РКТГ-49380 Фолк Франц Јакоб 1876 Маглић Маглић детаљније информације
503 РКТГ-49403 Берихарт Кристина Валентин 1875 Маглић Малгић детаљније информације
504 РКТГ-49426 Баудфер Петер Петер 1934 Маглић Маглић детаљније информације
505 РКТГ-49450 Киршнер Филип Јакоб 1885 Маглић Маглић детаљније информације
506 РКТГ-49465 Штефан Катарина Карло 1892 Маглић Маглић детаљније информације
507 РКТГ-49511 Кулман Доротеа 1877 Маглић Маглић детаљније информације
508 РКТГ-50129 Кулман Јогамета 1870 Маглић Маглић детаљније информације
509 РКТГ-50803 Верле Елиза Адам 1888 Маглић Маглић детаљније информације
510 РКТГ-50824 Вал Фридрих Карл 1941 Маглић Маглић детаљније информације
511 РКТГ-51076 Ланг Јован 1880 Маглић Маглић детаљније информације
512 РКТГ-51489 Вебер Марија Николаус 1935 Маглић Маглић детаљније информације
513 РКТГ-51496 Фукс Хенрик Хенрик 1875 Кулпин Кулпин детаљније информације
514 РКТГ-51510 Шмит Кристијан Фридрих 1884 Маглић Маглић детаљније информације
515 РКТГ-51849 Вагнер Фридрих Фридрих 1883 Маглић Маглић детаљније информације
516 РКТГ-51863 Киршнер Маргарета Андреас 1933 Маглић Маглић детаљније информације
517 РКТГ-51875 Кендл Катарина Јакоб 1889 Маглић Маглић детаљније информације
518 РКТГ-51880 Катерлс Марија Николаус 1877 Маглић Маглић детаљније информације
519 РКТГ-51888 Ноебер Катарина Хајнрих 1891 Маглић Маглић детаљније информације
520 РКТГ-51945 Бек Елиза Фридрих 1930 Маглић Маглић детаљније информације
521 РКТГ-51946 Бек Јулијана Филип 1939 Маглић Маглић детаљније информације
522 РКТГ-51981 Вилдинг Ката Адам 1884 Маглић Маглић детаљније информације
523 РКТГ-52592 Ланг Катарина Кристијан 1884 Маглић Маглић детаљније информације
524 РКТГ-52617 Кадерле Доротеја Карл 1884 Маглић Маглић детаљније информације
525 РКТГ-52634 Крон Филип Јован 1886 Маглић Маглић детаљније информације
526 РКТГ-52642 Вебер Катарина Герхолд 1891 Маглић Маглић детаљније информације
527 РКТГ-52645 Јунг Марија Петар 1872 Маглић Маглић детаљније информације
528 РКТГ-52646 Кох Јелисавета Кристоф 1875 Маглић Маглић детаљније информације
529 РКТГ-52665 Туро Марија Хајнрих 1882 Бачки Петровац Бачки Петровац детаљније информације
530 РКТГ-52672 Аншуц Каргарета Петар 1878 Маглић Маглић детаљније информације
531 РКТГ-52673 Арент Маргарета Вилхелм 1887 Маглић Маглић детаљније информације
532 РКТГ-52675 Бадер Елиза Никола 1884 Маглић Маглић детаљније информације
533 РКТГ-52684 Рус Францишка Михајло 1874 Маглић Маглић детаљније информације
534 РКТГ-52701 Хофман Петар Јакоб 1936 Маглић Маглић детаљније информације
535 РКТГ-52703 Југенхајмер Јулијана Фрања 1902 Маглић Маглић детаљније информације
536 РКТГ-52704 Бибер Маргарета Филип 1888 Маглић Маглић детаљније информације
537 РКТГ-52712 Рус Катарина Фридрих 1896 Маглић Маглић детаљније информације
538 РКТГ-52714 Бекер Јакоб Јакоб 1900 Маглић Маглић детаљније информације
