Министарство правде
Републике Србије
Презиме и име Место рођења Место пребивалишта

Почетна >> ГРАД БЕОГРАД ОКРУГ >> Београд-Гроцка

Редни број Број Презиме и име Име родитеља Година рођења Место рођења Место пребивалишта
1 РКТГ-8746 Радојичић Михаило Живковац Живковац детаљније информације
2 РКТГ-13863 Тројановић (Трајановић) Ђура Гроцка Гроцка детаљније информације
3 РКТГ-14833 Симић Бранко Мали Пожаревац Мали Пожаревац детаљније информације
4 РКТГ-15497 Дингер госпођа Земун Земун детаљније информације
5 РКТГ-15614 Ђорђевић Димитрије Николa 1877 Гроцка Гроцка детаљније информације
6 РКТГ-15617 Јовановић Драгољуб Божидар 1922 Гроцка Гроцка детаљније информације
7 РКТГ-15619 Лазаревић Димитрије Илија 1896 Гроцка Гроцка детаљније информације
8 РКТГ-15620 Милановић Драган Гроцка Гроцка детаљније информације
9 РКТГ-15622 Петровић Бранко Војислав 1915 Гроцка Гроцка детаљније информације
10 РКТГ-15624 Петровић Душан Радисав 1925 Гроцка Гроцка детаљније информације
11 РКТГ-15625 Радосављевић Благоје Милутин 1921 Гроцка Гроцка детаљније информације
12 РКТГ-15627 Радосављевић Милан Михаило 1922 Гроцка Гроцка детаљније информације
13 РКТГ-15629 Ристић Милан Петар 1891 Гроцка Гроцка детаљније информације
14 РКТГ-15631 Богдановић Живко Томa Вишњица Гроцка детаљније информације
15 РКТГ-15632 Недић Милан 1878 Гроцка Гроцка детаљније информације
16 РКТГ-15633 Бранковић Чедомир Милан 1913 Бегаљица Бегаљица детаљније информације
17 РКТГ-15634 Живановић Драгомир Стеван 1903 Бегаљица Бегаљица детаљније информације
18 РКТГ-15635 Живановић Милија Чедомир 1919 Бегаљица Бегаљица детаљније информације
19 РКТГ-15636 Живановић Милутин Чедомир 1825 Бегаљица Бегаљица детаљније информације
20 РКТГ-15637 Ивковић Момчило Веселин 1910 Бегаљица Бегаљица детаљније информације
21 РКТГ-15638 Илић Влајко Душан 1925 Бегаљица Бегаљица детаљније информације
22 РКТГ-15639 Илић Михаило Живан 1921 Бегаљица Бегаљица детаљније информације
23 РКТГ-15640 Јанковић Александар Светислав 1925 Бегаљица Бегаљица детаљније информације
24 РКТГ-15641 Јанковић Живадин Влајко 1920 Бегаљица Бегаљица детаљније информације
25 РКТГ-15642 Јовановић Тома Добрисав 1922 Бегаљица Бегаљица детаљније информације
26 РКТГ-15643 Кузмановић Божидар Бошко Спасоје 1900 Бегаљица Бегаљица детаљније информације
27 РКТГ-15644 Мартиновић Живко Радојица 1918 Бегаљица Бегаљица детаљније информације
28 РКТГ-15645 Мијатовић Миленко Стеван 1920 Бегаљица Бегаљица детаљније информације
29 РКТГ-15646 Митровић Милош Радован 1923 Бегаљица Бегаљица детаљније информације
30 РКТГ-15647 Николић Душко Драга 1925 Бегаљица Бегаљица детаљније информације
31 РКТГ-15648 Николић Милета Ђурађ 1913 Бегаљица Бегаљица детаљније информације
32 РКТГ-15649 Палалић Благоје Борислав 1923 Бегаљица Бегаљица детаљније информације
33 РКТГ-15650 Палалић Војислав Миливоје 1922 Бегаљица Бегаљица детаљније информације
34 РКТГ-15651 Палалић Душан Александар 1916 Бегаљица Бегаљица детаљније информације
35 РКТГ-15652 Радосављевић Живадин Душан 1925 Бегаљица Бегаљица детаљније информације
