Министарство правде
Републике Србије
Презиме и име Место рођења Место пребивалишта

Почетна >> ЈУЖНО-БАЧКИ ОКРУГ >> Жабаљ

Редни број Број Презиме и име Име родитеља Година рођења Место рођења Место пребивалишта
1 РКТГ-2557 Балог Пал Иштван 1908 Ада Чуруг детаљније информације
2 РКТГ-2570 Фиштеш Јожеф Михаљ 1882 Бачко Градиште Чуруг детаљније информације
3 РКТГ-2571 Тот Иштван Михаљ 1881 Бачко Градиште Госпођинци детаљније информације
4 РКТГ-2737 Балаж Јанош Јанош 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
5 РКТГ-2746 Челик Винце Андраш 1916 Чуруг Чуруг детаљније информације
6 РКТГ-2749 Дуп Балинт Андраш 1883 Будимпешта Чуруг детаљније информације
7 РКТГ-2765 Фаркаш Адам Јанош 1898 Чуруг Чуруг детаљније информације
8 РКТГ-2766 Фаркаш Имре Јанош 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
9 РКТГ-2767 Херинг Стјепан Стјепан 1909 Дубрава Чуруг детаљније информације
10 РКТГ-2768 Фодор Иштван Имре 1910 Чуруг Чуруг детаљније информације
11 РКТГ-2783 Киш Иштван Јожеф 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
12 РКТГ-2786 Киш Јожеф Јожеф 1907 Чуруг Чуруг детаљније информације
13 РКТГ-2797 Јанчек Михаел 1892 Панчево Панчево детаљније информације
14 РКТГ-2807 Рапич Јожеф Матија Чуруг Чуруг детаљније информације
15 РКТГ-2808 Шипош Јожеф 1895 Чуруг Чуруг детаљније информације
16 РКТГ-2813 Шипош Михаљ Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
17 РКТГ-2815 Шурјан Шандор Чуруг Чуруг детаљније информације
18 РКТГ-2816 Шурјан Јожеф Иштван 1900 Чуруг Чуруг детаљније информације
19 РКТГ-2818 Варга Јанош Јанош 1895 Чуруг Чуруг детаљније информације
20 РКТГ-2823 Зајак Андраш Андраш 1912 Чуруг Чуруг детаљније информације
21 РКТГ-3186 Галамбош Лајош Лајош 1920 Шарвар Госпођинци детаљније информације
22 РКТГ-4188 Олман Ференц Маћаш 1897 Бечеј Жабаљ детаљније информације
23 РКТГ-4215 Ђукић Светозар 1922 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
24 РКТГ-4900 Ципо Мартон Лајош 1902 Србобран Чуруг детаљније информације
25 РКТГ-5227 Балинт Иштван Јожеф 1898 Темерин Госпођинци детаљније информације
26 РКТГ-5235 Нађ Андраш Андраш 1880 Темерин Госпођинци детаљније информације
27 РКТГ-5237 Нађ Винце Јожеф 1923 Темерин Чуруг детаљније информације
28 РКТГ-5360 Силак Антон Антал 1919 Темерин Госпођинци детаљније информације
29 РКТГ-5362 Жуњи Маћаш Ференц 1900 Темерин Госпођинци детаљније информације
30 РКТГ-5367 Букта Марија Михаљ 1903 Околина Оточца Жабаљ детаљније информације
31 РКТГ-5368 Хегедиш Марија Петер 1895 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
32 РКТГ-5369 Калапош Михаљ Михаљ 1905 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
33 РКТГ-5370 Нађ Ђерђ Ференц 1915 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
34 РКТГ-5371 Новак Иштван Јожеф 1898 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
35 РКТГ-5372 Тало Јожеф Маћаш 1904 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
36 РКТГ-5373 Пете Шандор Герге 1906 Бијељина Жабаљ детаљније информације
37 РКТГ-5563 Варга Марија Петар 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
38 РКТГ-5565 Фараго Викторија Антон 1865 Чуруг Чуруг детаљније информације
39 РКТГ-5573 Тамаш Јосиф Михајло 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
40 РКТГ-5577 Галик Јулишка Петар 1944 Жабаљ Чуруг детаљније информације
41 РКТГ-5578 Варњу Ержебет Пал 1898 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
42 РКТГ-5605 Браун Иштван Филип 1900 Чуруг Чуруг детаљније информације
43 РКТГ-5608 Тапај Јанош 1857 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
44 РКТГ-5610 Хорват Антал Иштван 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
45 РКТГ-5617 Мараци Мартон Јован 1856 Чуруг Чуруг детаљније информације
46 РКТГ-5618 Секереш Јулиа 1865 Чуруг Чуруг детаљније информације
47 РКТГ-5620 Палашти Каталин Тамаш 1859 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
48 РКТГ-5622 Чико Марија Габор 1938 Чуруг Чуруг детаљније информације
49 РКТГ-5625 Нача Марија Андрија 1897 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
50 РКТГ-5626 Фуско Ференц Шандор 1945 Чуруг Чуруг детаљније информације
51 РКТГ-5870 Растик Јулијана Михајло 1863 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
52 РКТГ-5874 Ковач Марија Јосиф 1862 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
53 РКТГ-5876 Хомањи Фрања Стеван 1864 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
54 РКТГ-5884 Менђан Верона 1908 Чуруг Чуруг детаљније информације
55 РКТГ-5898 Демењ Маргит Балинт 1876 Чуруг Чуруг детаљније информације
56 РКТГ-5903 Палфи Антал Имре 1902 Нови Бечеј Чуруг детаљније информације
57 РКТГ-5925 Јожа Шандор Ђорђе 1945 Чуруг Чуруг детаљније информације
58 РКТГ-5930 Гал Марија Јожеф 1871 Чуруг Чуруг детаљније информације
59 РКТГ-5933 Паликнаш Габор Габор 1866 Чуруг Чуруг детаљније информације
60 РКТГ-5948 Шаму Илона Паја 1895 Чуруг Чуруг детаљније информације
61 РКТГ-5950 Холоши Јожеф Јанош 1890 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
62 РКТГ-5953 Бахман Ангела Петар 1880 Чуруг Чуруг детаљније информације
63 РКТГ-5958 Шипош Клара Паја 1863 Чуруг Чуруг детаљније информације
64 РКТГ-6207 Корхец Марија Иштван 1904 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
65 РКТГ-6211 Мохачи Шарлота Јожеф 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
66 РКТГ-6214 Нађбали Иштван Јанош 1869 Чуруг Чуруг детаљније информације
67 РКТГ-6215 Тот Михајло Гергељ 1849 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
68 РКТГ-6217 Хорват Викторија Пал 1873 Чуруг Чуруг детаљније информације
69 РКТГ-6219 Силер Марија Филип 1858 Чуруг Чуруг детаљније информације
70 РКТГ-6227 Гуљаш Ержебет Матија 1861 Чуруг Чуруг детаљније информације
71 РКТГ-6228 Апро Терезија Мартон 1866 Чуруг Чуруг детаљније информације
72 РКТГ-6229 Берец Ференц Иштван 1872 Чуруг Чуруг детаљније информације
73 РКТГ-6236 Густоњ Карољ Петар 1928 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
74 РКТГ-6237 Адам Јожеф Јожеф 1942 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
75 РКТГ-6239 Тот Кристина Иштван 1875 Чуруг Чуруг детаљније информације
76 РКТГ-6243 Чизмар Марија Михајло 1905 Чуруг Чуруг детаљније информације
77 РКТГ-6245 Прагаи Антал Јанош 1882 Чуруг Чуруг детаљније информације
78 РКТГ-6266 Кишури Петар Михајло 1944 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
79 РКТГ-6268 Ленард Каталин Имре 1863 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
80 РКТГ-6284 Моноштори Јанош Јосиф 1892 Чуруг Чуруг детаљније информације
81 РКТГ-6286 Ишасеги Маћаш Госпођинци Госпођинци детаљније информације
82 РКТГ-6288 Јухас Јожеф 1906 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
83 РКТГ-6290 Аделхарт Филип 1888 Омољица Омољица детаљније информације
84 РКТГ-6291 Петер Шандор 1905 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
85 РКТГ-6293 Петро Илеш Госпођинци Госпођинци детаљније информације
86 РКТГ-6296 Радатович Андраш 1894 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
87 РКТГ-6297 Чизмадија Карољ Игнац 1874 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
88 РКТГ-6301 Менђан Верона 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
89 РКТГ-6303 Силак Антон 1916 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
90 РКТГ-6304 Шулок Антал 1917 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
91 РКТГ-6307 Тот Шандор 1916 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
92 РКТГ-6313 Хатала Марија Пал 1878 Чуруг Чуруг детаљније информације
93 РКТГ-6330 Холо Борбала Јосиф 1921 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
94 РКТГ-6343 Бочак Рудолф Јанош 1848 Чуруг Чуруг детаљније информације
95 РКТГ-6347 Ковач Антал Јосиф 1944 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
96 РКТГ-6395 Барањи Каталин Јосиф 1943 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
97 РКТГ-6396 Каса Јосиф 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
98 РКТГ-6397 Ковач Стеван Антал 1886 Чуруг Чуруг детаљније информације
99 РКТГ-6398 Бенде Вилма Антал 1898 Чуруг Чуруг детаљније информације
100 РКТГ-6399 Ујфалви Лајош Јован 1868 Чуруг Чуруг детаљније информације
101 РКТГ-6402 Борза Марија Јован 1911 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
102 РКТГ-6404 Келемен Пал Мартон 1857 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
103 РКТГ-6405 Сулцбахер Михајло Фрања 1870 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
104 РКТГ-6407 Шереги Јулијана 1878 Чуруг Чуруг детаљније информације
105 РКТГ-6411 Хорват Петар Матија 1868 Чуруг Чуруг детаљније информације
106 РКТГ-6414 Чизмадија Јелисавета Винце 1943 Чуруг Чуруг детаљније информације
107 РКТГ-6485 Мандић Ибољка Михајло 1944 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
108 РКТГ-6775 Хорват Стеван 1944 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
109 РКТГ-6777 Ђантар Петар Михајло 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
110 РКТГ-6778 Томик Розалија Андрија 1863 Чуруг Чуруг детаљније информације
111 РКТГ-6788 Михалес Јулишка Јован 1944 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
112 РКТГ-6789 Рајда Илона Јосиф 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
113 РКТГ-6865 Комароми Лазар Андрија 1876 Чуруг Чуруг детаљније информације
114 РКТГ-6866 Дукаји Карло Ђорђе 1943 Чуруг Чуруг детаљније информације
115 РКТГ-6867 Палфи Јелисавета Андрија 1874 Чуруг Чуруг детаљније информације
116 РКТГ-6890 Хорват Јосиф Тамаш 1889 Чуруг Чуруг детаљније информације
117 РКТГ-6907 Тот Паја Паја 1875 Чуруг Чуруг детаљније информације
118 РКТГ-6911 Букта Ана Фрања 1874 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
119 РКТГ-6990 Гуљаш Јулиана Адам 1863 Чуруг Чуруг детаљније информације
120 РКТГ-6995 Прагај Шандор Јован 1886 Чуруг Чуруг детаљније информације
121 РКТГ-7144 Мухари Антун Александар 1945 Чуруг Чуруг детаљније информације
122 РКТГ-7149 Холо Ирен Јосиф 1944 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
123 РКТГ-7152 Симон Розина Јосиф 1865 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
124 РКТГ-7196 Силађи Владислав Паја 1942 Чуруг Чуруг детаљније информације
125 РКТГ-7216 Банко Лајош Имре 1943 Чуруг Чуруг детаљније информације
126 РКТГ-7312 Ковач Карло Стеван 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
127 РКТГ-7331 Варга Јанош Јанош 1903 Нови Сад Чуруг детаљније информације
128 РКТГ-7426 Чонка Стеван Јосиф 1873 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
129 РКТГ-7454 Бујдошо Михајло Михајло 1914 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
130 РКТГ-12931 Палфи Имре Павле 1858 Чуруг Чуруг детаљније информације
131 РКТГ-12935 Тот Јосиф 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
132 РКТГ-12953 Хорват Карло Петар 1943 Чуруг Чуруг детаљније информације
133 РКТГ-13109 Шот Јелисавета Антал 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
134 РКТГ-13121 Цегин Јулиш Габор 1912 Чуруг Чуруг детаљније информације
135 РКТГ-13439 Берко Стеван Стеван 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
136 РКТГ-13440 Чањи Вероника Михајло 1928 Чуруг Чуруг детаљније информације
137 РКТГ-13577 Леђански Живан Славко 1920 непознато Госпођинци детаљније информације
138 РКТГ-14914 Регер Михајло Стеван 1871 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
139 РКТГ-15695 Зетко Павле Павле 1878 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
140 РКТГ-15706 Нађ Антал Андрија 1864 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
141 РКТГ-15707 Галамбош Ђорђе Павле 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
142 РКТГ-15890 Агоч Јулија Чуруг Чуруг детаљније информације
143 РКТГ-15891 Адамко Маћаш 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
144 РКТГ-15892 Адамко Михаљ 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
145 РКТГ-15893 Андроцки Иштван 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
146 РКТГ-15894 Андроцки Јанош Михаљ 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
147 РКТГ-15895 Андроцки Михаљ Чуруг Чуруг детаљније информације
148 РКТГ-15896 Апро Пал 1924 Чуруг Чуруг детаљније информације
149 РКТГ-15897 Апро Розалија Чуруг Чуруг детаљније информације
150 РКТГ-15898 Баба Ана Ференц Чуруг Чуруг детаљније информације
151 РКТГ-15899 Баба Антал 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
152 РКТГ-15900 Баба Викторија 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
153 РКТГ-15901 Баба Илона 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
154 РКТГ-15902 Баба Иштван Антал 1912 Чуруг Чуруг детаљније информације
155 РКТГ-15904 Баба Ференц 1912 Чуруг Чуруг детаљније информације
156 РКТГ-15905 Бабић Јелица Чуруг Чуруг детаљније информације
157 РКТГ-15907 Бајаи Чуруг Чуруг детаљније информације
158 РКТГ-15909 Бајаи Лајош Чуруг Чуруг детаљније информације
159 РКТГ-15912 Бајус Иштван 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
160 РКТГ-15918 Бакаи Марија Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
161 РКТГ-15919 Бакош Верона Јожеф Чуруг Чуруг детаљније информације
162 РКТГ-15921 Бакош Ђерђ Чуруг Чуруг детаљније информације
163 РКТГ-15922 Бакош Етелка Чуруг Чуруг детаљније информације