539 РКТГ-52719 Бернхарт Рајнхилде Хајнрих 1941 Маглић Маглић детаљније информације
540 РКТГ-52724 Верле Сузана Фриц 1875 Маглић Маглић детаљније информације
541 РКТГ-52725 Глас Магдалена Фридрих 1899 Маглић Маглић детаљније информације
542 РКТГ-52736 Франк Катарина Михајло 1891 Маглић Маглић детаљније информације
543 РКТГ-52749 Грумбах Јелисавета Фриц 1940 Маглић Маглић детаљније информације
544 РКТГ-52756 Мајер Јакоб Матија 1873 Маглић Маглић детаљније информације
545 РКТГ-52766 Бауер Самуел Самуел 1939 Маглић Маглић детаљније информације
546 РКТГ-52778 Петри Доротеја Саламон 1881 Маглић Маглић детаљније информације
547 РКТГ-52814 Клаус Катарина Едуард 1880 Маглић Маглић детаљније информације
548 РКТГ-52823 Бургхарт Карл Петар 1871 Маглић Маглић детаљније информације
549 РКТГ-52863 Вебер Филип Јакоб 1875 Маглић Маглић детаљније информације
550 РКТГ-52867 Бибер Елиза Вилхелм 1884 Маглић Маглић детаљније информације
551 РКТГ-52879 Јунг Филип Петар 1935 Маглић Маглић детаљније информације
552 РКТГ-52887 Бибер Елиза Јакоб 1941 Маглић Маглић детаљније информације
553 РКТГ-52909 Мајер Ана Вилхелм 1939 Маглић Маглић детаљније информације
554 РКТГ-52935 Клонус Петар Петар 1884 Маглић Маглић детаљније информације
555 РКТГ-52946 Крумбах Никола Никола 1942 Маглић Маглић детаљније информације
556 РКТГ-52947 Клаус Конрад Конрад 1934 Маглић Маглић детаљније информације
557 РКТГ-52949 Ланг Јакоб Јохан 1881 Маглић Маглић детаљније информације
558 РКТГ-52964 Вебер Никола Никола 1886 Маглић Маглић детаљније информације
559 РКТГ-52971 Хенел Катарина Никола 1908 Маглић Маглић детаљније информације
560 РКТГ-52972 Абт Магдалена Маркус 1876 Маглић Маглић детаљније информације
561 РКТГ-52980 Бауер Катарина Карл 1876 Маглић Маглић детаљније информације
562 РКТГ-52987 Вебер Марија Кристијан 1887 Маглић Маглић детаљније информације
563 РКТГ-53136 Шмит Магдалена Карл 1894 Маглић Маглић детаљније информације
564 РКТГ-53172 Гратис Марија Михајло 1874 Бачки Петровац Бачки Петровац детаљније информације
565 РКТГ-53189 Мајер Јелисавета Карл 1883 Маглић Маглић детаљније информације
566 РКТГ-53223 Ламнек Елиза Мартин 1887 Маглић Маглић детаљније информације
567 РКТГ-53237 Петри Петар Петар 1942 Маглић Маглић детаљније информације
568 РКТГ-53245 Хофман Ева Петар 1872 Маглић Маглић детаљније информације
569 РКТГ-53294 Штајнмец Каролина Фердинанд 1874 Маглић Маглић детаљније информације
570 РКТГ-53320 Хенел Петар Петар 1876 Маглић Маглић детаљније информације
571 РКТГ-53323 Бауер Марија Филип 1941 Маглић Маглић детаљније информације
572 РКТГ-53324 Биндер Ката Филип 1940 Маглић Маглић детаљније информације
573 РКТГ-53330 Бургхарт Елиза Филип 1880 Маглић Маглић детаљније информације
574 РКТГ-53353 Јелхо Елиза Филип 1888 Маглић Маглић детаљније информације