36 РКТГ-15653 Ранковић Живадин В. Бегаљица Бегаљица детаљније информације
37 РКТГ-15654 Савковић Живадин Аранђел 1917 Бегаљица Бегаљица детаљније информације
38 РКТГ-15655 Савковић Љубисав Милош 1902 Бегаљица Бегаљица детаљније информације
39 РКТГ-15656 Станковић Александар Никодије 1905 Бегаљица Бегаљица детаљније информације
40 РКТГ-15657 Станковић Светозар Милорад 1907 Бегаљица Бегаљица детаљније информације
41 РКТГ-15658 Стојановић Владимир Антоније 1907 Бегаљица Бегаљица детаљније информације
42 РКТГ-15659 Тобџић Драга Живко 1887 Бегаљица Бегаљица детаљније информације
43 РКТГ-15660 Цвејић Војислав Исидор 1915 Бегаљица Бегаљица детаљније информације
44 РКТГ-15661 Цвејић Живко Младен 1900 Бегаљица Бегаљица детаљније информације
45 РКТГ-16316 Предојевић Методије Филип 1903 Винча Винча детаљније информације
46 РКТГ-16404 Спаић Петар 1902 Требиње Гроцка детаљније информације
47 РКТГ-16473 Јовановић Чедомир Радован 1906 Брестовик Брестовик детаљније информације
48 РКТГ-16474 Стевановић Радослав Драгољуб 1919 Брестовик Брестовик детаљније информације
49 РКТГ-16475 Танасковић Драгомир Живко 1908 Брестовик Брестовик детаљније информације
50 РКТГ-16476 Веселиновић Димитрије Никола 1903 Зеленград Винча детаљније информације
51 РКТГ-16477 Апостоловић Никола Павле Врчин Врчин детаљније информације
52 РКТГ-16478 Ванић Живорад Јанко Врчин Врчин детаљније информације
53 РКТГ-16479 Ванић Маринко Новак Врчин Врчин детаљније информације
54 РКТГ-16589 Васић Владимир Драгољуб Врчин Врчин детаљније информације
55 РКТГ-16590 Влаховић Богољуб Милан 1920 Врчин Врчин детаљније информације
56 РКТГ-16591 Влаховић Петар Марко Врчин Врчин детаљније информације
57 РКТГ-16592 Вујић Александар Спасоје 1922 Врчин Врчин детаљније информације
58 РКТГ-16593 Јеремић Драгутин Радојица Врчин Врчин детаљније информације
59 РКТГ-16594 Краначић Борисав Панта Врчин Врчин детаљније информације
60 РКТГ-16595 Краначић Владимир Милован Врчин Врчин детаљније информације
61 РКТГ-16596 Кузмановић Живан Димитрије Врчин Врчин детаљније информације
62 РКТГ-16597 Мијатовић Милутин Љубомир 1913 Врчин Врчин детаљније информације
63 РКТГ-16598 Милић Богољуб Благоје 1904 Врчин Врчин детаљније информације
64 РКТГ-16599 Митрић Благоје Јован Врчин Врчин детаљније информације
65 РКТГ-16600 Ненадовић Благоје Велимир Врчин Врчин детаљније информације
66 РКТГ-16621 Ненадовић Радоје Велимир Врчин Врчин детаљније информације
67 РКТГ-16622 Петровић Љубомир Ђорђе Врчин Врчин детаљније информације
68 РКТГ-16623 Ранковић Милан Тихомир Врчин Врчин детаљније информације
69 РКТГ-16624 Старчевић Борисав Светозар Врчин Врчин детаљније информације
70 РКТГ-16625 Старчевић Живан Марко 1911 Врчин Врчин детаљније информације
71 РКТГ-16626 Стојадинчевић Миодраг Александар Врчин Врчин детаљније информације
72 РКТГ-16627 Танић Драгина Обрад Врчин Врчин детаљније информације
73 РКТГ-16628 Теофиловић Витомир Борисав Врчин Врчин детаљније информације
74 РКТГ-16629 Теофиловић Владимир Миливоје Врчин Врчин детаљније информације