164 РКТГ-15923 Бакош Естер 1879 Чуруг Чуруг детаљније информације
165 РКТГ-15924 Бакош Иштван Јожеф 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
166 РКТГ-15927 Бакош Јожеф Иштван 1923 Чуруг Чуруг детаљније информације
167 РКТГ-15930 Бакош Пал Иштван 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
168 РКТГ-16272 Бакош Ференц Иштван 1929 Чуруг Чуруг детаљније информације
169 РКТГ-16273 Бакош Ференц 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
170 РКТГ-16274 Балаж Ана Чуруг Чуруг детаљније информације
171 РКТГ-16275 Балаж Андраш Чуруг Чуруг детаљније информације
172 РКТГ-16276 Балаж Геза ст. 1888 Чуруг Чуруг детаљније информације
173 РКТГ-16277 Балаж Иштван 1910 Чуруг Чуруг детаљније информације
174 РКТГ-16278 Балаж Јанош 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
175 РКТГ-16279 Балаи Андраш Чуруг Чуруг детаљније информације
176 РКТГ-16280 Балиш Геза ст. 1896 Чуруг Чуруг детаљније информације
177 РКТГ-16281 Балог Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
178 РКТГ-16282 Балог Јанош Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
179 РКТГ-16283 Балог Јулијана Чуруг Чуруг детаљније информације
180 РКТГ-16480 Мајорош Илона Јован 1912 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
181 РКТГ-16481 Шетало Ласло Антал 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
182 РКТГ-16482 Вичек Фрања Фрања 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
183 РКТГ-16483 Тот Андрија Стеван 1875 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
184 РКТГ-16484 Калају Борбала Стеван 1945 Чуруг Чуруг детаљније информације
185 РКТГ-16497 Балог Ференц 1901 Чуруг Чуруг детаљније информације
186 РКТГ-16498 Балог Шандор Чуруг Чуруг детаљније информације
187 РКТГ-16499 Банка Јанош 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
188 РКТГ-16500 Банка Лајош 1922 Чуруг Чуруг детаљније информације
189 РКТГ-16501 Банко Јожеф 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
190 РКТГ-16502 Барањаи Јожеф 1910 Чуруг Чуруг детаљније информације
191 РКТГ-16503 Барањи Миша Чуруг Чуруг детаљније информације
192 РКТГ-16505 Барбара Андраш Чуруг Чуруг детаљније информације
193 РКТГ-16506 Бахман Даниел Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
194 РКТГ-16507 Бахман Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
195 РКТГ-16508 Бевачек Ана Чуруг Чуруг детаљније информације
196 РКТГ-16509 Белаи Јанош 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
197 РКТГ-16510 Белаи Јанош мл. 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
198 РКТГ-16511 Белаи госпођа Чуруг Чуруг детаљније информације
199 РКТГ-16512 Бенце Пал Бучечовица Чуруг детаљније информације
200 РКТГ-16513 Бенчик Ференц Чуруг Чуруг детаљније информације
201 РКТГ-16514 Берец Верона Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
202 РКТГ-16515 Берец Јанош 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
203 РКТГ-16516 Берец Лајош Чуруг Чуруг детаљније информације
204 РКТГ-16517 Берки Јожеф 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
205 РКТГ-16518 Берки Михаљ 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
206 РКТГ-16519 Берки Михаљ 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
207 РКТГ-16520 Берта Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
208 РКТГ-16521 Берта Михаљ 1929 Чуруг Чуруг детаљније информације
209 РКТГ-16522 Берта Роза уд. Чуруг Чуруг детаљније информације
210 РКТГ-16601 Берчек Петар 1910 Чуруг Чуруг детаљније информације
211 РКТГ-16602 Берчек Петар 1890 Чуруг Чуруг детаљније информације
212 РКТГ-16603 Берчењи Ференц 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
213 РКТГ-16604 Бичкеи Иштван 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
214 РКТГ-16605 Бичкеи Јожеф 1882 Чуруг Чуруг детаљније информације
215 РКТГ-16607 Богнар Ева Чуруг Чуруг детаљније информације
216 РКТГ-16608 Брашнов Иштван 1897 Чуруг Чуруг детаљније информације
217 РКТГ-16610 Брашњо Андраш 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
218 РКТГ-16611 Брашњо Имре 1896 Чуруг Чуруг детаљније информације
219 РКТГ-16613 Брашњо Јожеф 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
220 РКТГ-16614 Брашњо Лајош 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
221 РКТГ-16616 Брашњо Пал 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
222 РКТГ-16617 Брашњо Петер 1906 Чуруг Чуруг детаљније информације
223 РКТГ-16618 Брашњо Игнац 1886 Чуруг Чуруг детаљније информације
224 РКТГ-16619 Брашњои Иштван Игњац Чуруг Чуруг детаљније информације
225 РКТГ-16620 Будаи Јожеф 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
226 РКТГ-16680 Буру Јосиф Петар 1880 Чуруг Чуруг детаљније информације
227 РКТГ-16681 Холо Илона Стеван 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
228 РКТГ-17025 Будаи Михаљ 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
229 РКТГ-17026 Бујдошо Ференц мл. Чуруг Чуруг детаљније информације
230 РКТГ-17027 Бујдошо Ференц ст. Чуруг Чуруг детаљније информације
231 РКТГ-17029 Буру Маћаш 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
232 РКТГ-17030 Вајс Иштван 1889 Чуруг Чуруг детаљније информације
233 РКТГ-17031 Вајс Хенрик 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
234 РКТГ-17033 Варга Андраш 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
235 РКТГ-17034 Варга Винце Чуруг Чуруг детаљније информације
236 РКТГ-17035 Варга Елек Јанош 1910 Чуруг Чуруг детаљније информације
237 РКТГ-17036 Варга Ержебет 1921 Чуруг Чуруг детаљније информације
238 РКТГ-17037 Варга Имре Чуруг Чуруг детаљније информације
239 РКТГ-17038 Варга Иштван 1901 Чуруг Чуруг детаљније информације
240 РКТГ-17039 Варга Рожа 1892 Чуруг Чуруг детаљније информације
241 РКТГ-17040 Варга Јанош 1880 Чуруг Чуруг детаљније информације
242 РКТГ-17042 Варга Јанош 1911 Чуруг Чуруг детаљније информације
243 РКТГ-17044 Варга Јожеф 1896 Чуруг Чуруг детаљније информације
244 РКТГ-17045 Варга Јожеф 1925 Чуруг Чуруг детаљније информације
245 РКТГ-17046 Варга Јожеф Чуруг Чуруг детаљније информације
246 РКТГ-17206 Варга Терез 1900 Чуруг Чуруг детаљније информације
247 РКТГ-17207 Варга Ференц мл. Ференц 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
248 РКТГ-17208 Варга Ференц ст. 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
249 РКТГ-17209 Ваштаг Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
250 РКТГ-17210 Виг Лајош Андраш 1917 Чуруг Чуруг детаљније информације
251 РКТГ-17211 Виг Роза Лајош Чуруг Чуруг детаљније информације
252 РКТГ-17215 Вида Михаљ 1886 Чуруг Чуруг детаљније информације
253 РКТГ-17217 Вираг Михаљ 1932 Чуруг Чуруг детаљније информације
254 РКТГ-17218 Вираг Петер Чуруг Чуруг детаљније информације
255 РКТГ-17220 Вираг Ференц Чуруг Чуруг детаљније информације
256 РКТГ-17221 Вичек Имре 1925 Чуруг Чуруг детаљније информације
257 РКТГ-17223 Вичек Михаљ Чуруг Чуруг детаљније информације
258 РКТГ-17225 Вишњеи 1889 Чуруг Чуруг детаљније информације
259 РКТГ-17227 Вишњеи Јожеф 1924 Чуруг Чуруг детаљније информације
260 РКТГ-17257 Вишњеи Викторија 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
261 РКТГ-17259 Врага Јожеф Чуруг Чуруг детаљније информације
262 РКТГ-17261 Врања Иштван 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
263 РКТГ-17263 Врецко Јанош 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
264 РКТГ-17264 Врецко Ференц 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
265 РКТГ-17265 Гавриловић Миливој Чуруг Чуруг детаљније информације
266 РКТГ-17266 Гадњајев Јанко Чуруг Чуруг детаљније информације
267 РКТГ-17267 Галамбош Јожеф 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
268 РКТГ-17268 Галамбош Ференц Јожеф 1924 Чуруг Чуруг детаљније информације
269 РКТГ-17272 Гемер Ференц 1905 Чуруг Чуруг детаљније информације
270 РКТГ-17273 Гербач Лајош Чуруг Чуруг детаљније информације
271 РКТГ-17275 Гербач Францишка Чуруг Чуруг детаљније информације
272 РКТГ-17278 Гуљаш Ержебет Лајош Чуруг Чуруг детаљније информације
273 РКТГ-17279 Гуљаш Јанош Алберт 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
274 РКТГ-17280 Гуљаш Лајош мл. Лајош Чуруг Чуруг детаљније информације
275 РКТГ-17281 Гуљаш Лајош Чуруг Чуруг детаљније информације
276 РКТГ-17282 Гуљаш Ференц 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
277 РКТГ-17283 Данчо Имре 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
278 РКТГ-17582 Такач Марија Јосип 1868 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
279 РКТГ-17587 Гуљаш Петар 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
280 РКТГ-17589 Варга Михајло Андрија 1868 Чуруг Чуруг детаљније информације
281 РКТГ-17618 Дели Имре 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
282 РКТГ-17621 Деме Андраш Чуруг Чуруг детаљније информације
283 РКТГ-17622 Деме Вица Чуруг Чуруг детаљније информације
284 РКТГ-17624 Деме Етел Чуруг Чуруг детаљније информације
285 РКТГ-17626 Деме Маришка Чуруг Чуруг детаљније информације
286 РКТГ-17628 Деме Мартон Чуруг Чуруг детаљније информације
287 РКТГ-17630 Деменди Јожеф 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
288 РКТГ-17632 Демењ Антал Чуруг Чуруг детаљније информације
289 РКТГ-17633 Демјен Ђерђ Чуруг Чуруг детаљније информације
290 РКТГ-17635 Демењ Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
291 РКТГ-17640 Демењи Викторија Чуруг Чуруг детаљније информације
292 РКТГ-17641 Демењи Јожеф 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
293 РКТГ-17643 Демењи Михаљ Чуруг Чуруг детаљније информације
294 РКТГ-17644 Демењин Грга 1902 Чуруг Чуруг детаљније информације
295 РКТГ-17645 Демјен Виктор Чуруг Чуруг детаљније информације
296 РКТГ-17646 Дер Антал 1907 Чуруг Чуруг детаљније информације
297 РКТГ-17647 Дер Антал 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
298 РКТГ-17648 Дер Иштван мл. Чуруг Чуруг детаљније информације
299 РКТГ-17649 Дер Иштван ст. Чуруг Чуруг детаљније информације
300 РКТГ-17650 Дер Јанош 1877 Чуруг Чуруг детаљније информације
301 РКТГ-17651 Дитрих Данило Чуруг Чуруг детаљније информације
302 РКТГ-17652 Дитрих Францишка Чуруг Чуруг детаљније информације
303 РКТГ-17653 Добош Јанош 1890 Чуруг Чуруг детаљније информације
304 РКТГ-17654 Дожа Михаљ Чуруг Чуруг детаљније информације
305 РКТГ-17655 Докосић Ђурица Чуруг Чуруг детаљније информације
306 РКТГ-17656 Домро Имре Чуруг Чуруг детаљније информације
307 РКТГ-17657 Дудаш Имре 1886 Чуруг Чуруг детаљније информације
308 РКТГ-17658 Дудаш Јанош 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
309 РКТГ-17659 Дудаш Лајош 1906 Чуруг Чуруг детаљније информације
310 РКТГ-17780 Молнар Паја Паја 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
311 РКТГ-17832 Варга Мартон 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
312 РКТГ-17902 Дудаш Пал 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
313 РКТГ-17903 Дукаи Лајош 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
314 РКТГ-17904 Сердахељи Јанош Матија 1898 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
315 РКТГ-17905 Барањи Илона Ђорђе 1945 Чуруг Чуруг детаљније информације
316 РКТГ-17916 Ђантар Михаљ мл. Михаљ 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
317 РКТГ-17917 Ђантар Михаљ ст. 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
318 РКТГ-17918 Ђекер Чуруг Чурург детаљније информације
319 РКТГ-17919 Ђекер Ласло Чуруг Чуруг детаљније информације
320 РКТГ-17920 Ђерђ Андраш 1896 Чуруг Чуруг детаљније информације
321 РКТГ-17921 Ђерђ Етелка 1900 Чуруг Чуруг детаљније информације
322 РКТГ-17922 Ђекер Иштван ст. 1886 Чуруг Чуруг детаљније информације
323 РКТГ-17923 Егри Мартон Чуруг Чуруг детаљније информације
324 РКТГ-17925 Егри Ференц 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
325 РКТГ-17927 Ердељи Пал 1908 Чуруг Чуруг детаљније информације
326 РКТГ-17929 Заварко Иштван Иштван 1908 Чуруг Чуруг детаљније информације
327 РКТГ-17930 Зајак Јожеф 1907 Чуруг Чуруг детаљније информације
328 РКТГ-17932 Иван Иштван 1924 Чуруг Чуруг детаљније информације
329 РКТГ-17935 Иван Јанош 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
330 РКТГ-18333 Новосел Силвестер Михајло 1880 Чуруг Чуруг детаљније информације
331 РКТГ-18334 Маркут Вероника Петар 1945 Чуруг Чуруг детаљније информације
332 РКТГ-18341 Машић Јулија Михајло 1880 Чуруг Чуруг детаљније информације
333 РКТГ-18350 Иван Ференц (Рети) Чуруг Чуруг детаљније информације
334 РКТГ-18351 Иванић Адам 1914 Темерин Чуруг детаљније информације
335 РКТГ-18352 Иванић Адам ст. Чуруг Чуруг детаљније информације
336 РКТГ-18353 Иванич Викторија Чуруг Чуруг детаљније информације
337 РКТГ-18354 Иванрети Јанош Јанош 1906 Чуруг Чуруг детаљније информације
338 РКТГ-18356 Играчки госпођа Чуруг Чуруг детаљније информације
339 РКТГ-18357 Илка Чуруг Чуруг детаљније информације
340 РКТГ-18358 Ирмеш Иштван 1879 Чуруг Чуруг детаљније информације
341 РКТГ-18359 Ирмеш Маћаш Чуруг Чуруг детаљније информације
342 РКТГ-18360 Иштенеш Иштван Иштван 1924 Чуруг Чуруг детаљније информације
343 РКТГ-18361 Иштенеш Иштвана супруга 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
344 РКТГ-18362 Иштенеш Јанош Иштван 1926 Чуруг Чуруг детаљније информације
