Министарство правде
Републике Србије
Презиме и име Место рођења Место пребивалишта

Почетна >> ГРАД БЕОГРАД ОКРУГ >>

ЛОКАЦИЈЕ ГРОБНИЦА И СПИСАК ЖРТАВА ГРАД БЕОГРАД ОКРУГ

ГРАД БЕОГРАД

Београд-Барајево

Број становника од 1948. год.
Број локација од 1944. год.
Број убијених од 1944. год 22
Број несталих од 1944. год 1
Укупно од 1944. год 23

Београд-Гроцка

Број становника од 1948. год.
Број локација од 1944. год.
Број убијених од 1944. год 196
Број несталих од 1944. год 106
Укупно од 1944. год 302

Београд-Земун

Број становника од 1948. год.
Број локација од 1944. год.
Број убијених од 1944. год 1207
Број несталих од 1944. год 62
Укупно од 1944. год 1269

Београд-Лазаревац

Број становника од 1948. год.
Број локација од 1944. год.
Број убијених од 1944. год 32
Број несталих од 1944. год 0
Укупно од 1944. год 32

Београд-Младеновац

Број становника од 1948. год.
Број локација од 1944. год.
Број убијених од 1944. год 40
Број несталих од 1944. год 0
Укупно од 1944. год 40

Београд-Обреновац

Број становника од 1948. год.
Број локација од 1944. год.
Број убијених од 1944. год 154
Број несталих од 1944. год 2
Укупно од 1944. год 156

Београд-Сопот

Број становника од 1948. год.
Број локација од 1944. год.
Број убијених од 1944. год 19
Број несталих од 1944. год 0
Укупно од 1944. год 19

Београд-град

Број становника од 1948. год.
Број локација од 1944. год.
Број убијених од 1944. год 1527
Број несталих од 1944. год 247
Укупно од 1944. год 1774
Укупно лица: 3615