Министарство правде
Републике Србије
Презиме и име Место рођења Место пребивалишта

Почетна >> КОЛУБАРСКИ ОКРУГ >> Осечина

Редни број Број Презиме и име Име родитеља Година рођења Место рођења Место пребивалишта
1 РКТГ-2326 Грујић Муја Бранко 1923 Бастав Бастав детаљније информације
2 РКТГ-2328 Крстић Паун Борисав 1922 Бастав Бастав детаљније информације
3 РКТГ-2329 Грујић Паун Дивљак Цветан Братачић Братачић детаљније информације
4 РКТГ-2333 Костић Стојко 1922 Баслав детаљније информације
5 РКТГ-2339 Вичић Сава Живојин 1926 Белотић Белотић детаљније информације
6 РКТГ-2368 Перић Владимир Белотић Белотић детаљније информације
7 РКТГ-2716 Перић Добросав Белотић Белотић детаљније информације
8 РКТГ-2717 Перић Милош Белотић Белотић детаљније информације
9 РКТГ-2719 Перић Тихомир Белотић Белотић детаљније информације
10 РКТГ-2721 Петровић Александар Јован 1903 Белотић Белотић детаљније информације
11 РКТГ-2722 Савић Јанко Јанош Шивко 1911 Белотић Белотић детаљније информације
12 РКТГ-2724 Секулић Драгутин Белотић Белотић детаљније информације
13 РКТГ-2726 Алексић Чедомир Цвеја 1918 Белотић Белотић детаљније информације
14 РКТГ-2728 Јосиповић Милета Милутин 1921 Белотић Белотић детаљније информације
15 РКТГ-2730 Митровић Живорад Михаило 1926 Белотић Белотић детаљније информације
16 РКТГ-2738 Арсеновић Павле 1925 Гуњаци Гуњаци детаљније информације
17 РКТГ-2740 Весић Велибор Милоје 1922 Гуњаци Гуњаци детаљније информације
18 РКТГ-2741 Дамњановић Душан Милорад 1920 Гуњаци Гуњаци детаљније информације
19 РКТГ-2742 Марковић Бошко Вукашин 1922 Гуњаци Гуњаци детаљније информације
20 РКТГ-2744 Радовановић Павлија Радивоје 1926 Гуњаци Гуњаци детаљније информације
21 РКТГ-2748 Тодорић Паун Милоје 1922 Гуњаци Гуњаци детаљније информације
22 РКТГ-2751 Филиповић Живорад Новак 1922 Гуњаци Гуњаци детаљније информације
23 РКТГ-2753 Андрић Страхиња Крстивоје Драгијевица Драгијевица детаљније информације
24 РКТГ-2757 Андрић Момчило Драгољуб 1912 Драгијевица Драгијевица детаљније информације
25 РКТГ-2758 Андрић Владимир Радојица 1919 Драгијевица Драгијевица детаљније информације
26 РКТГ-2759 Вилотић Живорад Крстивоје 1920 Драгијевица Драгијевица детаљније информације
27 РКТГ-2760 Лукић Здравко Ранко 1918 Драгијевица Драгијевица детаљније информације
28 РКТГ-2761 Павловић Паун Борисав 1916 Драгијевица Драгијевица детаљније информације
29 РКТГ-2762 Петровић Живорад Петар 1918 Драгијевица Драгијевица детаљније информације
30 РКТГ-2763 Танасић Душан Војислав 1923 Драгијевица Драгијевица детаљније информације
31 РКТГ-2764 Тимотић Радомир Василије 1921 Драгијевица Драгијевица детаљније информације
32 РКТГ-2769 Бајић Велимир Данилo 1923 Драгодол Драгодол детаљније информације
33 РКТГ-2770 Бајић Драгиша Радисав 1923 Драгодол Драгодол детаљније информације
34 РКТГ-2771 Бојичић Душан Јездимир 1924 Драгодол Драгодол детаљније информације
35 РКТГ-2772 Војисављевић Станислав Никодин 1920 Драгодол Драгодол детаљније информације
36 РКТГ-2773 Ђокић Слободан Драгомир 1924 Драгодол Драгодол детаљније информације
37 РКТГ-2774 Јевтић Александар Радомир 1921 Драгодол Драгодол детаљније информације
38 РКТГ-2775 Јовановић Живко Гвозден 1921 Драгодол Драгодол детаљније информације
39 РКТГ-2776 Крстић Радован Радомир 1919 Драгодол Драгодол детаљније информације
40 РКТГ-2777 Лукић Драгојло Марко 1911 Драгодол Драгодол детаљније информације
41 РКТГ-2779 Милутиновић Милан Ђура 1924 Драгодол Драгодол детаљније информације
42 РКТГ-2780 Ранковић Бранислав 1889 Драгодол Драгодол детаљније информације
43 РКТГ-2781 Ранковић Драгић Живан 1920 Драгодол Драгодол детаљније информације
44 РКТГ-2782 Суботић Светолик 1908 Драгодол Драгодол детаљније информације
45 РКТГ-2784 Тешић Срећко Миладин 1912 Драгодол Драгодол детаљније информације
46 РКТГ-2785 Лазаревић Богољуб Милосав 1897 Комирић Комирић детаљније информације
47 РКТГ-2787 Бојичић Миодраг Живојин 1915 Лопатањ Лопатањ детаљније информације
48 РКТГ-2788 Живановић Милан Драгојло 1918 Лопатањ Лопатањ детаљније информације
49 РКТГ-2790 Живановић Војислав Паун 1918 Лопатањ Лопатањ детаљније информације
50 РКТГ-2791 Јанчић Драгољуб Сава 1916 Лопатањ Лопатањ детаљније информације