75 РКТГ-16630 Теофиловић Ђорђе С. Врчин Врчин детаљније информације
76 РКТГ-16631 Теофиловић Живко Милутин 1912 Врчин Врчин детаљније информације
77 РКТГ-16632 Теофиловић Ивко Милован Врчин Врчин детаљније информације
78 РКТГ-16633 Теофиловић Миливоје Милисав Врчин Врчин детаљније информације
79 РКТГ-16634 Теофиловић Маринко Радоје Врчин Врчин детаљније информације
80 РКТГ-16635 Теофиловић Рајко Грујица Врчин Врчин детаљније информације
81 РКТГ-16636 Теофиловић Станисав Сава Врчин Врчин детаљније информације
82 РКТГ-16637 Томић Драгиша О. Врчин Врчин детаљније информације
83 РКТГ-16638 Апостоловић Велимир Исаило Врчин Врчин детаљније информације
84 РКТГ-16639 Ђорић Милојко Радоје Врчин Врчин детаљније информације
85 РКТГ-16640 Ђорић Милорад Врчин Врчин детаљније информације
86 РКТГ-16641 Ивковић Павле Ђорђе Врчин Врчин детаљније информације
87 РКТГ-16642 Јеремић Благоје Витомир Врчин Врчин детаљније информације
88 РКТГ-16643 Јовановић Милован Живко Врчин Врчин детаљније информације
89 РКТГ-16644 Маринковић Светозар Драгољуб Врчин Врчин детаљније информације
90 РКТГ-16645 Митрић Александар Милоје Врчин Врчин детаљније информације
91 РКТГ-16646 Старчевић Милован Живојин 1913 Врчин Врчин детаљније информације
92 РКТГ-16647 Стефановић Милић Милан Врчин Врчин детаљније информације
93 РКТГ-16648 Стефановић Радисав Милан Врчин Врчин детаљније информације
94 РКТГ-16649 Танић Живан Никола Врчин Врчин детаљније информације
95 РКТГ-16650 Теофиловић Живан Ранко Врчин Врчин детаљније информације
96 РКТГ-16651 Теофиловић Љубомир Милан Врчин Врчин детаљније информације
97 РКТГ-16652 Теофиловић Милисав Милован Врчин Врчин детаљније информације
98 РКТГ-16653 Гајичић Спасоје Живан 1885 Дражањ Дражањ детаљније информације
99 РКТГ-16654 Ђурђевић Живота Чедомир 1909 Пударце Дражањ детаљније информације
100 РКТГ-16655 Лукић Станко Живојин 1900 Дражањ Дражањ детаљније информације
101 РКТГ-16656 Ђурђевић Наталија Дражањ Дражањ детаљније информације
102 РКТГ-16657 Живковић Светомир Љубомир 1892 Дражањ Дражањ детаљније информације
103 РКТГ-16658 Живковић Станко Никола 1898 Дражањ Дражањ детаљније информације
104 РКТГ-16659 Илић Наталија Радисав 1909 Дражањ Дражањ детаљније информације
105 РКТГ-16660 Јевтић Живан Благоје 1903 Дражањ Дражањ детаљније информације
106 РКТГ-16661 Илић Радоје Радивоје 1912 Дражањ Дражањ детаљније информације
107 РКТГ-16662 Јеремић Јеремија Петар 1905 Дражањ Дражањ детаљније информације
108 РКТГ-16663 Јовановић Ема 1880 Дражањ Дражањ детаљније информације
109 РКТГ-16664 Јовановић Влада Живко 1922 Дражањ Дражањ детаљније информације
110 РКТГ-16665 Јовановић Живко Владимир 1885 Дражањ Дражањ детаљније информације
111 РКТГ-16666 Лазаревић Милосав Л. Дражањ Дражањ детаљније информације
112 РКТГ-16668 Лукић Љубомир Станко 1920 Дражањ Дражањ детаљније информације
113 РКТГ-16670 Лукић Станимир Дражањ Дражањ детаљније информације
114 РКТГ-16671 Лукић Жарко Александар 1922 Дражањ Дражањ детаљније информације