345 РКТГ-18363 Јаноши Андраш 1891 Чуруг Чуруг детаљније информације
346 РКТГ-18364 Јаноши Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
347 РКТГ-18366 Јаноши Каталин уд. Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
348 РКТГ-18367 Кокаји Розалија 1861 Чуруг Чуруг детаљније информације
349 РКТГ-18368 Јаноши Силвестер Чуруг Чуруг детаљније информације
350 РКТГ-18370 Јенеи Пал Крагујевац Чуруг детаљније информације
351 РКТГ-18372 Јоба Ана 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
352 РКТГ-18374 Јоба Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
353 РКТГ-18376 Јоба Рожа 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
354 РКТГ-18378 Тот Јосип Антун 1870 Чуруг Чуруг детаљније информације
355 РКТГ-18379 Јоба Ференц 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
356 РКТГ-18380 Макра Розалија Јосип 1875 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
357 РКТГ-18381 Јоба Шандор 1886 Чуруг Чуруг детаљније информације
358 РКТГ-18384 Јожа Ђерђ Чуруг Чуруг детаљније информације
359 РКТГ-18386 Јожа Петер 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
360 РКТГ-18387 Јурица Андраш Чуруг Чуруг детаљније информације
361 РКТГ-18388 Јухас Јанош 1904 Госпођинци Чуруг детаљније информације
362 РКТГ-18389 Јухас Јожеф Ђорђе 1892 Чуруг Чуруг детаљније информације
363 РКТГ-18391 Јухас Миклош мл. Миклош 1927 Чуруг Чуруг детаљније информације
364 РКТГ-18584 Ђантар Фрања Фрања 1941 Чуруг Чуруг детаљније информације
365 РКТГ-18609 Бохоцки Катарина Вилим 1945 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
366 РКТГ-18611 Апро Каталин Јосип 1892 Чуруг Чуруг детаљније информације
367 РКТГ-18614 Хорват Јосип Ђорђе 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
368 РКТГ-18624 Јухас Миклош ст. Антал 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
369 РКТГ-18625 Кајари Ференц Ференц 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
370 РКТГ-18627 Калман Јожеф 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
371 РКТГ-18628 Кантор Андраш 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
372 РКТГ-18629 Кантор Пал 1924 Чуруг Чуруг детаљније информације
373 РКТГ-18631 Кардош Шандор 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
374 РКТГ-18633 Каса Антал Чуруг Чуруг детаљније информације
375 РКТГ-18634 Каса Чуруг Чуруг детаљније информације
376 РКТГ-18635 Каса Етел Чуруг Чуруг детаљније информације
377 РКТГ-18636 Каса Иштван Петер 1900 Чуруг Чуруг детаљније информације
378 РКТГ-18637 Каса Терез Антал Чуруг Чуруг детаљније информације
379 РКТГ-18638 Касаш Флоријан Чуруг Чуруг детаљније информације
380 РКТГ-18639 Каса Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
381 РКТГ-18640 Кезеки Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
382 РКТГ-18641 Келемен Шандор Андраш 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
383 РКТГ-18642 Кереши Петер Чуруг Чуруг детаљније информације
384 РКТГ-18643 Керн Тибор 1918 Чуруг Чуруг детаљније информације
385 РКТГ-18644 Кешери Стеван 1889 Чуруг Чуруг детаљније информације
386 РКТГ-18645 Кинка Илона 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
387 РКТГ-18646 Кирти Ержебет Чуруг Чуруг детаљније информације
388 РКТГ-18647 Кирти Јанош 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
389 РКТГ-18648 Киш Илеш 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
390 РКТГ-18650 Киш Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
391 РКТГ-18651 Киш Јене Чуруг Чуруг детаљније информације
392 РКТГ-19015 Киш Кристина Илеш Чуруг Чуруг детаљније информације
393 РКТГ-19016 Киш Лајош 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
394 РКТГ-19020 Киш Лајош 1911 Чуруг Чуруг детаљније информације
395 РКТГ-19023 Киш Ференц 1911 Чуруг Чуруг детаљније информације
396 РКТГ-19025 Кнехт 1889 Чуруг Чуруг детаљније информације
397 РКТГ-19028 Кнехт Антал Чуруг Чуруг детаљније информације
398 РКТГ-19030 Ковач Андраш 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
399 РКТГ-19031 Ковач Андраш 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
400 РКТГ-19032 Ковач Антал 1906 Чуруг Чуруг детаљније информације
401 РКТГ-19034 Ковач Верона 1890 Чуруг Чуруг детаљније информације
402 РКТГ-19035 Ковач Вероника 1867 Чуруг Чуруг детаљније информације
403 РКТГ-19037 Ковач Габор Чуруг Чуруг детаљније информације
404 РКТГ-19038 Ковач Ђерђ 1912 Чуруг Чуруг детаљније информације
405 РКТГ-19040 Ковач Ђерђ 1889 Чуруг Чуруг детаљније информације
406 РКТГ-19042 Ковач Елек Ференц 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
407 РКТГ-19044 Ковач Ержа 1907 Чуруг Чуруг детаљније информације
408 РКТГ-19045 Ковач Чуруг Чуруг детаљније информације
409 РКТГ-19110 Балинт Андраш Жабаљ Жабаљ детаљније информације
410 РКТГ-19127 Балинт Ђерђ 1899 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
411 РКТГ-19271 Ковач Чуруг Чуруг детаљније информације
412 РКТГ-19272 Ковач Илона Чуруг Чуруг детаљније информације
413 РКТГ-19273 Ковач Имре 1922 Чуруг Чуруг детаљније информације
414 РКТГ-19970 Ковач Иштван 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
415 РКТГ-19971 Ковач Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
416 РКТГ-19972 Ковач Јожеф 1897 Чуруг Чуруг детаљније информације
417 РКТГ-19973 Ковач Кинка Јожеф 1891 Чуруг Чуруг детаљније информације
418 РКТГ-19974 Ковач Јулишка Михаљ 1891 Чуруг Чуруг детаљније информације
419 РКТГ-19976 Ковач Лајош 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
420 РКТГ-19978 Ковач Михаљ 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
421 РКТГ-19979 Ковач Немеди Михаљ 1888 Чуруг Чуруг детаљније информације
422 РКТГ-19981 Ковач Иштван Т. Чуруг Чуруг детаљније информације
423 РКТГ-19982 Мухари Јулија Шандор 1927 Чуруг Чуруг детаљније информације
424 РКТГ-19989 Ковач Михаљ Т. 1891 Чуруг Чуруг детаљније информације
425 РКТГ-19990 Ковач Терезија Јожеф 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
426 РКТГ-19993 Ковач Ференц Немеди Михаљ 1913 Чуруг Чуруг детаљније информације
427 РКТГ-19994 Ковач Шандор 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
428 РКТГ-19997 Кожоки Иштван 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
429 РКТГ-19998 Комаром Јанош 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
430 РКТГ-20001 Комароми Јожеф Чуруг Чуруг детаљније информације
431 РКТГ-20002 Конц Пал Чуруг Чуруг детаљније информације
432 РКТГ-20003 Кончар Јоаким 1889 Чуруг Чуруг детаљније информације
433 РКТГ-20005 Копас Иштван 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
434 РКТГ-20006 Корпаш Иштван 1901 Чуруг Чуруг детаљније информације
435 РКТГ-20007 Корпаш Јанош 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
436 РКТГ-20019 Чизмадија Иштван Карло 1943 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
437 РКТГ-20216 Бајер Јелисавета Јакоб 1885 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
438 РКТГ-20223 Котман Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
439 РКТГ-20229 Киш Јелисавета Стеван 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
440 РКТГ-20230 Мора Каталин Петар 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
441 РКТГ-20638 Коша Иштван 1889 Чуруг Чуруг детаљније информације
442 РКТГ-20639 Коша Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
443 РКТГ-20640 Коша Јожеф 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
444 РКТГ-20641 Крекушка Роза Чуруг Чуруг детаљније информације
445 РКТГ-20643 Кремер Јулијана Андраш Чуруг Чуруг детаљније информације
446 РКТГ-20644 Кремеш Андраш 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
447 РКТГ-20645 Кучера Шандор 1903 Чуруг Чуруг детаљније информације
448 РКТГ-20646 Ладаки Имре 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
449 РКТГ-20648 Лазар Деметер 1920 Чуруг Чуруг детаљније информације
450 РКТГ-20649 Ландович Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
451 РКТГ-20650 Ландович Марија Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
452 РКТГ-20651 Лапу Јанош Јанош 1913 Чуруг Чуруг детаљније информације
453 РКТГ-20652 Лапу Јанош ст. 1865 Чуруг Чуруг детаљније информације
454 РКТГ-20653 Лапу Пал 1920 Чуруг Чуруг детаљније информације
455 РКТГ-20655 Лапу Ференц Чуруг Чуруг детаљније информације
456 РКТГ-20656 Летонаи Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
457 РКТГ-20658 Летонаи Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
458 РКТГ-20660 Либшчик Нандор Јанош 1911 Чуруг Чуруг детаљније информације
459 РКТГ-20662 Линбоктер Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
460 РКТГ-20664 Лукач Антал 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
461 РКТГ-20665 Лукач Габор Јанош 1900 Чуруг Чуруг детаљније информације
462 РКТГ-20666 Лукач Луца 1905 Чуруг Чуруг детаљније информације
463 РКТГ-20761 Берчег Јован Јован 1881 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
464 РКТГ-20918 Шнур Ана Јован 1943 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
465 РКТГ-21001 Лукач Ференц 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
466 РКТГ-21004 Мадарас Иштван Јожеф 1912 Чуруг Чуруг детаљније информације
467 РКТГ-21010 Мадарас Јожеф Чуруг Чуруг детаљније информације
468 РКТГ-21013 Мадарас Марија 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
469 РКТГ-21016 Мадарас Маћаш 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
470 РКТГ-21021 Мадарас Шипош Јожеф Јожеф 1905 Чуруг Чуруг детаљније информације
471 РКТГ-21023 Мадарас Иштван 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
472 РКТГ-21026 Мадараш Терезија Маћаш Чуруг Чуруг детаљније информације
473 РКТГ-21032 Мађарош Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
474 РКТГ-21034 Мајор Петер Чуруг Чуруг детаљније информације
475 РКТГ-21037 Мајтан Михаљ 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
476 РКТГ-21041 Макша Иштван 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
477 РКТГ-21045 Макша Марцел 1907 Чуруг Чуруг детаљније информације
478 РКТГ-21048 Макша Пал 1896 Чуруг Чуруг детаљније информације
479 РКТГ-21055 Малушћик Ђерђ Чуруг Чуруг детаљније информације
480 РКТГ-21058 Мандић Иштван 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
481 РКТГ-21059 Мандић Јожеф 1879 Чуруг Чуруг детаљније информације
482 РКТГ-21060 Мандић Лајош Чуруг Чуруг детаљније информације
483 РКТГ-21061 Мандић Пал Чуруг Чуруг детаљније информације
484 РКТГ-21062 Марачи Михаљ Чуруг Чуруг детаљније информације
485 РКТГ-21069 Маркус Иштван 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
486 РКТГ-21071 Медве Петер 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
487 РКТГ-21072 Мелар Имре Чуруг Чуруг детаљније информације
488 РКТГ-21073 Мелар Иштван 1902 Чуруг Чуруг детаљније информације
489 РКТГ-21074 Мелар Иштван 1896 Чуруг Чуруг детаљније информације
490 РКТГ-21075 Мелар Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
491 РКТГ-21076 Мелар Шандор 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
492 РКТГ-21077 Менђан Терез Ференц Чуруг Чуруг детаљније информације
493 РКТГ-21078 Менђан Ференц 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
494 РКТГ-21298 Менђан Ференц 1887 Чуруг Чуруг детаљније информације
495 РКТГ-21300 Менеши Ђерђ 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
496 РКТГ-21301 Месарош Илеш Чуруг Чуруг детаљније информације
497 РКТГ-21302 Месарош Михаљ 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
498 РКТГ-21303 Месарош Ференц Маћаш 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
499 РКТГ-21305 Мецингер Маћаш Чуруг Чуруг детаљније информације
500 РКТГ-21306 Микуш Арђел 1908 Чуруг Чуруг детаљније информације
501 РКТГ-21308 Милер Маћаш 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
502 РКТГ-21309 Милински Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
503 РКТГ-21311 Молнар Ђула 1889 Чуруг Чуруг детаљније информације
504 РКТГ-21313 Молнар Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
505 РКТГ-21314 Молнар Конц Пал 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
506 РКТГ-21315 Молнар Маћаш Чуруг Чуруг детаљније информације
507 РКТГ-21316 Молнар Петер 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
508 РКТГ-21318 Молнар Роза Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
509 РКТГ-21320 Молнар Ференц 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
510 РКТГ-21342 Мора Петер мл. Чуруг Чуруг детаљније информације
511 РКТГ-21343 Мора Петер ст. 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
512 РКТГ-21346 Нађ Андраш Госпођинци Чуруг детаљније информације
513 РКТГ-21347 Нађ Антал Михаљ 1908 Србобран Чуруг детаљније информације
514 РКТГ-21351 Нађ Јожеф Чуруг Чуруг детаљније информације
515 РКТГ-21352 Нађ Михаљ Чуруг Чуруг детаљније информације
516 РКТГ-21353 Нача Мењхарт Чуруг Чуруг детаљније информације
517 РКТГ-21355 Нача Петер 1902 Чуруг Чуруг детаљније информације
518 РКТГ-21356 Нача Ференц Андраш 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
519 РКТГ-21357 Немет Ференц Чуруг Чуруг детаљније информације
520 РКТГ-21358 Немеш Илона 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
521 РКТГ-21359 Немеш Пал ст. Чуруг Чуруг детаљније информације