51 РКТГ-2792 Јанчић Миодраг Сава 1919 Лопатањ Лопатањ детаљније информације
52 РКТГ-2793 Јовић Борисав Лопатањ Лопатањ детаљније информације
53 РКТГ-2794 Јовић Живорад Јеврем 1924 Лопатањ Лопатањ детаљније информације
54 РКТГ-2795 Максимовић Сретен Светомир 1919 Лопатањ Лопатањ детаљније информације
55 РКТГ-2796 Мијаиловић Димитрије Милан 1910 Лопатањ Лопатањ детаљније информације
56 РКТГ-2798 Миловановић Мирослав Младен 1919 Лопатањ Лопатањ детаљније информације
57 РКТГ-2799 Митровић Златомир Борислав 1922 Лопатањ Лопатањ детаљније информације
58 РКТГ-2800 Пантелић Драгомир Витомир 1916 Лопатањ Лопатањ детаљније информације
59 РКТГ-2802 Радивојевић Радосав Радомир 1919 Лопатањ Лопатањ детаљније информације
60 РКТГ-2803 Симанић Милош Зарија 1916 Лопатањ Лопатањ детаљније информације
61 РКТГ-2805 Вуковић Богољуб Осечина Осечина детаљније информације
62 РКТГ-2806 Пашкван Данило Осечина Осечина детаљније информације
63 РКТГ-2809 Јевтић Светислав 1926 Осечина Осечина детаљније информације
64 РКТГ-2810 Мијаиловић Милош Драгомир 1913 Осечина Осечина детаљније информације
65 РКТГ-2811 Павић Милош Милорад 1922 Осечина Осечина детаљније информације
66 РКТГ-2812 Дамљановић Вукашин Вићентије Остружањ Остружањ детаљније информације
67 РКТГ-2814 Андрић Мирослав Божидар Остружањ Остружањ детаљније информације
68 РКТГ-2817 Миловановић Војислав Владимир 1922 Остружањ Остружањ детаљније информације
69 РКТГ-2819 Илић Јездимир Величко 1921 Пецка Пецка детаљније информације
70 РКТГ-2820 Марковић Бошко Александар 1922 Пецка Пецка детаљније информације
71 РКТГ-2821 Милошевић Јордан Љубомир 1926 Пецка Пецка детаљније информације
72 РКТГ-2822 Радосављевић Радован Јевросим 1920 Пецка Пецка детаљније информације
73 РКТГ-2824 Марковић Александар Миливоје 1924 Скадар Скадар детаљније информације
74 РКТГ-2825 Матић Живорад Милутин 1923 Скадар Скадар детаљније информације
75 РКТГ-2826 Поповић Војислав Здравко 1922 Скадар Скадар детаљније информације
76 РКТГ-2827 Саватић Бранислав Милорад 1922 Скадар Скадар детаљније информације
77 РКТГ-2828 Симић Обрен Павле 1924 Скадар Скадар детаљније информације
78 РКТГ-2829 Томић Марко Трифун Туђин Туђин детаљније информације
79 РКТГ-2830 Јовановић Богољуб Благоје 1918 Туђин Туђин детаљније информације
80 РКТГ-2831 Марковић Јордан Сретен 1920 Царина Царина детаљније информације
81 РКТГ-2832 Матић Родољуб В. 1924 Царина Царина детаљније информације
82 РКТГ-2833 Милић Новак Василије 1924 Царина Царина детаљније информације
83 РКТГ-2834 Симеуновић Радисав Љуба 1920 Царина Царина детаљније информације
84 РКТГ-2835 Симић Милан Борисав 1924 Царина Царина детаљније информације
85 РКТГ-2836 Томић Михаило Живојин 1920 Царина Царина детаљније информације
86 РКТГ-2837 Јовановић Миливоје Јездимир 1925 Црниљево Црниљево детаљније информације
87 РКТГ-2838 Павловић Марко Војислав 1922 Црниљево Црниљево детаљније информације
88 РКТГ-3254 Шуманчевић Драгутин непознато Белотић детаљније информације
89 РКТГ-18045 Поповић Вељко 1890 Пецка Пецка детаљније информације
90 РКТГ-20232 Дачић Александар 1896 Комирић Комирић детаљније информације
91 РКТГ-20350 Солдатовић Павле Бастав Бастав детаљније информације
92 РКТГ-20441 Секулић Тихомир Белотић Белотић детаљније информације
93 РКТГ-38118 Новаковић Марко Комирић Комирић детаљније информације
94 РКТГ-70885 Дамњановић Вукашин 1908 Остружањ Остружањ детаљније информације
95 РКТГ-70887 Симић Паун 1909 Осечина Осечина детаљније информације
96 РКТГ-70888 Урошевић Урош 1909 Остружањ Остружањ детаљније информације
97 РКТГ-70893 Јовановић Веља Туђин Туђин детаљније информације
98 РКТГ-79881 Лукић Пантелија Осечина Осечина детаљније информације
99 РКТГ-79956 Миловановић Драгомир Осечина Осечина детаљније информације
100 РКТГ-80082 Чендел Мирко Осечина Осечина детаљније информације
101 РКТГ-88258 Благојевић Чедо Јадар Јадар детаљније информације
102 РКТГ-111615 Новаковић Војин Драгутин 1922 Комирић Комирић детаљније информације
103 РКТГ-111616 Коларић Милорад Радоје 1921 Комирић Комирић детаљније информације
104 РКТГ-111617 Коларић Гвозден Драгутин 1922 Комирић Комирић детаљније информације
105 РКТГ-111618 Ђурђевић Милосав Милутин 1923 Комирић Комирић детаљније информације