575 РКТГ-55871 Вебер Маргарета 1894 Маглић Маглић детаљније информације
576 РКТГ-55999 Грумбах Јакоб Јакоб 1942 Маглић Маглић детаљније информације
577 РКТГ-56227 Грумбах Ката Кристијан 1896 Маглић Маглић детаљније информације
578 РКТГ-56256 Гас Јакоб Јакоб 1888 Маглић Маглић детаљније информације
579 РКТГ-56279 Герхолд Катарина Саламон 1934 Маглић Маглић детаљније информације
580 РКТГ-59254 Фислер Ана 1878 Маглић Маглић детаљније информације
581 РКТГ-59339 Фрај Елизабет 1884 Маглић Маглић детаљније информације
582 РКТГ-60488 Молнар Маргарета Конрад 1884 Маглић Маглић детаљније информације
583 РКТГ-60494 Цинк Магдалена Филип 1876 Маглић Маглић детаљније информације
584 РКТГ-60502 Малер Јакоб Јакоб 1868 Маглић Маглић детаљније информације
585 РКТГ-60511 Герхолд Јулијана Јакоб 1886 Маглић Маглић детаљније информације
586 РКТГ-60517 Баутерер Марија Петар 1881 Маглић Маглић детаљније информације
587 РКТГ-60543 Аншиц Магдалена Конрад 1885 Маглић Маглић детаљније информације
588 РКТГ-60544 Вајсенбах Јулијана Петар 1895 Маглић Маглић детаљније информације
589 РКТГ-60549 Мајер Елиза Лудвиг 1877 Маглић Маглић детаљније информације
590 РКТГ-60561 Блајх Каролина 1918 Маглић Маглић детаљније информације
591 РКТГ-60581 Бек Марија Јован 1888 Маглић Маглић детаљније информације
592 РКТГ-60584 Вал Елиза Кристијан 1890 Маглић Маглић детаљније информације
593 РКТГ-60839 Цинк Хајнрих хајнрих 1927 Маглић Маглић детаљније информације
594 РКТГ-60864 Кирхнер Маргарета Филип 1885 Маглић Маглић детаљније информације
595 РКТГ-60866 Благојевић Марија Јован 1882 Бачки Петровац Бачки Петровац детаљније информације
596 РКТГ-60883 Мајер Карл Јакоб 1872 Маглић Маглић детаљније информације
597 РКТГ-60884 Николаус Јакоб Јован 1876 Маглић Маглић детаљније информације
598 РКТГ-61030 Бауер Хајнрих Самуел 1939 Маглић Маглић детаљније информације
599 РКТГ-61038 Ерхард Магарета Филип 1895 Маглић Маглић детаљније информације
600 РКТГ-61060 Ајзенбајс Магдалена Михајло 1864 Маглић Маглић детаљније информације
601 РКТГ-61074 Верле Катарина Франц 1933 Маглић Маглић детаљније информације
602 РКТГ-61087 Аишиц Филип Филип 1878 Маглић Маглић детаљније информације
603 РКТГ-61089 Клајн Андрија Андрија 1889 Маглић Маглић детаљније информације
604 РКТГ-61090 Мајер Конрад Конрад 1879 Маглић Маглић детаљније информације
605 РКТГ-61093 Франк Јован Јован 1889 Маглић Маглић детаљније информације
606 РКТГ-61117 Деген Јован Валентин 1932 Маглић Маглић детаљније информације
607 РКТГ-61121 Киршнер Андрија Хајнрих 1878 Маглић Маглић детаљније информације
608 РКТГ-61128 Вал Марија Никола 1940 Маглић Маглић детаљније информације
609 РКТГ-61131 Јунг Магдалена Кристијан 1891 Маглић Маглић детаљније информације
610 РКТГ-61142 Хенел Јулијана Јован 1885 Маглић Маглић детаљније информације
611 РКТГ-61349 Вагнер Сузана Валентин 1903 Маглић Маглић детаљније информације