522 РКТГ-21360 Новак Мењхерт Чуруг Чуруг детаљније информације
523 РКТГ-21361 Новосел Јанош Силвестер 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
524 РКТГ-21362 Оперт Илона Чуруг Чуруг детаљније информације
525 РКТГ-21364 Орос Иштван 1911 Чуруг Чуруг детаљније информације
526 РКТГ-21365 Ороси Илеш 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
527 РКТГ-21366 Пакаи Андраш 1902 Чуруг Чуруг детаљније информације
528 РКТГ-21367 Пакаи Ђерђ 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
529 РКТГ-21368 Палоц Јанош 1905 Чуруг Чуруг детаљније информације
530 РКТГ-21369 Палоц Михаљ 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
531 РКТГ-21370 Палоц Шандор Чуруг Чуруг детаљније информације
532 РКТГ-21371 Палош Јанош Шандор 1896 Чуруг Чуруг детаљније информације
533 РКТГ-21372 Палфи Андраш 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
534 РКТГ-21374 Палфи Имре 1864 Чуруг Чуруг детаљније информације
535 РКТГ-21375 Палфи Иштван Имре 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
536 РКТГ-21376 Палфи Јулијана Чуруг Чуруг детаљније информације
537 РКТГ-21377 Пап Лајош Петер 1907 Чуруг Чуруг детаљније информације
538 РКТГ-21378 Пап Петар 1876 Чуруг Чуруг детаљније информације
539 РКТГ-21379 Параги Ђерђ Чуруг Чуруг детаљније информације
540 РКТГ-21380 Параги Ержебет Ђерђ Чуруг Чуруг детаљније информације
541 РКТГ-21381 Параги Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
542 РКТГ-21382 Параги Михаљ 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
543 РКТГ-21383 Параги Шандор 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
544 РКТГ-21384 Патаки Андраш 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
545 РКТГ-21385 Патаки Вера Б. Чуруг Чуруг детаљније информације
546 РКТГ-21568 Патаки Иштван 1915 Чуруг Чуруг детаљније информације
547 РКТГ-21569 Пергел Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
548 РКТГ-21571 Петер Јожа 1913 Чуруг Чуруг детаљније информације
549 РКТГ-21575 Погач Имре Чуруг Чуруг детаљније информације
550 РКТГ-21577 Полаковић Михаљ ст. Чуруг Чуруг детаљније информације
551 РКТГ-21579 Понер Болдижар Чуруг Чуруг детаљније информације
552 РКТГ-21581 Рајт Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
553 РКТГ-21586 Рац Иштван Чуруг Госпођинци детаљније информације
554 РКТГ-21588 Рети Јанош 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
555 РКТГ-21590 Рети Ференц Чуруг Чуруг детаљније информације
556 РКТГ-21591 Рожа Игнац Чуруг Чуруг детаљније информације
557 РКТГ-21592 Ромода Јожеф 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
558 РКТГ-21593 Рохачек Илона Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
559 РКТГ-21595 Рохачек Имре 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
560 РКТГ-21597 Рохачек Иштван 1895 Чуруг Чуруг детаљније информације
561 РКТГ-21601 Рохачек Јанош 1901 Чуруг Чуруг детаљније информације
562 РКТГ-21602 Рохачек Катица Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
563 РКТГ-21603 Рохачек Мариа (Маришка) 1910 Чуруг Чуруг детаљније информације
564 РКТГ-21604 Рохачек Михаљ 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
565 РКТГ-21605 Рудић Илона 1905 Чуруг Чуруг детаљније информације
566 РКТГ-21606 Рудич Ференц 1904 Чуруг Жабaљ детаљније информације
567 РКТГ-21607 Сабадош Винце Чуруг Чуруг детаљније информације
568 РКТГ-21608 Сабо Цапар Андраш Чуруг Чуруг детаљније информације
569 РКТГ-21610 Сабо Антал Чуруг Чуруг детаљније информације
570 РКТГ-21611 Сабо Цапар Ђерђ 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
571 РКТГ-21612 Сабо Иштван 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
572 РКТГ-21779 Сабо Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
573 РКТГ-21781 Сабо Јожеф Чуруг Чуруг детаљније информације
574 РКТГ-21783 Сабо Пал Чуруг Чуруг детаљније информације
575 РКТГ-21785 Сабо Петар 1897 Чуруг Чуруг детаљније информације
576 РКТГ-21786 Сабо Иштван Иштван 1913 Чуруг Чуруг детаљније информације
577 РКТГ-21787 Сабо Ференц 1907 Чуруг Чуруг детаљније информације
578 РКТГ-21788 Сабо Цапар Каталин Илеш Чуруг Чуруг детаљније информације
579 РКТГ-21789 Салаи Лајош 1923 Чуруг Чуруг детаљније информације
580 РКТГ-21791 Санка Јожеф Чуруг Чуруг детаљније информације
581 РКТГ-21793 Санка Пал 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
582 РКТГ-21795 Секе Јожеф Чуруг Чуруг детаљније информације
583 РКТГ-21796 Сенаши Јулишка Чуруг Чуруг детаљније информације
584 РКТГ-21799 Сенаши Шандор Чуруг Чуруг детаљније информације
585 РКТГ-21801 Сенер госпођа Чуруг Чуруг детаљније информације
586 РКТГ-21803 Серда Иштван 1908 Чуруг Чуруг детаљније информације
587 РКТГ-21805 Серда Иштван ст. Чуруг Чуруг детаљније информације
588 РКТГ-21807 Серда Јанош 1906 Чуруг Чуруг детаљније информације
589 РКТГ-21808 Серда Каталин 1912 Чуруг Чуруг детаљније информације
590 РКТГ-21811 Шерфезе Ђерђ 1906 Чуруг Чуруг детаљније информације
591 РКТГ-21813 Шерфезе Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
592 РКТГ-21815 Серчак Андраш Чуруг Чуруг детаљније информације
593 РКТГ-21817 Серчак Рожа Шандор Чуруг Чуруг детаљније информације
594 РКТГ-21818 Серчак Шандор Чуруг Чуруг детаљније информације
595 РКТГ-21819 Силађи Лајош Чуруг Чуруг детаљније информације
596 РКТГ-21820 Силађи Пал 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
597 РКТГ-21821 Сифлис Чуруг Чуруг детаљније информације
598 РКТГ-21822 Слајс Чуруг Чуруг детаљније информације
599 РКТГ-21823 Собор Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
600 РКТГ-21824 Солар Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
601 РКТГ-21827 Сонка Пал Чуруг Чуруг детаљније информације
602 РКТГ-21828 Сремко Јожеф 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
603 РКТГ-21832 Сремко Марија 1883 Чуруг Чуруг детаљније информације
604 РКТГ-21833 Сремко Маћаш 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
605 РКТГ-21834 Сремко Ференц Јожеф 1910 Чуруг Чуруг детаљније информације
606 РКТГ-21835 Танди Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
607 РКТГ-21836 Танди Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
608 РКТГ-21837 Танди Петренка Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
609 РКТГ-22041 Таш Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
610 РКТГ-22042 Телеки Петар Чуруг Чуруг детаљније информације
611 РКТГ-22044 Томик Ференц 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
612 РКТГ-22045 Тополчањи Марија Чуруг Чуруг детаљније информације
613 РКТГ-22047 Торма Карољ Чуруг Чуруг детаљније информације
614 РКТГ-22048 Торма Петер 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
615 РКТГ-22049 Торма Ференц Чуруг Чуруг детаљније информације
616 РКТГ-22051 Тот Анушка 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
617 РКТГ-22052 Тот Ђуро 1902 Чуруг Чуруг детаљније информације
618 РКТГ-22053 Тот Иштван Госпођинци Чуруг детаљније информације
619 РКТГ-22054 Тот Јанош Морваи 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
620 РКТГ-22055 Тот Јожеф Маћаш 1871 Чуруг Бачко Градиште детаљније информације
621 РКТГ-22056 Тот Маћаш 1910 Чуруг Чуруг детаљније информације
622 РКТГ-22057 Тот Михаљ Јожеф 1896 Чуруг Бачко Градиште детаљније информације
623 РКТГ-22058 Тот Ференц 1912 Чуруг Чуруг детаљније информације
624 РКТГ-22059 Уборка Ђерђ Чуруг Чуруг детаљније информације
625 РКТГ-22060 Углик Јожеф Лајош 1914 Србобран Чуруг детаљније информације
626 РКТГ-22061 Углик Марија Чуруг Чуруг детаљније информације
627 РКТГ-22062 Удвари Антал 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
628 РКТГ-22063 Ујвар Јожеф 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
629 РКТГ-22064 Ујвари Антал Јанош 1896 Чуруг Бачко Градиште детаљније информације
630 РКТГ-22065 Ујвари Јожеф Јанош 1914 Чуруг Бачко Градиште детаљније информације
631 РКТГ-22068 Урбан Верка Ференц Чуруг Чуруг детаљније информације
632 РКТГ-22069 Урбан Ержа Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
633 РКТГ-22070 Урбан Јанош 1886 Чуруг Чуруг детаљније информације
634 РКТГ-22071 Урбан Михаљ 1884 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
635 РКТГ-22072 Урбан Шандор 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
636 РКТГ-22073 Фабиан Имре 1896 Чуруг Чуруг детаљније информације
637 РКТГ-22074 Фабиан Лајош 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
638 РКТГ-22075 Фабиан Михаљ Чуруг Чуруг детаљније информације
639 РКТГ-22076 Фабијан Стеван 1926 Чуруг Чуруг детаљније информације
640 РКТГ-22077 Фараго Имре Јанош 1922 Чуруг Чуруг детаљније информације
641 РКТГ-22078 Фаркаш Антал Чуруг Чуруг детаљније информације
642 РКТГ-22079 Фаркаш Јулиш Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
643 РКТГ-22080 Фаркаш Шандор Чуруг Чуруг детаљније информације
644 РКТГ-22082 Фекете Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
645 РКТГ-22083 Фехер Верона Ференц 1872 Чуруг Чуруг детаљније информације
646 РКТГ-22084 Фехер Јожеф Ференц Чуруг Чуруг детаљније информације
647 РКТГ-22086 Фехер Ференц 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
648 РКТГ-22087 Фидрик госпођа Чуруг Чуруг детаљније информације
649 РКТГ-22088 Фиштеш Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
650 РКТГ-22089 Фиштеш Лајош Ференц 1906 Чуруг Чуруг детаљније информације
651 РКТГ-22090 Фиштеш Ференц 1879 Чуруг Чуруг детаљније информације
652 РКТГ-22091 Флајс 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
653 РКТГ-22092 Фодор Ђерђ Чуруг Чуруг детаљније информације
654 РКТГ-22093 Фодор Јулијана 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
655 РКТГ-22095 Футо Иштван 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
656 РКТГ-22096 Хавар Шандор Чуруг Чуруг детаљније информације
657 РКТГ-22097 Халапи Јанош 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
658 РКТГ-22098 Ханак Игнац 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
659 РКТГ-22099 Ханак Михаљ 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
660 РКТГ-22167 Хатала Карољ 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
661 РКТГ-22168 Хегедиш Имре Михаљ 1924 Чуруг Чуруг детаљније информације
662 РКТГ-22171 Хегедиш Михаљ 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
663 РКТГ-22172 Хермец Деже Чуруг Чуруг детаљније информације
664 РКТГ-22173 Херњак Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
665 РКТГ-22174 Херњак Ференц Шандор 1927 Чуруг Чуруг детаљније информације
666 РКТГ-22175 Херњак Шандор 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
667 РКТГ-22176 Хог Михаљ Чуруг Чуруг детаљније информације
668 РКТГ-22177 Хонкер Клара Чуруг Чуруг детаљније информације
669 РКТГ-22178 Хорват Агнеш Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
670 РКТГ-22180 Хорват Иштван мл. Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
671 РКТГ-22181 Хорват Иштван 1890 Чуруг Чуруг детаљније информације
672 РКТГ-22182 Хорват 1887 Чуруг Чуруг детаљније информације
673 РКТГ-22183 Хорват Јанош 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
674 РКТГ-22184 Хорват Јожеф Иштван 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
675 РКТГ-22186 Хорват Лајош 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
676 РКТГ-22187 Хорват Петер 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
677 РКТГ-22188 Хорват Роза Чуруг Чуруг детаљније информације
678 РКТГ-22189 Хорват Фабијан 1893 Чуруг Чуруг детаљније информације
679 РКТГ-22190 Хоргас Јанош 1914 Чуруг Чуруг детаљније информације
680 РКТГ-22191 Хорњик Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
681 РКТГ-22192 Хорти Винце 1923 Чуруг Чуруг детаљније информације
682 РКТГ-22193 Хорти Винце ст. 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
683 РКТГ-22194 Хорти Иштван 1924 Чуруг Чуруг детаљније информације
684 РКТГ-22195 Хорти Клара Чуруг Чуруг детаљније информације
685 РКТГ-22196 Хорти Петер 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
686 РКТГ-22197 Хулала Јанош 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
687 РКТГ-22199 Цвитко Маћаш Чуруг Чуруг детаљније информације
688 РКТГ-22201 Целик Болдижар Чуруг Чуруг детаљније информације
689 РКТГ-22202 Целик Јожеф Чуруг Чуруг детаљније информације
690 РКТГ-22203 Целик Лајош Чуруг Чуруг детаљније информације
691 РКТГ-22204 Целик Тамаш Чуруг Чуруг детаљније информације
692 РКТГ-22205 Чаби Верона 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
693 РКТГ-22206 Чаби Габор Габор Чуруг Чуруг детаљније информације
694 РКТГ-22207 Чаби Ержебет Чуруг Чуруг детаљније информације
695 РКТГ-22208 Чаби Јожеф Чуруг Чуруг детаљније информације
696 РКТГ-22209 Чаби Пал 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
697 РКТГ-22210 Чаби Пирошка Чуруг Чуруг детаљније информације
698 РКТГ-22211 Чаби Ференц Пирош Чуруг Чуруг детаљније информације
699 РКТГ-22212 Чаки Викторија Чуруг Чуруг детаљније информације
700 РКТГ-22213 Чаки Иштван 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
701 РКТГ-22214 Чаки Јожеф Чуруг Чуруг детаљније информације
702 РКТГ-22216 Чањи Ђерђ 1901 Чуруг Чуруг детаљније информације
703 РКТГ-22217 Чањи Ђерђ 1896 Чуруг Чуруг детаљније информације
704 РКТГ-22219 Чањи Иштван Агоштон 1918 Чуруг Чуруг детаљније информације