115 РКТГ-16672 Матејић Душан В. Дражањ Дражањ детаљније информације
116 РКТГ-16732 Теофиловић Љубомир Благоје 1912 Врчин Врчин детаљније информације
117 РКТГ-16899 Матејић Радојко В. Дражањ Дражањ детаљније информације
118 РКТГ-16901 Милић Живорад Милоје 1912 Дражањ Дражањ детаљније информације
119 РКТГ-16902 Павловић Миодраг Милош 1924 Дражањ Дражањ детаљније информације
120 РКТГ-16903 Миливојевић Александар Живојин 1885 Дражањ Дражањ детаљније информације
121 РКТГ-16904 Петровић Милоје Алекса 1900 Дражањ Дражањ детаљније информације
122 РКТГ-16905 Прокић Божидар Душан 1920 Дражањ Дражањ детаљније информације
123 РКТГ-16906 Прокић Душан Благоје 1892 Дражањ Дражањ детаљније информације
124 РКТГ-16907 Прокић Стојана 1892 Водањ Дражањ детаљније информације
125 РКТГ-16908 Прокић Тикомир Радоје 1892 Дражањ Дражањ детаљније информације
126 РКТГ-16909 Радојичић Спасоје С. Дражањ Дражањ детаљније информације
127 РКТГ-16911 Стевановић Љубомир Милан 1887 Дражањ Дражањ детаљније информације
128 РКТГ-16912 Стевановић Чедомир Љубомир 1900 Дражањ Дражањ детаљније информације
129 РКТГ-16913 Стојадиновић Тикомир Милан 1903 Дражањ Дражањ детаљније информације
130 РКТГ-16914 Стевановић Радомир Дражањ Дражањ детаљније информације
131 РКТГ-16915 Мратинковић Драгомир Дражањ Дражањ детаљније информације
132 РКТГ-16916 Стевановић Милош Дражањ Дражањ детаљније информације
133 РКТГ-16917 Прокић Живко Дражањ Дражањ детаљније информације
134 РКТГ-16918 Ранковић Душан Дражањ Дражањ детаљније информације
135 РКТГ-16919 Ранковић Велибор Дражањ Дражањ детаљније информације
136 РКТГ-16920 Ранковић Живојин Дражањ Дражањ детаљније информације
137 РКТГ-16921 Прокић Живан Дражањ Дражањ детаљније информације
138 РКТГ-16922 Јеремић Драгомир Дражањ Дражањ детаљније информације
139 РКТГ-16923 Милић Милорад Дражањ Дражањ детаљније информације
140 РКТГ-16924 Гајичић Милосав Дражањ Дражањ детаљније информације
141 РКТГ-16925 Гајичић Живадин Михаило 1910 Дражањ Дражањ детаљније информације
142 РКТГ-16926 Илић Раде Радивоје 1912 Дражањ Дражањ детаљније информације
143 РКТГ-16927 Лукић Велимир Станко 1924 Дражањ Дражањ детаљније информације
144 РКТГ-16928 Лукић Драгослав Живојин 1903 Дражањ Дражањ детаљније информације
145 РКТГ-16930 Лукић Љубивоје Живојин 1909 Дражањ Дражањ детаљније информације
146 РКТГ-16931 Стевановић Станисав Тана Љубомир Живковац Живковац детаљније информације
147 РКТГ-16932 Вукотић Милоје Никодија Умчари Живковац детаљније информације
148 РКТГ-16933 Мратинковић Бранислав Вукадин 1925 Дражањ Дражањ детаљније информације
149 РКТГ-16934 Павловић Божидар Радомир 1900 Дражањ Дражањ детаљније информације
150 РКТГ-16935 Павловић Душко Божидар 1923 Дражањ Дражањ детаљније информације
151 РКТГ-16936 Павловић Тикомир Божидар 1925 Дражањ Дражањ детаљније информације
152 РКТГ-16937 Петровић Живорад Благоје 1922 Дражањ Дражањ детаљније информације
153 РКТГ-16938 Ранковић Драгомир Радован 1903 Дражањ Дражањ детаљније информације
154 РКТГ-17319 Карић Обрад Стефан 1886 Камендол Камендол детаљније информације