612 РКТГ-61352 Бауер Елиза Петар 1893 Маглић Маглић детаљније информације
613 РКТГ-61357 Ланг Кристина Јован 1890 Маглић Маглић детаљније информације
614 РКТГ-61630 Плајх Елиза Петар 1936 Маглић Маглић детаљније информације
615 РКТГ-61639 Бернхарт Филип Јован 1938 Маглић Маглић детаљније информације
616 РКТГ-61664 Кел Елизабет Јован 1934 Маглић Маглић детаљније информације
617 РКТГ-61675 Јелхо Катарина Петер 1888 Маглић Маглић детаљније информације
618 РКТГ-61689 Хенел Петер Хајнрих 1942 Маглић Маглић детаљније информације
619 РКТГ-61701 Мајер Марија Карл 1939 Маглић Маглић детаљније информације
620 РКТГ-61707 Бек Фриц Фриц 1938 Маглић Маглић детаљније информације
621 РКТГ-61714 Бауер Елизабета Јакоб 1881 Маглић Маглић детаљније информације
622 РКТГ-61729 Шерман Марија Хајнрих 1936 Маглић Маглић детаљније информације
623 РКТГ-61731 Кремер Марија Јакоб 1885 Маглић Маглић детаљније информације
624 РКТГ-61833 Бек Јован Јован 1943 Маглић Маглић детаљније информације
625 РКТГ-61839 Хофман Марија Карло 1934 Маглић Маглић детаљније информације
626 РКТГ-61872 Аншиц Херман Јакоб 1943 Маглић Маглић детаљније информације
627 РКТГ-61876 Крумбах Катарина Петер 1889 Маглић Маглић детаљније информације
628 РКТГ-61894 Грајфенштајн Ката Јакоб 1890 Маглић Маглић детаљније информације
629 РКТГ-61895 Грајфштајн Ната Јакоб 1890 Маглић Маглић детаљније информације
630 РКТГ-61898 Кендел Ката Јосиф 1885 Маглић Маглић детаљније информације
631 РКТГ-61908 Гери Јакоб Јован 1938 Маглић Маглић детаљније информације
632 РКТГ-62356 Боланд Росмари Јакоб 1943 Маглић Маглић детаљније информације
633 РКТГ-62360 Клајн Елиза Јован 1877 Маглић Маглић детаљније информације
634 РКТГ-62374 Деген Катарина Јакоб 1896 Маглић Маглић детаљније информације
635 РКТГ-62377 Тајхман Јелисавета 1894 Маглић Маглић детаљније информације
636 РКТГ-62381 Бауер Магдалена Самуел 1936 Маглић Маглић детаљније информације
637 РКТГ-62401 Кулман Филип Петар 1878 Маглић Маглић детаљније информације
638 РКТГ-62407 Хофман Ката Хајнрих 1934 Маглић Маглић детаљније информације
639 РКТГ-62410 Браун Марија Валентин 1878 Маглић Маглић детаљније информације
640 РКТГ-62411 Грумбах Марија Петар 1871 Маглић Маглић детаљније информације
641 РКТГ-62428 Кох Јулијана 1883 Маглић Маглић детаљније информације
642 РКТГ-62430 Поп Кристина Филип 1883 Маглић Маглић детаљније информације
643 РКТГ-62431 Хајзер Елиза Јован 1870 Маглић Маглић детаљније информације
644 РКТГ-62443 Бек Доротеја Никола 1882 Маглић Маглић детаљније информације
645 РКТГ-67269 Браун Каролина Јован 1891 Маглић Маглић детаљније информације
646 РКТГ-67273 Деген Валентин Петер 1896 Маглић Маглић детаљније информације
647 РКТГ-67278 Клаус Конрад Филип 1871 Маглић Маглић детаљније информације
648 РКТГ-67283 Бекер Сузана Јован 1944 Маглић Маглић детаљније информације