705 РКТГ-22221 Чањи Мандич Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
706 РКТГ-22222 Чеке Јанош 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
707 РКТГ-22223 Чеке Пал Чуруг Чуруг детаљније информације
708 РКТГ-22224 Чизмар Иштван 1874 Чуруг Чуруг детаљније информације
709 РКТГ-22225 Чизмар Шандор Иштван 1904 Чуруг Чуруг детаљније информације
710 РКТГ-22226 Чикош Ђерђ Чуруг Чуруг детаљније информације
711 РКТГ-22227 Чикош Маћаш мл Маћаш 1903 Чуруг Чуруг детаљније информације
712 РКТГ-22228 Чикош Маћаш ст. Чуруг Чуруг детаљније информације
713 РКТГ-22229 Чипак Пал Чуруг Чуруг детаљније информације
714 РКТГ-22230 Чоти Иштван ст. 1874 Чуруг Чуруг детаљније информације
715 РКТГ-22231 Шаги Катица Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
716 РКТГ-22232 Шаги Михаљ Јожеф 1902 Чуруг Чуруг детаљније информације
717 РКТГ-22234 Шандор Шандор 1908 Чуруг Чуруг детаљније информације
718 РКТГ-22235 Шандор Шандор Шандор 1926 Чуруг Чуруг детаљније информације
719 РКТГ-22236 Шапи Јожеф Чуруг Чуруг детаљније информације
720 РКТГ-22237 Шенер госпођа Чуруг Чуруг детаљније информације
721 РКТГ-22238 Шипош Иштван 1903 Чуруг Чуруг детаљније информације
722 РКТГ-22239 Шипош Иштван Иштван 1924 Чуруг Чуруг детаљније информације
723 РКТГ-22240 Шипош Јанош 1869 Чуруг Чуруг детаљније информације
724 РКТГ-22241 Шипош Јожеф 1874 Чуруг Чуруг детаљније информације
725 РКТГ-22243 Шлајс Јанош Чуруг Чуруг детаљније информације
726 РКТГ-22244 Шлајс Михаљ 1889 Чуруг Чуруг детаљније информације
727 РКТГ-22245 Шeнер Адам 1900 Чуруг Чуруг детаљније информације
728 РКТГ-22246 Шeнер Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
729 РКТГ-22248 Шоти Ђерђ Чуруг Чуруг детаљније информације
730 РКТГ-22249 Шоти Јожеф Чуруг Чуруг детаљније информације
731 РКТГ-22250 Шоти Марија 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
732 РКТГ-22251 Шош Антал Чуруг Чуруг детаљније информације
733 РКТГ-22252 Штех Ференц ст. 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
734 РКТГ-22337 Деркович Иштван Михаљ 1909 Бачко Градиште Чуруг детаљније информације
735 РКТГ-22689 Абрахам Петар 1896 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
736 РКТГ-22692 Ајнц Петер Жабаљ Жабаљ детаљније информације
737 РКТГ-22694 Ачаи Габор 1910 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
738 РКТГ-22697 Бајчи Ержебет уд. 1884 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
739 РКТГ-22699 Бакош Петер Жабаљ Жабаљ детаљније информације
740 РКТГ-22700 Бакут Ференц Жабаљ Жабаљ детаљније информације
741 РКТГ-22701 Бакош Ференц ст. Иштван 1901 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
742 РКТГ-22742 Балинт Ђерђ Андраш 1902 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
743 РКТГ-22743 Балог Имре Жабаљ Жабаљ детаљније информације
744 РКТГ-22744 Балог Пал Жабаљ Жабаљ детаљније информације
745 РКТГ-22745 Бакош Ференц мл. Ференц 1927 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
746 РКТГ-22746 Балинт Иштван 1884 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
747 РКТГ-22747 Балинт Јожеф Жабаљ Жабаљ детаљније информације
748 РКТГ-22748 Банатски Вилмош Жабаљ Жабаљ детаљније информације
749 РКТГ-22749 Бански Иштван 1907 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
750 РКТГ-22750 Баор Еде 1890 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
751 РКТГ-22751 Баор Јожеф 1900 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
752 РКТГ-22752 Барањи дете 1942 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
753 РКТГ-22753 Барањи Јожеф 1909 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
754 РКТГ-22755 Бауер Јожеф Жабаљ Жабаљ детаљније информације
755 РКТГ-22756 Баух Јожеф Жабаљ Жабаљ детаљније информације
756 РКТГ-22757 Бенчик Ференц Жабаљ Жабаљ детаљније информације
757 РКТГ-22758 Бергел Миклош Жабаљ Жабаљ детаљније информације
758 РКТГ-22759 Берчек Вида 1917 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
759 РКТГ-22762 Берчек Жабаљ Жабаљ детаљније информације
760 РКТГ-22763 Берчек Јанош 1889 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
761 РКТГ-22764 Берчек Шандор 1884 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
762 РКТГ-22765 Берчењи Илона 1916 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
763 РКТГ-22766 Берчењи Јанош Жабаљ Жабаљ детаљније информације
764 РКТГ-22767 Берчењи Петар 1884 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
765 РКТГ-22768 Бин Бела Ђерђ 1924 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
766 РКТГ-22769 Бин Ђерђ 1894 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
767 РКТГ-22770 Бин Имре Рокуш 1915 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
768 РКТГ-22771 Бин Јожеф мл. 1927 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
769 РКТГ-22772 Бин Петер 1914 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
770 РКТГ-22773 Бин Рокуш 1893 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
771 РКТГ-22775 Бин Ференц 1904 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
772 РКТГ-22776 Бичкеи Имре 1908 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
773 РКТГ-22777 Богнар Имре Жабаљ Жабаљ детаљније информације
774 РКТГ-22778 Богнар Јулишка Жабаљ Жабаљ детаљније информације
775 РКТГ-22780 Богнар Розалија Жабаљ Жабаљ детаљније информације
776 РКТГ-22781 Богнар Шандор Жабаљ Жабаљ детаљније информације
777 РКТГ-22782 Борза госпођа 1916 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
778 РКТГ-22783 Борза дете 1945 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
779 РКТГ-22788 Борош Андраш 1909 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
780 РКТГ-22790 Бохоцки Вилмош Жабаљ Жабаљ детаљније информације
781 РКТГ-22791 Бохоцки дете Жабаљ Жабаљ детаљније информације
782 РКТГ-22793 Бохоцки Иштван 1905 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
783 РКТГ-22794 Бохоцки Јулиана 1943 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
784 РКТГ-22795 Бохоцки Каталин 1944 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
785 РКТГ-22796 Бохоцки Лајош 1897 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
786 РКТГ-22797 Бохоцки Пал 1910 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
787 РКТГ-22798 Бохоцки Петар 1914 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
788 РКТГ-22799 Бујдошо Јожеф 1914 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
789 РКТГ-22802 Букта Иштван Михаљ 1900 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
790 РКТГ-22804 Букта Михаљ Жабаљ Жабаљ детаљније информације
791 РКТГ-22805 Вамош Бела 1894 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
792 РКТГ-22806 Варга Карољ 1909 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
793 РКТГ-22808 Ваш Јанош Жабаљ Жабаљ детаљније информације
794 РКТГ-22809 Венцлер Јожеф Жабаљ Жабаљ детаљније информације
795 РКТГ-22810 Вида Иштван Жабаљ Жабаљ детаљније информације
796 РКТГ-22811 Вида Јанош Жабаљ Жабаљ детаљније информације
797 РКТГ-22813 Вичек Вида Жабаљ Жабаљ детаљније информације
798 РКТГ-22814 Влада-Такач Маргит 1869 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
799 РКТГ-22815 Вуковари Бела Др. 1894 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
800 РКТГ-22817 Габор Јанош Жабаљ Жабаљ детаљније информације
801 РКТГ-22818 Габор Петер Жабаљ Жабаљ детаљније информације
802 РКТГ-22820 Гал Шандор Жабаљ Жабаљ детаљније информације
803 РКТГ-22821 Галер Ђура Жабаљ Жабаљ детаљније информације
804 РКТГ-22822 Галер Иштван Жабаљ Жабаљ детаљније информације
805 РКТГ-22824 Галик Ђерђ 1898 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
806 РКТГ-23400 Галик Јожеф Јожеф 1914 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
807 РКТГ-23401 Галик Јожеф Јанош 1878 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
808 РКТГ-23402 Галик Шандор 1926 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
809 РКТГ-23403 Галфи Ђерђ 1894 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
810 РКТГ-23404 Ганцлик Јожа Жабаљ Жабаљ детаљније информације
811 РКТГ-23405 Гертенмај Фрања 1883 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
812 РКТГ-23432 Гириц Иштван 1897 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
813 РКТГ-23433 Годор Јанош Жабаљ Жабаљ детаљније информације
814 РКТГ-23434 Голер Иштван Жабаљ Жабаљ детаљније информације
815 РКТГ-23435 Голери Ђура Жабаљ Жабаљ детаљније информације
816 РКТГ-23436 Гонцлик Иштван 1886 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
817 РКТГ-23437 Грегуш Андраш 1928 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
818 РКТГ-23438 Грегуш Јован 1928 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
819 РКТГ-23439 Грегуш Јожеф 1903 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
820 РКТГ-23440 Грегуш Маћаш 1904 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
821 РКТГ-23441 Грегуш Пал 1912 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
822 РКТГ-23442 Гуапин Ђерђ Жабаљ Жабаљ детаљније информације
823 РКТГ-23443 Гузепин Михаљ Жабаљ Жабаљ детаљније информације
824 РКТГ-23445 Густон 1934 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
825 РКТГ-23446 Густон Ђерђ Жабаљ Жабаљ детаљније информације
826 РКТГ-23447 Густон Ђерђ Жабаљ Жабаљ детаљније информације
827 РКТГ-23448 Густон Етелка 1884 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
828 РКТГ-23449 Густон Мартон Ференц 1920 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
829 РКТГ-23450 Густон Михаљ 1914 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
830 РКТГ-23451 Густон Михаљ Жабаљ Жабаљ детаљније информације
831 РКТГ-23452 Густон Петер Ференц 1904 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
832 РКТГ-23454 Густон Ференц ст. 1878 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
833 РКТГ-23455 Густон Францишка 1942 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
834 РКТГ-23456 Густоњ Карољ 1927 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
835 РКТГ-23457 Даниш Антал 1897 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
836 РКТГ-23458 Деак Јожеф 1881 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
837 РКТГ-23459 Дели Јожеф Жабаљ Жабаљ детаљније информације
838 РКТГ-23460 Демањ Маргит 1875 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
839 РКТГ-23461 Денчик Ференц 1908 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
840 РКТГ-23462 Дропски Михаљ Жабаљ Жабаљ детаљније информације
841 РКТГ-23463 Дукаи Лајош Жабаљ Жабаљ детаљније информације
842 РКТГ-23464 Ђерман Иштван 1904 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
843 РКТГ-23465 Ембер Ђула 1899 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
844 РКТГ-23466 Ерлеш Иштван 1908 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
845 РКТГ-23467 Жолцер Јанош 1916 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
846 РКТГ-23468 Жолцер Маћаш Жабаљ Жабаљ детаљније информације
847 РКТГ-23469 Заварко Ђерђ 1877 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
848 РКТГ-24233 Заварко Јожеф Маћаш 1922 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
849 РКТГ-24236 Заварко Маћаш 1897 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
850 РКТГ-24239 Заварко Михаљ Жабаљ Жабаљ детаљније информације
851 РКТГ-24766 Берчек Јожеф 1896 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
852 РКТГ-24778 Заварко Петар Жабаљ Жабаљ детаљније информације
853 РКТГ-24779 Заварко Ференц Маћаш 1923 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
854 РКТГ-24780 Зеленка Јанош 1909 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
855 РКТГ-24782 Зеленка Михаљ 1881 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
856 РКТГ-24783 Зетко Пал 1880 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
857 РКТГ-24784 Злоколица Велемир Жабаљ Жабаљ детаљније информације
858 РКТГ-24785 Зонаи Јанош Жабаљ Жабаљ детаљније информације
859 РКТГ-24787 Зонаи Фехер Иштван 1921 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
860 РКТГ-24788 Ихас Андраш Адам 1917 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
861 РКТГ-24790 Јакобец Лајош 1886 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
862 РКТГ-24791 Јакoбец Лајош Лајош 1912 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
863 РКТГ-24792 Јобор Јанош Жабаљ Жабаљ детаљније информације
864 РКТГ-24794 Јобор Петер Жабаљ Жабаљ детаљније информације
865 РКТГ-24795 Калапош Јанош 1914 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
866 РКТГ-24796 Калочаи Јожеф 1914 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
867 РКТГ-24797 Камбер Иштван Жабаљ Жабаљ детаљније информације
868 РКТГ-24798 Карачоњи Михаљ 1904 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
869 РКТГ-24799 Катона Деже Жабаљ Жабаљ детаљније информације
870 РКТГ-24837 Келемен Антал 1890 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
871 РКТГ-24848 Келемен Габор 1888 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
872 РКТГ-24850 Келемен Ђерђ 1898 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
873 РКТГ-24962 Келемен Иштван 1886 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