155 РКТГ-17324 Стевановић Војислав Васа 1896 Камендол Камендол детаљније информације
156 РКТГ-17330 Петронијевић Живорад Милојко 1914 Камендол Камендол детаљније информације
157 РКТГ-17332 Павловић Радомир Љуба 1921 Камендол Камендол детаљније информације
158 РКТГ-17335 Карић Живојин Радивоје 1883 Камендол Камендол детаљније информације
159 РКТГ-17336 Павловић Живадин Радојко 1910 Камендол Камендол детаљније информације
160 РКТГ-17337 Петронијевић Војислав Јанко 1912 Камендол Камендол детаљније информације
161 РКТГ-17339 Павловић Цветко Јанко 1912 Камендол Камендол детаљније информације
162 РКТГ-17340 Тошић Душан 1895 Велика Иванча Велика Иванча детаљније информације
163 РКТГ-17509 Радић Никола Мали Пожаревац Мали Пожаревац детаљније информације
164 РКТГ-17510 Поповић Тихомир Мали Пожаревац Мали Пожаревац детаљније информације
165 РКТГ-17511 Николић Драгомир Мали Пожаревац Мали Пожаревац детаљније информације
166 РКТГ-17512 Новаковић Стеван Мали Пожаревац Мали Пожаревац детаљније информације
167 РКТГ-17513 Милић Живојин 1882 Мали Пожаревац Мали Пожаревац детаљније информације
168 РКТГ-17514 Јашић Божидар М. Мали Пожаревац Мали Пожаревац детаљније информације
169 РКТГ-17515 Јашић Миливоје Мали Пожаревац Мали Пожаревац детаљније информације
170 РКТГ-17516 Јашић Бранко Мали Пожаревац Мали Пожаревац детаљније информације
171 РКТГ-17517 Грујић Страхиња 1922 Мали Пожаревац Мали Пожаревац детаљније информације
172 РКТГ-17518 Грујић Радован Мали Пожаревац Мали Пожаревац детаљније информације
173 РКТГ-17519 Живковић Љубомир Мали Пожаревац Мали Пожаревац детаљније информације
174 РКТГ-17520 Гајић Драгољуб Г. Мали Пожаревац Мали Пожаревац детаљније информације
175 РКТГ-17522 Грујић Мијаило Мали Пожаревац Мали Пожаревац детаљније информације
176 РКТГ-17523 Грујић Станојка Мали Пожаревац Мали Пожаревац детаљније информације
177 РКТГ-17524 Ђукић Миодраг ''Мода'' Милан Ритопек Ритопек детаљније информације
178 РКТГ-17525 Лукић Исаило Живан Болеч Ритопек детаљније информације
179 РКТГ-17530 Михајловић Живадин Драгомир Крагујевац Ритопек детаљније информације
180 РКТГ-17533 Обрадовић Божидар Митар Ритопек Ритопек детаљније информације
181 РКТГ-17534 Николић Милорад Милан Ритопек Ритопек детаљније информације
182 РКТГ-17536 Павловић Боривоје Ђурађ 1906 Шепшин Ритопек детаљније информације
183 РКТГ-17537 Петковић Милоје Милован Ритопек Ритопек детаљније информације
184 РКТГ-17540 Путинковић Душан Илија Ритопек Ритопек детаљније информације
185 РКТГ-17542 Војиновић Михаило Трифун 1919 Умчари Умчари детаљније информације
186 РКТГ-17543 Врвић Миле 1902 непознато Умчари детаљније информације
187 РКТГ-17545 Вукотић Драгутин Петроније 1908 Умчари Умчари детаљније информације
188 РКТГ-17547 Вучковић Живко Павле 1899 Умчари Умчари детаљније информације
189 РКТГ-17548 Душић Александар Јован 1893 Умчари Умчари детаљније информације
190 РКТГ-17549 Душић Ђурђе Милан 1913 Умчари Умчари детаљније информације
191 РКТГ-17550 Душић Чедомир Александар 1919 Умчари Умчари детаљније информације