649 РКТГ-67285 Крон Сузана Вилхелм 1889 Маглић Маглић детаљније информације
650 РКТГ-67286 Вал Хорст Јакоб 1941 Маглић Маглић детаљније информације
651 РКТГ-67312 Јегер Петер Петер 1940 Маглић Маглић детаљније информације
652 РКТГ-67319 Бургхард Катарина Карл 1937 Маглић Маглић детаљније информације
653 РКТГ-67330 Боланд Софија Јакоб 1939 Маглић Маглић детаљније информације
654 РКТГ-67343 Штефан Петар Петар 1937 Маглић Маглић детаљније информације
655 РКТГ-67344 Рап Јакоб Конрад 1890 Маглић Маглић детаљније информације
656 РКТГ-67351 Вебер Карл Карл 1938 Маглић Маглић детаљније информације
657 РКТГ-67376 Шпис Марија Петар 1940 Маглић Маглић детаљније информације
658 РКТГ-67419 Клаус Јакоб Конрад 1941 Маглић Маглић детаљније информације
659 РКТГ-67431 Вајсенбах Сузана Јакоб 1941 Маглић Маглић детаљније информације
660 РКТГ-67456 Кетенбах Филип Петер 1933 Маглић Маглић детаљније информације
661 РКТГ-67459 Грос Елизабета Јован 1936 Маглић Маглић детаљније информације
662 РКТГ-67467 Рап Херман Јован 1942 Маглић Маглић детаљније информације
663 РКТГ-67472 Малер Филип Филип 1885 Маглић Маглић детаљније информације
664 РКТГ-67488 Нагел Магдалена Карл 1885 Маглић Маглић детаљније информације
665 РКТГ-67491 Петри Елизабет 1945 Маглић Маглић детаљније информације
666 РКТГ-67512 Кох Ана Валентин 1933 Маглић Маглић детаљније информације
667 РКТГ-67528 Грумбах Карл Никола 1938 Маглић Маглић детаљније информације
668 РКТГ-67536 Клос Магдалена Карл 1918 Маглић Маглић детаљније информације
669 РКТГ-67540 Клајн Карл Карл 1942 Маглић Маглић детаљније информације
670 РКТГ-67545 Баудермер Марија Данило 1942 Маглић Маглић детаљније информације
671 РКТГ-67562 Глос Елизабета Доротеја 1888 Маглић Маглић детаљније информације
672 РКТГ-67580 Бибер Филип Јован 1899 Маглић Маглић детаљније информације
673 РКТГ-67588 Вебер Лудвиг Лудвиг 1878 Маглић Маглић детаљније информације
674 РКТГ-67609 Грајфенштајн Хајнрих Хајнрих 1938 Маглић Маглић детаљније информације
675 РКТГ-67628 Јунг Елиза Данијел 1916 Маглић Маглић детаљније информације
676 РКТГ-67666 Шпангел Хедвиг Бела 1930 Маглић Маглић детаљније информације
677 РКТГ-67693 Јелхо Антун Филип 1935 Маглић Маглић детаљније информације
678 РКТГ-67696 Бауер Кристијан Кристијан 1887 Маглић Маглић детаљније информације
679 РКТГ-67701 Вал Карло Никола 1938 Маглић Маглић детаљније информације
680 РКТГ-67702 Браун Фридрих Филип 1935 Маглић Маглић детаљније информације
681 РКТГ-67713 Штајгеле Карло Филип 1938 Маглић Маглић детаљније информације
682 РКТГ-67726 Аншиц Јакоб Јакоб 1941 Маглић Маглић детаљније информације
683 РКТГ-67730 Бекер Катарина Јакоб 1941 Маглић Маглић детаљније информације
684 РКТГ-67740 Вал Алберт Николаус 1944 Маглић Маглић детаљније информације
685 РКТГ-67742 Вајсенбах Јакоб Фриц 1939 Маглић Маглић детаљније информације