874 РКТГ-24964 Келемен Тамаш Жабаљ Жабаљ детаљније информације
875 РКТГ-25115 Келемен Јанош Жабаљ Жабаљ детаљније информације
876 РКТГ-25137 Келемен Јожеф 1906 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
877 РКТГ-25250 Келемен Јожеф Жабаљ Жабаљ детаљније информације
878 РКТГ-25704 Арди Паво Ђурђево Ђурђево детаљније информације
879 РКТГ-25705 Арва Кирил Михаљ 1899 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
880 РКТГ-25706 Бабе Ката Ђурђево Ђурђево детаљније информације
881 РКТГ-25707 Балинт Јовген Михаљ 1895 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
882 РКТГ-25708 Балог Пера Риста 1917 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
883 РКТГ-25710 Бартфаи Жигмунд Ђурђево Ђурђево детаљније информације
884 РКТГ-25711 Бесермењи Михаел Ђурђево Ђурђево детаљније информације
885 РКТГ-25712 Бодор Пера Павле 1896 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
886 РКТГ-25713 Будимски Јанко Ђурђево Ђурђево детаљније информације
887 РКТГ-25714 Ерделински Ђура Ђура Ђурђево Ђурђево детаљније информације
888 РКТГ-25715 Фекете Викторија Ђурђево Ђурђево детаљније информације
889 РКТГ-25716 Габор Мишко Ђурђево Ђурђево детаљније информације
890 РКТГ-25717 Гајшин Душан Шајкаш Ђурђево детаљније информације
891 РКТГ-25718 Гомбар Карољ 1910 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
892 РКТГ-25719 Хорњак Никола Јанко 1894 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
893 РКТГ-25721 Хорват Имре Ђурђево Ђурђево детаљније информације
894 РКТГ-26024 Хрубења Ђура Ђурђево Ђурђево детаљније информације
895 РКТГ-26032 Јармацки Иштван 1900 Бачбокод Ђурђево детаљније информације
896 РКТГ-26033 Кираљ Шандор Јанко 1898 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
897 РКТГ-26036 Киш Јовген Андрија 1896 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
898 РКТГ-26039 Клима Јожеф Ђурђево Ђурђево детаљније информације
899 РКТГ-26042 Климо Коца Ђурђево Ђурђево детаљније информације
900 РКТГ-26044 Климо Винце 1884 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
901 РКТГ-26047 Климо Марија Ђурђево Ђурђево детаљније информације
902 РКТГ-26049 Копчански Јанко Михајло Ђурђево Ђурђево детаљније информације
903 РКТГ-26051 Корпоч Ђура Ђурђево Ђурђево детаљније информације
904 РКТГ-26053 Кошараш Илона Ђурђево Ђурђево детаљније информације
905 РКТГ-26054 Крижан Ђура Јован 1901 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
906 РКТГ-26056 Крижан Ференц Јован 1906 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
907 РКТГ-26059 Крижан Катица Ђурђево Ђурђево детаљније информације
908 РКТГ-26060 Мади Ђерђ Јанко 1897 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
909 РКТГ-26062 Мајор Андраш Андраш 1916 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
910 РКТГ-26064 Манојло Александар Ђурђево Ђурђево детаљније информације
911 РКТГ-26065 Нађ Попов Данчика 1886 Руски Крстур Ђурђево детаљније информације
912 РКТГ-26067 Нађђерђ Кирил Мишка 1898 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
913 РКТГ-26070 Новта Јанко Габор Ђурђево Ђурђево детаљније информације
914 РКТГ-26071 Петровић Марија Ђурђево Ђурђево детаљније информације
915 РКТГ-26072 Рамач Данчика Михајло 1898 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
916 РКТГ-26075 Сабадош Лука 1884 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
917 РКТГ-26076 Саломски Мелан Ђурђево Ђурђево детаљније информације
918 РКТГ-26080 Самошвари Јожеф Ђурђево Ђурђево детаљније информације
919 РКТГ-26082 Семаи Јанко Михајло 1890 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
920 РКТГ-26085 Сиђи Ержебет Ђурђево Ђурђево детаљније информације
921 РКТГ-26086 Сиђи Ференц Иштван 1904 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
922 РКТГ-26088 Скубан Јевген Ђурђево Ђурђево детаљније информације
923 РКТГ-26090 Скубан Кирил 1903 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
924 РКТГ-26092 Шереш Кристина Ђурђево Ђурђево детаљније информације
925 РКТГ-26094 Шереш Лајош Ђурђево Ђурђево детаљније информације
926 РКТГ-26097 Шимоњи Иштван Мошорин Ђурђево детаљније информације
927 РКТГ-26098 Терновац Иштван мл. Иштван 1913 Темерин Ђурђево детаљније информације
928 РКТГ-26100 Терновац Иштван ст. Маћаш 1886 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
929 РКТГ-26102 Тот Габор Габор 1909 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
930 РКТГ-26103 Ујфалуши Петер Ђурђево Ђурђево детаљније информације
931 РКТГ-26104 Врецко Јанко Ђурђево Ђурђево детаљније информације
932 РКТГ-26726 Келемен Терезија 1924 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
933 РКТГ-26727 Келемен Шандор 1887 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
934 РКТГ-26728 Керн Вилма Жабаљ Жабаљ детаљније информације
935 РКТГ-26745 Керн Иштван 1894 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
936 РКТГ-26746 Керн Тибор Жабаљ Жабаљ детаљније информације
937 РКТГ-26747 Кечкеш Петар 1912 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
938 РКТГ-26749 Кешеш Јожеф Жабаљ Жабаљ детаљније информације
939 РКТГ-26750 Кешеш Петар 1914 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
940 РКТГ-26751 Кинка Петар 1884 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
941 РКТГ-26752 Кинка Ференц 1904 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
942 РКТГ-26754 Кихут Иштван Жабаљ Жабаљ детаљније информације
943 РКТГ-26756 Кихут Петер Жабаљ Жабаљ детаљније информације
944 РКТГ-26759 Киш Борбала 1884 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
945 РКТГ-26762 Киш Петер 1905 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
946 РКТГ-26765 Киш Тома Жабаљ Жабаљ детаљније информације
947 РКТГ-26782 Климо Јанош 1901 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
948 РКТГ-26783 Климо Петер 1906 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
949 РКТГ-26784 Ковач Антал 1943 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
950 РКТГ-26786 Ковач Купак Габор 1902 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
951 РКТГ-26788 Ковач Ђерђ Жабаљ Жабаљ детаљније информације
952 РКТГ-26789 Ковач Елек Жабаљ Жабаљ детаљније информације
953 РКТГ-26792 Ковач Имре Жабаљ Жабаљ детаљније информације
954 РКТГ-26794 Ковач Туба Иштван Жабаљ Жабаљ детаљније информације
955 РКТГ-26797 Ковач Јулиана Жабаљ Жабаљ детаљније информације
956 РКТГ-26802 Ковач Јожеф Жабаљ Жабаљ детаљније информације
957 РКТГ-26804 Ковач Кинка Ференц 1895 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
958 РКТГ-26807 Ковач Купак Лајош Жабаљ Жабаљ детаљније информације
959 РКТГ-26811 Ковач Петер 1891 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
960 РКТГ-26813 Ковач Ференц 1899 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
961 РКТГ-26818 Кокаи Иштван Пал 1898 Рума Жабаљ детаљније информације
962 РКТГ-26823 Колар Галамбош Ђерђ 1900 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
963 РКТГ-26826 Колар Галамбош Пал 1902 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
964 РКТГ-26830 Колар Лајош Жабаљ Жабаљ детаљније информације
965 РКТГ-26831 Колар Пал Јанош 1901 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
966 РКТГ-26834 Комбер Иштван Жабаљ Жабаљ детаљније информације
967 РКТГ-26835 Кордељош Ђерђ 1902 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
968 РКТГ-26837 Корхец 1915 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
969 РКТГ-26840 Корхец Јожика 1900 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
970 РКТГ-26842 Корхец Каталин 1930 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
971 РКТГ-26843 Корхец Марија 1915 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
972 РКТГ-26844 Корхец Пети 1941 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
973 РКТГ-26845 Корхец Пиштика 1942 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
974 РКТГ-26846 Косоруш Јожеф 1904 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
975 РКТГ-26847 Кремер Михаљ 1894 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
976 РКТГ-26848 Крижан Катица Жабаљ Жабаљ детаљније информације
977 РКТГ-26849 Кутри Ђерђ 1913 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
978 РКТГ-26850 Кутри Јожеф Лајош 1921 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
979 РКТГ-26851 Кутри Петер 1922 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
980 РКТГ-26852 Лапа Маћаш 1884 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
981 РКТГ-26853 Латињак Антал 1915 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
982 РКТГ-26854 Латињак Иштван 1902 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
983 РКТГ-26855 Латињак Маћаш 1906 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
984 РКТГ-26857 Кутри Петер 1894 Бачко Градиште Жабаљ детаљније информације
985 РКТГ-26858 Кутрик Петер Жабаљ Жабаљ детаљније информације
986 РКТГ-26861 Лоц Ференц Жабаљ Жабаљ детаљније информације
987 РКТГ-26862 Мадацки Иштван 1894 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
988 РКТГ-26863 Мађар Андраш Карол 1917 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
989 РКТГ-26864 Мађар Маћаш Жабаљ Жабаљ детаљније информације
990 РКТГ-26865 Мајорош Илона 1911 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
991 РКТГ-26866 Мајорош Михаљ Жабаљ Жабаљ детаљније информације
992 РКТГ-26867 Мајорош Иштван Жабаљ Жабаљ детаљније информације
993 РКТГ-26868 Макра Иштван Жабаљ Жабаљ детаљније информације
994 РКТГ-26869 Макра Јанош 1905 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
995 РКТГ-26871 Макра Розалија уд. 1874 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
996 РКТГ-26872 Мандић Михаљ Жабаљ Жабаљ детаљније информације
997 РКТГ-26874 Месарош Јожеф 1894 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
998 РКТГ-26878 Милински Јанош 1885 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
999 РКТГ-26881 Михалек Јулиа Јанош 1943 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1000 РКТГ-26886 Михаљец Јанош 1914 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1001 РКТГ-26888 Молнар Лајош Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1002 РКТГ-26891 Молнар Иштван 1897 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1003 РКТГ-26894 Молнар Ференц 1899 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1004 РКТГ-26895 Гомбар Ференц Мошорин Чуруг детаљније информације
1005 РКТГ-26896 Молнар Шандор 1883 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1006 РКТГ-26898 Морваи Ференц Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1007 РКТГ-26899 Молнар Шандор 1910 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1008 РКТГ-26900 Мунски Јанош Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1009 РКТГ-26903 Грачик Андраш Мошорин Чуруг детаљније информације
1010 РКТГ-26904 Нађ Маћаш 1897 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1011 РКТГ-26907 Нађ Ференц Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1012 РКТГ-26972 Келемен Пал 1893 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1013 РКТГ-26983 Немет Ђерђ 1887 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1014 РКТГ-26986 Немет Пал 1907 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1015 РКТГ-26991 Немет Терезија уд. Иштван 1870 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1016 РКТГ-26994 Немет-Кањец Ђерђ 1887 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1017 РКТГ-26995 Немет-Кањец Михаљ 1920 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1018 РКТГ-26996 Немеш Розалија 1862 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1019 РКТГ-27001 Олман 1942 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1020 РКТГ-27002 Олман Илона Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1021 РКТГ-27003 Олман Иштван 1879 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1022 РКТГ-27005 Олман Јожика Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1023 РКТГ-27008 Олман Маћаш 1927 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1024 РКТГ-27010 Олман Михаљ 1908 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1025 РКТГ-27012 Олман Ференц Ференц 1906 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1026 РКТГ-27014 Пакши Антал 1886 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1027 РКТГ-27016 Пакши Иштван 1913 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1028 РКТГ-27018 Палфи Ђерђ Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1029 РКТГ-27019 Палфи Иштван Иштван 1913 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1030 РКТГ-27020 Пап Иштван 1886 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1031 РКТГ-27021 Пап Розалија 1891 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1032 РКТГ-27022 Патаки Каталин Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1033 РКТГ-27023 Паул Пал 1918 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1034 РКТГ-27027 Петровић Марица Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1035 РКТГ-27030 Пинтер Антал Јанош 1871 Стара Моравица Жабаљ детаљније информације
1036 РКТГ-27032 Пинтер Петер Лукач Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1037 РКТГ-27035 Поздер Татинац Жабаљ детаљније информације