192 РКТГ-17551 Душић Светозар М. 1890 Умчари Умчари детаљније информације
193 РКТГ-17552 Јанићијевић Александар Умчари Умчари детаљније информације
194 РКТГ-17555 Јанковић Милован Милосав 1922 Умчари Умчари детаљније информације
195 РКТГ-17556 Јовановић Боривоје Ђурађ 1903 Умчари Умчари детаљније информације
196 РКТГ-17558 Јовановић Велимир Живадин 1914 Умчари Умчари детаљније информације
197 РКТГ-17561 Јовановић Драгослав Павле 1914 Умчари Умчари детаљније информације
198 РКТГ-17562 Јовановић Јанко Живко 1921 Умчари Умчари детаљније информације
199 РКТГ-17564 Јовановић Милан Живко 1926 Умчари Умчари детаљније информације
200 РКТГ-17566 Марковић Бранко 1900 непознато Умчари детаљније информације
201 РКТГ-17569 Милосављевић Новак Павле 1878 Умчари Умчари детаљније информације
202 РКТГ-17570 Никодијевић Драга непознато Умчари детаљније информације
203 РКТГ-17571 Николић Бранко Лазар 1918 Умчари Умчари детаљније информације
204 РКТГ-17574 Николић Павле Лазар 1925 Умчари Умчари детаљније информације
205 РКТГ-17575 Пантић Миодраг Бранко 1927 Умчари Умчари детаљније информације
206 РКТГ-17577 Пантић Стојимир Михаило 1904 Умчари Умчари детаљније информације
207 РКТГ-17580 Петровић Миодраг Драгиша 1915 Умчари Умчари детаљније информације
208 РКТГ-17879 Рашић Петар Мијаило 1880 Умчари Умчари детаљније информације
209 РКТГ-17880 Савић Витомир Тихомир 1918 Умчари Умчари детаљније информације
210 РКТГ-17881 Савић Радомир Тихомир 1921 Умчари Умчари детаљније информације
211 РКТГ-17882 Симић Миладин Михаило 1924 Умчари Умчари детаљније информације
212 РКТГ-17883 Стојановић Десанка Живко 1905 Умчари Умчари детаљније информације
213 РКТГ-17884 Стојковић Витомир Обрад 1912 Умчари Умчари детаљније информације
214 РКТГ-17885 Стојковић Милинка Милован 1894 Умчари Умчари детаљније информације
215 РКТГ-17886 Стојковић Цвета Светозар 1920 Умчари Умчари детаљније информације
216 РКТГ-17887 Тодоровић Богдан Владимир 1925 Умчари Умчари детаљније информације
217 РКТГ-17888 Ваторчевић Владислав Д. Пударци Пударци детаљније информације
218 РКТГ-17889 Ђурђевић Чедомир Павле 1895 Пударци Пударци детаљније информације
219 РКТГ-17890 Ђурић Боривоје Драгољуб 1920 Пударци Пударци детаљније информације
220 РКТГ-17891 Живојиновић Миливоје Коста 1909 Пударци Пударци детаљније информације
221 РКТГ-17892 Јеремић Живојин Антоније 1888 Пударци Пударци детаљније информације
222 РКТГ-17893 Лазаревић Драгомир Петар 1912 Пударци Пударци детаљније информације
223 РКТГ-17894 Маторчевић Владислав Драга 1920 Пударци Пударци детаљније информације
224 РКТГ-17895 Маторчевић Љубомир Маринко 1904 Пударци Пударци детаљније информације
225 РКТГ-17896 Недељковић Живко Милован 1888 Пударци Пударци детаљније информације
226 РКТГ-17897 Павловић Љубинко Драга 1925 Пударци Пударци детаљније информације
227 РКТГ-17898 Павловић Трифун Д. Пударци Пударци детаљније информације
228 РКТГ-17899 Стаменковић Павле 1912 непознато Пударци детаљније информације
229 РКТГ-17900 Стевановић Наталија 1890 Пударци Пударци детаљније информације