686 РКТГ-67744 Јунг Јакоб Јован 1902 Маглић Маглић детаљније информације
687 РКТГ-67745 Вагнер Јакоб Фриц 1926 Маглић Маглић детаљније информације
688 РКТГ-67754 Кох Катарина Андреас 1932 Маглић Маглић детаљније информације
689 РКТГ-67756 Клаус Катарина 1902 Маглић Маглић детаљније информације
690 РКТГ-67770 Бургхарт Фриц Франц 1937 Маглић Маглић детаљније информације
691 РКТГ-67782 Кох Хајнрих Хајнрих 1937 Маглић Маглић детаљније информације
692 РКТГ-67796 Хатрман Катарина Јован 1894 Маглић Маглић детаљније информације
693 РКТГ-67797 Хајдхефер Елиза Филип 1880 Маглић Маглић детаљније информације
694 РКТГ-67808 Хофман Филипина Михаел 1894 Маглић Маглић детаљније информације
695 РКТГ-67814 Бауер Јакоб Јакоб 1934 Маглић Маглић детаљније информације
696 РКТГ-67816 Клаус Хајнрих Хајнрих 1932 Маглић Маглић детаљније информације
697 РКТГ-67826 Вебер Јулијана Кристијан 1915 Маглић Маглић детаљније информације
698 РКТГ-67827 Бек Јелисавета Јован 1940 Маглић Маглић детаљније информације
699 РКТГ-67828 Вагнер Елизабета Јакоб 1940 Маглић Маглић детаљније информације
700 РКТГ-67835 Редер Фридрих Јакоб 1938 Маглић Маглић детаљније информације
701 РКТГ-69083 Јунг Катарина Адам 1880 Маглић Маглић детаљније информације
702 РКТГ-69111 Југенхајмер Ката Карл 1891 Маглић Маглић детаљније информације
703 РКТГ-69132 Јунг Ката Никола 1878 Маглић Маглић детаљније информације
704 РКТГ-69297 Јунгенхајмер Елизабета 1934 Маглић Маглић детаљније информације
705 РКТГ-69678 Кулман Марија Георг 1891 Маглић Маглић детаљније информације
706 РКТГ-69681 Кремер Доротеја Петар 1876 Маглић Маглић детаљније информације
707 РКТГ-69738 Крон Марија Мартин 1911 Маглић Маглић детаљније информације
708 РКТГ-77182 Кендл Розина 1938 Маглић Маглић детаљније информације
709 РКТГ-77705 Ланг Ката Јован 1880 Маглић Маглић детаљније информације
710 РКТГ-85328 Никлаус Марија Јован 1881 Маглић Маглић детаљније информације
711 РКТГ-86538 Малер Елиза Карл 1934 Маглић Маглић детаљније информације
712 РКТГ-91025 Петри Петар Карл 1881 Маглић Маглић детаљније информације
713 РКТГ-98470 Тиц Хајнрих Хенрих 1884 Маглић Маглић детаљније информације
714 РКТГ-98847 Фалк Леополд Леополд 1909 Маглић Маглић детаљније информације
715 РКТГ-102005 Харфман Марија Фрања 1900 Маглић Маглић детаљније информације
716 РКТГ-102067 Хауг Јелисавета Петар 1884 Маглић Маглић детаљније информације
717 РКТГ-102510 Хес Јелена 1897 Маглић Маглић детаљније информације
718 РКТГ-102956 Хофман Петар Хенрик 1882 Маглић Маглић детаљније информације
719 РКТГ-103033 Хук Андрија Андрија 1872 Маглић Маглић детаљније информације
720 РКТГ-103177 Цинк Хенрик Филип 1877 Маглић Маглић детаљније информације
721 РКТГ-107851 Красић Тихомир Михајло 1895 Кикинда Бачки Петровац детаљније информације
722 РКТГ-108129 Ајхарт Јосип Стеван 1882 Бачки Петровац Бачки Петровац детаљније информације