1038 РКТГ-27037 Пухалек Петар 1902 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1039 РКТГ-27294 Топар Иштван мл. Ђерђ 1913 Мошорин Чуруг детаљније информације
1040 РКТГ-27496 Рајда Илона Јожеф 1944 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1041 РКТГ-27498 Рајда Јожеф 1906 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1042 РКТГ-27499 Рајда Пал 1925 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1043 РКТГ-27502 Рајда Петер 1903 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1044 РКТГ-27503 Рајда Шандор 1925 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1045 РКТГ-27510 Ракош Имре 1916 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1046 РКТГ-27512 Растик Јулиа 1874 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1047 РКТГ-27513 Регер Михаљ 1870 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1048 РКТГ-27515 Ромода Гергељ Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1049 РКТГ-27517 Ромода Ђерђ Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1050 РКТГ-27519 Ромода Јожеф Гашпар 1909 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1051 РКТГ-27521 Рудич Ђура мл. Ђерђ 1926 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1052 РКТГ-27524 Рудич Ђура ст. 1901 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1053 РКТГ-27525 Сабо Андраш 1898 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1054 РКТГ-27526 Салоцаи Мењхерт 1900 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1055 РКТГ-27527 Сабо Ференц Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1056 РКТГ-27528 Сердахељи Јанош 1897 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1057 РКТГ-27529 Сиђи Иштван 1906 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1058 РКТГ-27530 Соколац Мењхарт Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1059 РКТГ-27531 Солар Јанош Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1060 РКТГ-27533 Тало Михаљ 1899 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1061 РКТГ-27534 Тало Пал 1894 Темерин Жабаљ детаљније информације
1062 РКТГ-27535 Тапаи Ђерђ 1884 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1063 РКТГ-27536 Тапаи Јанош 1864 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1064 РКТГ-27537 Тодор Антал Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1065 РКТГ-27538 Тот Андраш 1864 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1066 РКТГ-27539 Тот Имре Михаљ 1896 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1067 РКТГ-27540 Тот Мартон Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1068 РКТГ-27541 Тот Иштван А 1894 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1069 РКТГ-27542 Тот Иштван 1884 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1070 РКТГ-27543 Тот Петер 1899 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1071 РКТГ-27544 Тот Шандор 1899 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1072 РКТГ-27545 Тот Шара Јожеф Јосиф 1864 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1073 РКТГ-27546 Туро Петер Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1074 РКТГ-27547 Ури Петер Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1075 РКТГ-27548 Фекете Јанош 1908 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1076 РКТГ-27549 Фекете Петар 1911 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1077 РКТГ-27550 Фекете Ференц 1918 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1078 РКТГ-27551 Фекете Шандор Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1079 РКТГ-27553 Ференци Јожеф 1894 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1080 РКТГ-27554 Фодор Андраш 1911 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1081 РКТГ-27555 Фодор Антал Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1082 РКТГ-27556 Форгач Јожеф Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1083 РКТГ-27557 Фот Имре 1884 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1084 РКТГ-27558 Хађмаш Викторија Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1085 РКТГ-27559 Хађмаш Иштван Михаљ 1908 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1086 РКТГ-27560 Хађмаш Јошка 1882 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1087 РКТГ-27563 Хађмаш Михаљ 1879 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1088 РКТГ-27564 Хађмаш Терез 1894 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1089 РКТГ-27566 Хајман Јожеф 1878 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1090 РКТГ-27567 Хајнал Михаљ Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1091 РКТГ-27568 Хајнал Петер 1914 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1092 РКТГ-27571 Хајнц Петер ст. Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1093 РКТГ-27572 Хајџер Андраш 1869 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1094 РКТГ-27574 Хајџер Петер 1892 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1095 РКТГ-27575 Хајџер Пећи Петар 1925 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1096 РКТГ-27577 Халас Маћаш 1902 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1097 РКТГ-27578 Хегедиш Имре 1899 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1098 РКТГ-27580 Херц Вилма Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1099 РКТГ-27581 Хомоњи Ференц 1863 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1100 РКТГ-27582 Хорват Иштван 1901 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1101 РКТГ-27583 Хорват Маргита 1892 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1102 РКТГ-27584 Хорват Јожеф Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1103 РКТГ-27585 Хорват Михаљ Тамаш 1890 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1104 РКТГ-27586 Хоргас Иштван 1901 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1105 РКТГ-27587 Хоргас Јожеф 1908 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1106 РКТГ-27588 Цифра Фаркаш Шандор 1907 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1107 РКТГ-27589 Цобор Јанош 1916 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1108 РКТГ-27590 Цобор Петар 1891 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1109 РКТГ-27591 Чамбор Иштван Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1110 РКТГ-27592 Черепеш Михаљ 1902 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1111 РКТГ-27593 Чех Борбала 1918 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1112 РКТГ-27594 Чех Винце 1914 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1113 РКТГ-27595 Чех дете Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1114 РКТГ-27596 Чех Ференц 1911 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1115 РКТГ-27600 Чипак Андрија 1916 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1116 РКТГ-27601 Чипак Јожеф Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1117 РКТГ-27602 Чомбори Иштван Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1118 РКТГ-27603 Чипак Пал 1879 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1119 РКТГ-27604 Чонка Иштван 1873 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1120 РКТГ-27605 Чуварџић Ката Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1121 РКТГ-27607 Шанта Букович Јожеф 1894 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1122 РКТГ-27608 Шерић Алберт 1899 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1123 РКТГ-27609 Шерић Иван 1889 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1124 РКТГ-27610 Шерфезе Ђерђ Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1125 РКТГ-27611 Шерфезе Иштван 1885 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1126 РКТГ-27612 Шерфезе Јожеф 1893 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1127 РКТГ-27613 Шерфезе Пирошка 1916 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1128 РКТГ-27614 Шетет Петер Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1129 РКТГ-27615 Шимон Розина уд. 1864 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1130 РКТГ-27616 Шипош Андраш 1884 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1131 РКТГ-27617 Шоти Ђерђ 1894 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1132 РКТГ-27618 Шоти Ђерђ мл. Ђерђ 1919 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1133 РКТГ-27619 Шош Антал 1900 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1134 РКТГ-27620 Штрос Андраш Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1135 РКТГ-27621 Шушак Катица 1884 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1136 РКТГ-29674 Орс Андрија Имре 1866 Чуруг Чуруг детаљније информације
1137 РКТГ-30503 Хомањи Ана Антал 1878 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1138 РКТГ-30577 Браун Фрања Стеван 1872 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1139 РКТГ-33120 Балинт Ђура Андраш 1859 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1140 РКТГ-33211 Бујдошо Пал Михаљ 1899 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1141 РКТГ-33227 Бухта Марија Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1142 РКТГ-33359 Заки Ђура Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1143 РКТГ-34075 Бауер Јулка 1859 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1144 РКТГ-34532 Отенбахер Катарина Лудвиг 1868 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1145 РКТГ-35122 Фодор Стеван Чуруг Чуруг детаљније информације
1146 РКТГ-35589 Кататић Вендел 1899 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
1147 РКТГ-35595 Калабош Михаљ Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1148 РКТГ-35596 Кокан Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
1149 РКТГ-35652 Матараш Стеван Чуруг Чуруг детаљније информације
1150 РКТГ-35715 Рех Ева Лоренц 1860 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1151 РКТГ-35831 Шнур Лујза Јован 1939 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1152 РКТГ-36111 Шнур Јулија Фердинанд 1913 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1153 РКТГ-37440 Офенбехер Марија Јосеф 1943 Естергом Жабаљ детаљније информације
1154 РКТГ-37532 Ерњеши Ференц Антал 1896 Нови Бечеј Чуруг детаљније информације
1155 РКТГ-37533 Киш Јосип Јожеф 1907 Бачко Петрово Село Чуруг детаљније информације
1156 РКТГ-37534 Микус Антал 1911 Чуруг Чуруг детаљније информације
1157 РКТГ-37535 Молнар Пал Матија 1915 Чуруг Чуруг детаљније информације
1158 РКТГ-38059 Вебер Барбара Петар 1867 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1159 РКТГ-38367 Нихалсбахер Фрања Антон 1932 Чуруг Чуруг детаљније информације
1160 РКТГ-38527 Мундинг Ана Петар 1882 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1161 РКТГ-39563 Браун Паул Антон 1868 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1162 РКТГ-40002 Штајн Јакоб Стеван 1883 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1163 РКТГ-40059 Ерб Кристина Андрија 1873 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
1164 РКТГ-40120 Шиц Катарина Петар 1884 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1165 РКТГ-40263 Бакош /беба Чуруг Чуруг детаљније информације
1166 РКТГ-40331 Балиж Геза 1888 Чуруг Чуруг детаљније информације
1167 РКТГ-40655 Андроцки Маргита 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
1168 РКТГ-41132 Бергер Миклош А-непознато Жабаљ детаљније информације
1169 РКТГ-41801 Бата Барбара 1884 Вршац Вршац детаљније информације
1170 РКТГ-42247 Варга Мариа Петер 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
1171 РКТГ-42305 Телпл Терезија Фрањо 1877 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1172 РКТГ-42894 Март Јован Флоријан 1872 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1173 РКТГ-43428 Берчек Јожеф 1909 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1174 РКТГ-45396 Галамбош Шандор Јожеф 1922 Чуруг Чуруг детаљније информације
1175 РКТГ-45459 Гуљаш Петер 1864 Чуруг Чуруг детаљније информације
1176 РКТГ-45469 Галик Иштван Петар 1943 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1177 РКТГ-45472 Гириц Иштван 1945 Мошорин Чуруг детаљније информације
1178 РКТГ-46670 Хуцл Марија Карло 1876 Чуруг Чуруг детаљније информације
1179 РКТГ-46709 Вајс Марија Јакоб 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
1180 РКТГ-46774 Вебер Барбара Јакоб 1927 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1181 РКТГ-46817 Херцбергер Елиза Адолф 1860 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
1182 РКТГ-46879 Зонаш Јанош А-непознато Жабаљ детаљније информације
1183 РКТГ-47059 Гол Барбара Георг 1871 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1184 РКТГ-47375 Ковач Шимон 1870 Чуруг Чуруг детаљније информације
1185 РКТГ-47461 Калмар Јожеф Чуруг Чуруг детаљније информације
1186 РКТГ-47462 Киш Јонос 1945 Бачки Јарак Чуруг детаљније информације
1187 РКТГ-47469 Јонда Ева А- непознато Чуруг детаљније информације
1188 РКТГ-49176 Шнур Марија Јован 1914 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1189 РКТГ-49180 Шерер Етел 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