230 РКТГ-17901 Аџић Милорад Радојe 1920 Заклопача Заклопача детаљније информације
231 РКТГ-18063 Стојковић Милош Радован 1903 Живковац Живковац детаљније информације
232 РКТГ-18064 Стојковић Милош Радул 1923 Живковац Живковац детаљније информације
233 РКТГ-18065 Стојковић Радојко Илијa Умчари Живковац детаљније информације
234 РКТГ-18066 Живановић Витомир Панта 1909 Заклопача Заклопача детаљније информације
235 РКТГ-18067 Јанковић Сретен Живко 1900 Заклопача Заклопача детаљније информације
236 РКТГ-18068 Живановић Миодраг Панта 1906 Заклопача Заклопача детаљније информације
237 РКТГ-18069 Максимовић Живојин Никола 1894 Заклопача Заклопача детаљније информације
238 РКТГ-18070 Мишић Миливоје Михаило 1909 Заклопача Заклопача детаљније информације
239 РКТГ-18071 Савковић Милутин Милован 1920 Заклопача Заклопача детаљније информације
240 РКТГ-18072 Савковић Сава Живадин 1910 Заклопача Заклопача детаљније информације
241 РКТГ-18073 Смиљкић Миодраг Љубомир 1924 Заклопача Заклопача детаљније информације
242 РКТГ-18074 Смиљкић Радоје Јован 1907 Заклопача Заклопача детаљније информације
243 РКТГ-18075 Стевановић Ђурђе Милоје 1901 Заклопача Заклопача детаљније информације
244 РКТГ-18076 Стојковић Милија Живко 1901 Заклопача Заклопача детаљније информације
245 РКТГ-18077 Стојковић Милорад Петар 1920 Заклопача Заклопача детаљније информације
246 РКТГ-18078 Бабић Андреја Драгољуб 1907 Мала Иванча Мала Иванча детаљније информације
247 РКТГ-18079 Бабић Живојин Ивко 1920 Мала Иванча Мала Иванча детаљније информације
248 РКТГ-18080 Бабић Ивко Милојко 1898 Мала Иванча Мала Иванча детаљније информације
249 РКТГ-18081 Божанић Радојица Марко 1900 Мала Иванча Мала Иванча детаљније информације
250 РКТГ-18082 Бранковић Обрад Милојe 1910 Мала Иванча Мала Иванча детаљније информације
251 РКТГ-18083 Жмурић Владимир-Влада Кољач Симеун 1915 Мала Иванча Мала Иванча детаљније информације
252 РКТГ-18084 Жмурић Симеун Влајко 1900 Мала Иванча Мала Иванча детаљније информације
253 РКТГ-18085 Жмурић Петар Обрад 1890 Мала Иванча Мала Иванча детаљније информације
254 РКТГ-18086 Жмурић Исидор 1909 Мала Иванча Мала Иванча детаљније информације
255 РКТГ-18087 Ивановић Владислав Илија 1921 Мала Иванча Мала Иванча детаљније информације
256 РКТГ-18088 Ивановић Радомир Велизар 1923 Мала Иванча Мала Иванча детаљније информације
257 РКТГ-18089 Јаковљевић Живомир Михаило 1914 Мала Иванча Мала Иванча детаљније информације
258 РКТГ-18090 Јовановић Исидор Ђорђe 1909 Мала Иванча Мала Иванча детаљније информације
259 РКТГ-18091 Јовановић Петар Панта 1900 Мала Иванча Мала Иванча детаљније информације
260 РКТГ-18092 Јовановић Станоје Панта 1890 Мала Иванча Мала Иванча детаљније информације
261 РКТГ-18093 Којић Никола Милосав 1903 Мала Иванча Мала Иванча детаљније информације
262 РКТГ-18094 Којић Стеван Радован 1891 Мала Иванча Мала Иванча детаљније информације
263 РКТГ-18095 Кувекаловић Никола 1875 Мала Иванча Мала Иванча детаљније информације
264 РКТГ-18096 Марковић Драгомир Милисав 1900 Мала Иванча Мала Иванча детаљније информације
265 РКТГ-18097 Марковић Новица Павле 1915 Мала Иванча Мала Иванча детаљније информације
266 РКТГ-18098 Марковић Павле Илија 1895 Мала Иванча Мала Иванча детаљније информације
267 РКТГ-18099 Милосављевић Добривоје Владимир 1908 Мала Иванча Мала Иванча детаљније информације
268 РКТГ-18100 Милосављевић Војислав Мала Иванча Мала Иванча детаљније информације
269 РКТГ-18101 Петровић Душан Љубомир 1908 Мала Иванча Мала Иванча детаљније информације
270 РКТГ-18102 Стевановић Драгослав Здравко 1924 Мала Иванча Мала Иванча детаљније информације
271 РКТГ-18103 Томић Драгован Василије 1909 Мала Иванча Мала Иванча детаљније информације
272 РКТГ-18104 Глишић Драгиша Славко 1915 Мала Иванча Мала Иванча детаљније информације
273 РКТГ-18105 Ђорђевић Јован Андреј 1919 Мала Иванча Мала Иванча детаљније информације
274 РКТГ-18106 Живановић Иван Андреј 1916 Мала Иванча Мала Иванча детаљније информације
275 РКТГ-18107 Милетић Драгослав Новицa 1912 Мала Иванча Мала Иванча детаљније информације
276 РКТГ-18108 Николић Милоје Радоје 1925 Мала Иванча Мала Иванча детаљније информације
277 РКТГ-18109 Петровић Владимир Љубомир 1911 Мала Иванча Мала Иванча детаљније информације
278 РКТГ-18110 Стевановић Драган Благоје 1924 Мала Иванча Мала Иванча детаљније информације
279 РКТГ-27150 Раковић Радоица 1914 Живковац Живковац детаљније информације
280 РКТГ-27158 Живановић Милоје 1918 Бегаљица Бегаљица детаљније информације
281 РКТГ-31383 Раковић Радоица М Живковац Живковац детаљније информације
282 РКТГ-40777 Михач Фрањо Томо 1915 Сињ Земун детаљније информације
283 РКТГ-79756 Вукотић Драгомир Умчари Умчари детаљније информације
284 РКТГ-79883 Маринковић Коста Врчин Врчин детаљније информације
285 РКТГ-79952 Мијаиловић Милутин Врчин Врчин детаљније информације
286 РКТГ-79971 Н. Марко А - непознато Врчин детаљније информације
287 РКТГ-79980 Нинчић Реља Врчин Врчин детаљније информације
288 РКТГ-80051 Савић Драго Бегаљица Бегаљица детаљније информације
289 РКТГ-84612 Минцић Реља Врчин Врчин детаљније информације
290 РКТГ-86361 Савић Драгомир А -непознато Бегаљица детаљније информације
291 РКТГ-88196 Лукић Михајло Радован Ритопек Ритопек детаљније информације
292 РКТГ-88198 Петковић Милоје Ритопек Ритопек детаљније информације
293 РКТГ-88211 Јанићијевић Миле Врчин Врчин детаљније информације
294 РКТГ-97650 Карић Драга Камендол Камендол детаљније информације
295 РКТГ-101052 Аџић Пуро Заклопача Заклопача детаљније информације
296 РКТГ-101053 Живановић Анка Панта Заклопача Заклопача детаљније информације
297 РКТГ-101054 Миладин Н. Пударци Пударци детаљније информације
298 РКТГ-101081 Коларић Драган Гроцка Гроцка детаљније информације
299 РКТГ-105501 Милосављевић Јован П. Умчари Умчари детаљније информације
300 РКТГ-106471 Стојадиновић Мијодраг Александар Врчин Врчин детаљније информације
301 РКТГ-106472 Стефановић Милосав Гроцка Гроцка детаљније информације
302 РКТГ-107926 Вучковић Живота ,,Трта Кента,, Павле 1905 Умчари Умчари детаљније информације