1190 РКТГ-49206 Мецингер Лоренц Леополд 1866 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1191 РКТГ-49378 Лецингер Јован Јосеф 1857 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1192 РКТГ-49423 Шнур Терезија Јован 1887 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1193 РКТГ-49461 Рислер Катарина Јован 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
1194 РКТГ-51488 Шнур Јакоб Николаус 1887 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1195 РКТГ-51504 Рилер Јулијана Јован 1875 Чуруг Чуруг детаљније информације
1196 РКТГ-51548 Регеи Михаљ 1871 Жабаљ Чуруг детаљније информације
1197 РКТГ-51877 Исилус Кристина Јакоб 1869 Мошорин Мошорин детаљније информације
1198 РКТГ-52043 Ленђел Јанош Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1199 РКТГ-52216 Рудич Илона 1911 Чуруг Чуруг детаљније информације
1200 РКТГ-52236 Лацик Јожеф 1912 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1201 РКТГ-52238 Ленарт Алберт Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1202 РКТГ-52299 Сабо Андраш А - непознато Жабаљ детаљније информације
1203 РКТГ-52349 Молнар Илонка Иштван 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
1204 РКТГ-52507 Мондом Верона 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
1205 РКТГ-52770 Вебер Елиза Петар 1889 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1206 РКТГ-52832 Праутман Андрија Јован 1873 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
1207 РКТГ-52950 Отенбахер Карл Јован 1867 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1208 РКТГ-52991 Фридрих Катарина Андрија 1879 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1209 РКТГ-52993 Халј Јохана Адам 1874 Равно Село Равно Село детаљније информације
1210 РКТГ-53119 Мецингер Терезија Јосиф 1870 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1211 РКТГ-53235 Офенбахер Ева Јосиф 1861 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1212 РКТГ-53469 Макра Јожеф 1909 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1213 РКТГ-53636 Сетало Ласло 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
1214 РКТГ-53724 Силак Јожеф А - непознато Чуруг детаљније информације
1215 РКТГ-53727 Силак Шандор 1911 Чуруг Чуруг детаљније информације
1216 РКТГ-53763 Беретка Јожеф Стеван 1915 Ђурђево Каћ детаљније информације
1217 РКТГ-53764 Гобор Петар 1885 Темерин Жабаљ детаљније информације
1218 РКТГ-53766 Сабо Иштван Антал 1906 Бачко Градиште Жабаљ детаљније информације
1219 РКТГ-53768 Хађмаш Јожеф Јанош 1879 Сента Чуруг детаљније информације
1220 РКТГ-53782 Гонцлик Јожеф Јанош 1885 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1221 РКТГ-53789 Месарош Шандор Ђула 1904 Свилојево Чуруг детаљније информације
1222 РКТГ-53792 Мецингер Маћаш Јанош 1887 Темерин Жабаљ детаљније информације
1223 РКТГ-53794 Демењи Иштван Михаљ 1908 Елемир Чуруг детаљније информације
1224 РКТГ-53796 Мартиновић Шандор Ђерђ 1898 Нова Црња Чуруг детаљније информације
1225 РКТГ-53802 Киш Лајош Иштван 1905 Чуруг Чуруг детаљније информације
1226 РКТГ-53804 Варга Андраш Михаљ 1911 Бачко Петрово Село Чуруг детаљније информације
1227 РКТГ-53805 Молнар Ђерђ Маћаш 1907 Чуруг Чуруг детаљније информације
1228 РКТГ-53808 Апро Пал Винце 1892 Мол Чуруг детаљније информације
1229 РКТГ-53811 Чикош Маћаш Маћаш 1916 Абердин Чуруг детаљније информације
1230 РКТГ-53816 Шерфези Ђерђ Михаљ 1892 Србобран Жабаљ детаљније информације
1231 РКТГ-53891 Слис А - непознато Чуруг детаљније информације
1232 РКТГ-53898 Немеш рођ. Сремко Илона 1919 Чуруг Чуруг детаљније информације
1233 РКТГ-53951 Мар Барбара 1900 Вршац Вршац детаљније информације
1234 РКТГ-54015 Сомор Ференц 1905 Чуруг Чуруг детаљније информације
1235 РКТГ-54026 Шош Ержебет Антал 1944 Чуруг Чуруг детаљније информације
1236 РКТГ-54039 Перосић Мариа Мошорин Чуруг детаљније информације
1237 РКТГ-54043 Петер Јулиана А-непознато Чуруг детаљније информације
1238 РКТГ-54096 Тот Иштван Михаљ 1881 Бачко Градиште Госпођинци детаљније информације
1239 РКТГ-54097 Тот Јожеф Иштван 1922 Жабаљ Госпођинци детаљније информације
1240 РКТГ-54099 Дропски Михајло Стеван 1874 Сомбор Жабаљ детаљније информације
1241 РКТГ-54100 Молнар Лајош Андраш 1902 Будисава Жабаљ детаљније информације
1242 РКТГ-54101 Беловић Стеван Иштван 1920 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1243 РКТГ-54102 Полаковић Михаљ Иштван 1899 Бачко Градиште Чуруг детаљније информације
1244 РКТГ-54103 Радатовић Андрија Ђура 1899 Никинци Госпођинци детаљније информације
1245 РКТГ-54105 Бауер Јожеф Георг 1893 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1246 РКТГ-54106 Шлеис Јован Јожеф 1920 Чуруг Чуруг детаљније информације
1247 РКТГ-54108 Ковач Петер Павле 1898 Бачко Градиште Жабаљ детаљније информације
1248 РКТГ-54111 Варга Ана Фабијан 1899 Бајша Чуруг детаљније информације
1249 РКТГ-54112 Климо Петар Винце 1912 Ђурђево Жабаљ детаљније информације
1250 РКТГ-54261 Пићи Јанош 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
1251 РКТГ-54760 Нусаг Петер Надаљ Чуруг детаљније информације
1252 РКТГ-54794 Олах Иштван Копар Иштван 1911 Мошорин Чуруг детаљније информације
1253 РКТГ-55150 Ороси Иштван 1911 Чуруг Чуруг детаљније информације
1254 РКТГ-55286 Павић Лајош А-непознато Чуруг детаљније информације
1255 РКТГ-57640 Палинкаш Габор Чуруг Чуруг детаљније информације
1256 РКТГ-58050 Бокшић Лазар Ђока 1908 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1257 РКТГ-58151 Параги Шандор 1886 Чуруг Чуруг детаљније информације
1258 РКТГ-58228 Месарош Јанош Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1259 РКТГ-58230 Месарош Михаљ Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1260 РКТГ-58645 Шугин Жарко Сава 1914 Жабаљ Чуруг детаљније информације
1261 РКТГ-58670 Хајнц Петер мл Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1262 РКТГ-58739 Пегач Имре А-непознато Чуруг детаљније информације
1263 РКТГ-59912 Хинкл Карољ 1865 Чуруг Чуруг детаљније информације
1264 РКТГ-60787 Оберхарт Георг Јован 1874 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1265 РКТГ-60936 Хофман Јулиана 1865 Чуруг Чуруг детаљније информације
1266 РКТГ-60972 Шифлиш А -непознато Чуруг детаљније информације
1267 РКТГ-61161 Хутцл Стефан 1868 А -непознато Чуруг детаљније информације
1268 РКТГ-61231 Цабор Петер А -непознато Жабаљ детаљније информације
1269 РКТГ-61302 Гаугес Антон Јосиф 1900 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1270 РКТГ-61651 Крајнов Ана Петер 1877 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1271 РКТГ-61670 Блахак Ана Стеван 1889 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1272 РКТГ-61702 Кел Катарина Николуас 1861 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1273 РКТГ-61916 Чањи Јожеф 1886 Чуруг Чуруг детаљније информације
1274 РКТГ-62396 Јоргић Магдалена Јосиф 1875 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1275 РКТГ-62402 Фридрих Јосиф Адам 1871 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1276 РКТГ-62415 Март Барбара Фрања 1875 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1277 РКТГ-62437 Хуцл Стеван Јосиф 1871 Чуруг Чуруг детаљније информације
1278 РКТГ-64846 Дел Јожеф А -непознато Жабаљ детаљније информације
1279 РКТГ-64934 Кремер Андраш 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
1280 РКТГ-67375 Офенбах Магдалена Јован 1934 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1281 РКТГ-67377 Офенбехер Катарина Јован 1922 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1282 РКТГ-67433 Либман Катарина Адам 1937 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
1283 РКТГ-67520 Офенбахер Розалија Јован 1935 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1284 РКТГ-67526 Несић Савета Николаус 1876 Госпођинци Госпођинци детаљније информације
1285 РКТГ-67575 Рапић Терезија Петар 1881 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1286 РКТГ-67593 Гијон Михајло Николаус 1884 Чуруг Чуруг детаљније информације
1287 РКТГ-68217 Жена Хутел Штефана А -непознато Жабаљ детаљније информације
1288 РКТГ-69499 Каугес Марија Јосиф 1895 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1289 РКТГ-70529 Баур Јозеф А - непознато Жабаљ детаљније информације
1290 РКТГ-70532 Бим Бела Куштиљ Жабаљ детаљније информације
1291 РКТГ-70533 Бим Јожеф А - непознато Жабаљ детаљније информације
1292 РКТГ-70534 Богнар Рожа А - непознато Жабаљ детаљније информације
1293 РКТГ-70535 Гантнер Себастијан А - непознато Жабаљ детаљније информације
1294 РКТГ-70537 Густин (Густоњ) Ђура Јожеф 1864 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1295 РКТГ-71257 Јојкић Јованка Груја 1901 Чуруг Чуруг детаљније информације
1296 РКТГ-71469 Густин Михаљ Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1297 РКТГ-71470 Дели Јозеф А - непознато Жабаљ детаљније информације
1298 РКТГ-71471 Золцер Јанош А - непознато Жабаљ детаљније информације
1299 РКТГ-71472 Кертес Јосиф А - непознато Жабаљ детаљније информације
1300 РКТГ-71473 Клима Петер Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1301 РКТГ-71474 Корачоњи Михаљ А - непознато Жабаљ детаљније информације
1302 РКТГ-71475 Ленард Алберт А - непознато Жабаљ детаљније информације
1303 РКТГ-71476 Мајерош Михаљ А - непознато Жабаљ детаљније информације
1304 РКТГ-71478 Молнар Јанош А - непознато Жабаљ детаљније информације
1305 РКТГ-71484 Рудић Ђерђ Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1306 РКТГ-71821 Салонски Меланија 1900 Ковиљ Ђурђево детаљније информације
1307 РКТГ-71822 Симон Петар А - непознато Жабаљ детаљније информације
1308 РКТГ-71823 Солоци Мењхарт А - непознато Жабаљ детаљније информације
1309 РКТГ-71824 Соти Ђура А - непознато Жабаљ детаљније информације
1310 РКТГ-71825 Тари Шандор А - непознато Жабаљ детаљније информације
1311 РКТГ-71826 Токош Марија 1896 Перлез Ђурђево детаљније информације
1312 РКТГ-71827 Хађмаши Иштван А - непознато Жабаљ детаљније информације
1313 РКТГ-71858 Хорват Михајло 1895 Бечеј Жабаљ детаљније информације
1314 РКТГ-72132 Клима Јанош Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1315 РКТГ-72262 Хађмаш Јозеф А- непознато Жабaљ детаљније информације
1316 РКТГ-74975 Келемен Ђерђ 1902 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1317 РКТГ-74976 Керн Ирма А -непознато Жабаљ детаљније информације
1318 РКТГ-74981 Кокаи Иштван 1901 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1319 РКТГ-74982 Ковач Петер 1895 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1320 РКТГ-74983 Ковач Иштван Туба А -непознато Жабаљ детаљније информације
1321 РКТГ-77699 Лант Барбара Јован 1875 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1322 РКТГ-78083 Крстић Петар Милан 1912 Чуруг Чуруг детаљније информације
1323 РКТГ-90588 Пинтер Лукач Петер А -непознато Жабаљ детаљније информације
1324 РКТГ-91896 Рудич Ђерђ Ђерђ 1925 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1325 РКТГ-92514 Колар Ђерђ Жабаљ Жабaљ детаљније информације
1326 РКТГ-101261 Хутел Штефан А -непознато Жабаљ детаљније информације
1327 РКТГ-102302 Хениг Ирма 1897 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1328 РКТГ-102867 Корпаш Јанош 1910 Чуруг Чуруг детаљније информације
1329 РКТГ-102963 Месарош Шандор 1899 Чуруг Чуруг детаљније информације
1330 РКТГ-103108 Чањи Имре 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
1331 РКТГ-103110 Шенер Адам 1900 Чуруг Чуруг детаљније информације
1332 РКТГ-103111 Шенер Иштван Чуруг Чуруг детаљније информације
1333 РКТГ-108307 Бакош Јожеф 1917 Чуруг Чуруг детаљније информације
1334 РКТГ-108314 Барати Иштван Михаљ 1896 Чуруг Чуруг детаљније информације
1335 РКТГ-108317 Брашњо Андраш 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
1336 РКТГ-108328 Бакош Јожеф Јанош 1906 Чуруг Чуруг детаљније информације
1337 РКТГ-108358 Демењ Ђерђ Чуруг Чуруг детаљније информације
1338 РКТГ-108366 Фењвеши Фрања Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1339 РКТГ-108372 Халаши Јожеф 1889 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1340 РКТГ-108394 Бакош Чуруг детаљније информације
1341 РКТГ-108395 Бакош Јожеф Чуруг детаљније информације
1342 РКТГ-108396 Бакош Маћаш Чуруг детаљније информације
1343 РКТГ-108397 Белак Чуруг детаљније информације
1344 РКТГ-108398 Вида Јанош Чуруг детаљније информације
1345 РКТГ-108399 Јурба Андраш Чуруг детаљније информације
1346 РКТГ-108400 Ковач Ференц Чуруг детаљније информације
1347 РКТГ-108401 Микуш Тоника 1909 Чуруг Чуруг детаљније информације
1348 РКТГ-108402 Сабо Јожеф Чуруг детаљније информације
1349 РКТГ-108403 Сабо Пишта Иштван 1902 Чуруг Чуруг детаљније информације
1350 РКТГ-108404 Тот Михаљ Јожеф 1895 Бачко Градиште Чуруг детаљније информације
1351 РКТГ-108405 Ујвари Антал Јанош 1896 Бачко Градиште Чуруг детаљније информације
1352 РКТГ-108406 Фехер Феричка Чуруг детаљније информације
1353 РКТГ-108407 Хегедиш Иштван Чуруг детаљније информације
1354 РКТГ-108408 Хорват Јожеф чуруг детаљније информације
1355 РКТГ-108609 Керекђарто Еуген 1892 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1356 РКТГ-108610 Кираљ Јаков 1907 Ђурђево Ђурђево детаљније информације
1357 РКТГ-108643 Јакубец Лајош Лајош 1912 Жабаљ Жабаљ детаљније информације
1358 РКТГ-108741 Вида Јанош 1894 Чуруг Чуруг детаљније информације
1359 РКТГ-108766 Топој Иштван 1874 Жабаљ Жабаљ детаљније информације